Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
11 1 42 Актова книга 2 січня 1750 р. –
24 грудня 1752 р.
1529