logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
44 1 4 Актова книга 2 січня –
31 грудня 1768 р.
400