logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
26 1 2 Актова книга 9 січня 1570 р. –
16 січня 1575 р.
830