Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
11 1 29 Актова книга 20 січня 1735 р. –
31 грудня 1737 р.
517