logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
44 1 1 Реєстри сплати податків з маєтків Волинського, Київського і Брацлавського воєводств 1569–1576 рр. 909