Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
11 1 27 Актова книга 7 січня 1728 р. –
17 грудня 1729 р.
619