logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
44 1 5 Актова книга 2 січня 1769 р. –
27 вересня 1770 р.
615