logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 51
Назва фонду Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів
Крайні дати 1656–1764
Кількість справ 23256
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1

Грамоти, укази російських царів та імператорів, універсали українських гетьманів про надання ґрунтів представникам різних соціальних станів; про підтвердження привілеїв магістратам; про оподаткування іноземних товарів тощо (копії XVIII ст.).

Справи про збір податків; про постачання продовольства та відрядження козацьких команд на Українську лінію; про направлення козаків на будівництво фортеці св. Єлизавети; про розмежування ґрунтів Києво-Троїцького Кирилівського монастиря та Київського магістрату; про втечі козаків з Української лінії; про розшук безпаспортних осіб та дезертирів; про наїзди гайдамаків; про пожежі в Переяславі та Козельці; про запровадження шовкових мануфактур; про торгівлю купців Російської імперії з Кримським ханством і козаками Запорозької Січі; про спорудження в Глухові казенних будинків і палацу гетьмана К. Розумовського; про будівництво кам’яної церкви в Козельці; про ремонт в Києві Хрещатицької дороги; про суперечки представників різних соціальних станів за ґрунти; про розподіл спадщини, захоплення рухомого майна, стягнення боргів; судові позови між козаками, поселенцями Нової Сербії та жителями Кримського ханства тощо.

Справи про надання посад і відпусток козацькій старшині; про виплату жалування службовцям Генеральної військової канцелярії та ректору і вчителям Києво-Братського училищного монастиря. Послужні списки козацької старшини. Книги перепису (ревізії) вільних посполитих в містечках і селах Миргородського полку. Книги реєстрації вхідних документів.

1656–1756 1599
1
т. 2

Укази Сенату, ордери гетьмана К. Розумовського, донесення Генерального військового суду, рапорти і відомості полкових канцелярій.

Справи про стягнення податків; про виділення коштів на виготовлення прапорів для окремих полків і сотень, а також на закупівлю музичних інструментів для полкових оркестрів; про призначення лікарів у полкові та магістратські міста; про надання нового приміщення для Лубенської полкової аптеки; про монастирські землеволодіння Києво-Печерської лаври, Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Києво-Вознесенського Флорівського, Переяславського Михайлівського та ін. монастирів. Документи про маєтності гетьмана К. Розумовського в Переяславському полку; реєстр приміщень і рухомого майна (меблів, посуду) двору гетьмана К. Розумовського в м. Глухові тощо.

Справи про утиски рядових козаків старшинами; про шукання козацтва; розшук селян-втікачів і дезертирів; про гайдамацький рух; про крадіжки, вбивства та ін. кримінальні злочини; про будівництво нової в’язниці в м. Лубни. Списки колодників у в’язницях.

Справи про суконну мануфактуру в Ніжинському полку; про розповсюдження на Лівобережній Україні тютюнових насаджень; про прибутки вівчарських заводів у Миргородському полку; про регламентацію торгівлі горілкою і сіллю; про спорудження в Глухові гетьманського палацу; про ремонт трактів Почеп–Стародуб–Глухів, Глухів–Київ. Послужні списки козацької старшини. Подвірний перепис жителів населених пунктів Козелецької сотні Київського полку; реєстри козаків Гадяцької першої полкової сотні та с. Вороньки Басанської сотні Переяславського полку тощо. Книги реєстрації вхідних документів.

1754–1764 1261
2

Розпорядження Генеральної військової канцелярії, зокрема, про створення на території Київського полку двох судових повітів – Київського і Остерського. Рукописний список зібрання законів і звичаєвого права України-Гетьманщини “Права, за якими судиться малоросійський народ” (фрагменти); “Рішительні пункти” – указ російського уряду від 28 серпня 1728 р. про регламентацію відносин між населенням Гетьманської України та російською владою (засвідчена копія); указ гетьмана К. Розумовського про переселення бажаючих до його маєтку в м-ку Яготині Переяславського полку (1761 р.); відомості магістратів, полкових і сотенних канцелярій про ціни на продовольство та ін.

