Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
11 1 2 Актова книга 8 січня 1590 р. –
9 травня 1644 р.
259