logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
26 1 1 Актова книга 30 червня 1565 р. –
14 жовтня 1569 р.
469