Справи про надання пільг селітроварам з м-ка Опішні Гадяцького полку; про регламентацію винокуріння і продажу горілки; про постачання солі в поселення Нової Сербії та фортецю св. Єлизавети; про суперечки представників різних соціальних станів за ґрунти і рухоме майно; про заборону козакам Запорозької Січі селитися на території Кримського ханства; про направлення робітників на Дон для будівництва фортеці св. Дмитрія Ростовського; про поселення на Гетьманщині вихідців з Правобережної України; про забезпечення продовольством драгунські полки російської армії; про налагодження доставки пошти з Києва в Москву; про появу сарани і неврожай у Переяславському полку (1748 р.); про вибори єпископа Переяславської єпархії та затвердження кандидатури архімандрита Києво-Печерської лаври; про перехід членів Ніжинського грецького братства під протекцію бунчукового товариша Ф. Дем’яновича (1751 р.); про видачу жалування викладачам Києво-Могилянської академії (1759 р.).

Послужні списки (“сказки”) козацької старшини.

1704–1765 81
3
т. 1

Укази Сенату, розпорядження Малоросійської колегії, універсали гетьманів, рапорти та донесення полкових і сотенних канцелярій, зокрема, про дозвіл козакам обрати нового гетьмана (в зв’язку з смертю гетьмана І. Скоропадського); про призначення бригадира С. Вельямінова начальником Малоросійської колегії (1722 р.); про втручання російської адміністрації у справи козацьких полкових канцелярій; про перепис населення окремих сотень Ніжинського полку (1719 р.) тощо.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про надання відомостей стосовно збору податків; про облік маєтків, які раніше належали прихильникам І. Мазепи; про відрядження козаків у Перський (Гілянський) похід та у фортецю св. Хреста (1723–1725 рр.); про направлення козаків на будівництво Ладозького каналу; про надання посад старшинам.

Справи про суперечки за ґрунти і рухоме майно між представниками різних соціальних станів, а також членами циганської громади; про перевірку Малоросійською колегією царських грамот, пожалуваних Ніжинському магістрату; про утиски козаків поміщиками, зокрема, управителями маєтків кн. О. Д. Меншикова; про закріпачення козаків та розшук утікачів; про торгівлю українських купців худобою в Австрії; про несанкціонований вилов риби на території Запорозької Січі жителями Миргородського, Полтавського і Лубенського полків.

Справи про відбудову Успенського собору та ін. споруд Києво-Печерської лаври (1721 р.); про ремонт фортеці у м. Чернігові та забезпечення її гарматами (1723 р.); про початок будівництва в Стародубській полковій сотні Рябцівського Успенського монастиря (1723 р.); про відбудову у м. Стародуб ратуші та полкової канцелярії (після пожежі 1733 р.); про пожежу 1722 року в м. Глухові, під час якої згоріла церква св. Анастасії та ін.

Іменний список відряджених у Гілянський похід козаків Стародубського полку (1724 р.).

1709–1724 1381
3
т. 2

Укази російського імператора Петра ІІ та Колегії іноземних справ про зловживання та звільнення гадяцького полковника Г. Милорадовича (1729 р.). Відомості полкових і сотенних канцелярій про суми зібраних податків, ціни на збіжжя та горілку в населених пунктах Гетьманщини; про майновий стан козаків окремих сотень Миргородського полку; про штати канцелярських служителів; про причини ув’язнення та кількість колодників у полкових в’язницях. Відомості ченців Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря про кількість монастирських підданих в окремих селах Київщини та ін.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про оподаткування старшинських маєтків і млинів; про облік маєтків, що раніше належали кн. О. Д. Меншикову, гетьману І. Скоропадському, а також колишнім прихильникам гетьмана І. Мазепи; про збір коштів на відбудову Києво-Печерської Лаври після пожежі 1718 р.; про відрядження козаків у Перський (Гілянський) похід та на охорону кордонів між Російською та Османською імперіями; про підготовку до виборів гетьманом Д. Апостола.

Справи про суперечки за ґрунти між представниками різних соціальних станів; про неправомірний запис козаків у підданство старшинами і монастирськими служителями; про “шукання козацтва” та втечі підданих; про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування); про спорудження нового приміщення Гадяцької полкової канцелярії (1726 р.); відбудову мостів у м. Глухові.

