Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
11 1 35 Актова книга 7 січня 1739 р. –
24 грудня 1742 р.
1134