Реєстр маєтків старшини Полтавського полку (1727 р.). Послужні списки полкової і сотенної старшини. Іменні списки козаків і посполитих окремих сотень Полтавського полку (1726 р.); посполитих м. Лохвиця Лубенського полку (1727 р.); козаків Полтавського, Ніжинського і Стародубського полків, які брали участь у Перському поході та до фортеці св. Хреста (1724–1725 рр.) та ін.

1722–1737 1378
3
т. 3

“Просительні пункти” гетьмана Д. Апостола про відновлення державних прав України (1728 р.; копія); грамота Колегії іноземних справ про повернення рангових маєтків козацької старшини (1729 р.); універсал польського короля Августа ІІІ про підтвердження чинних в Речі Посполитій привілеїв шляхти. Відомості полкових і сотенних канцелярій про: прибутки і видатки; збір порцій і рацій на утримання російських військ. Ревізія населення Ніжинського полку (1732 р.).

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про надання в Кодифікаційну комісію російськомовних перекладів статей Литовського статуту, а також Магдебурзького і Саксонського права, якими користувалися в судах України-Гетьманщини; про збір податків та виплату жалування козакам охочекомонних полків; про надання посад козацькій старшині; про відрядження козаків у Персидський похід, а також на будівництво Української укріпленої лінії; про набір у гвардію прусського короля козаків високого зросту (1730 р.).

Справи про суперечки за ґрунти між представниками різних соціальних станів; про маєтності Чернігівського Успенського Єлецького монастиря в трьох полках Гетьманщини та ґрунти Московського Андронова монастиря в Чернігівському полку; про захоплення ґрунтів рядових козаків; про розшук кріпаків-втікачів та ін.

Справи про надання звіту про прибутки Путивльської казенної мануфактури (1728 р.); про виробництво жителями м-ка Опішня селітри для артилерії Гадяцького полку (1730 р.); про звільнення ремісників ковальських цехів у містечках Кролевець і Короп Ніжинського полку від міських повинностей (1730 р.); про взаємні розрахунки між ніжинськими купцями-греками та македонськими, вірменськими і московськими купцями; про спорудження у м-ку Ромни кам’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці (1731 р.); про будівництво в’язниці у м. Глухові (1729 р.).

Іменні списки (“компут”) бунчукових товаришів по полках Гетьманської України (1729 р.). Реєстр описних сіл імператорського двору (1732 р.). Реєстри сіл і підданих, які були надані на ранг козацькій старшині.

1726–1737 1648
3
т. 4

Укази Сенату; універсали гетьманів Д. Апостола, К. Розумовського; лист гетьмана Д. Апостола про складання повноважень за станом здоров’я; донесення полкових і сотенних канцелярій про ціни на провіант.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про збір податків; про надання коштів на утримання регулярних військ, Генеральної військової канцелярії, полкових і сотенних канцелярій; про виплату жалування українським депутатам, відрядженим в Москву для перекладу і кодифікації книг з цивільного і церковного права (1735–1736 рр.); про надання козакам старшинських посад; про заборону священникам скуповувати козацькі грунти; про укомплектування козацьких полків гарматами і порохом; про відрядження козаків у Перські походи; про будівництво Української укріпленої лінії та Бузької фортеці; про участь козаків в російсько-турецькій війні 1735–1739 рр.; іменні списки козаків, які брали в ній участь та ін.

Справи про суперечки за рухоме і нерухоме майно між представниками різних соціальних станів; про суперечку за ґрунти між козаками Козелецької сотні Київського полку і ченцями Києво-Софійського кафедрального монастиря; про зобов’язання купців Ніжинського грецького братства повернути борг македонському купцю-греку Зоту Леонтієву; про привернення у підданство рядових козаків; про відбудову фортеці у м. Полтаві; про пожежу в м. Стародуб (1733 р.); про звинувачення у чаклунстві тощо.

1720–1740 1760
3
т. 5

Укази Сенату, Кабінету міністрів, російських воєначальників, українських гетьманів; універсал українського гетьмана Д. Апостола про дотримання в м. Глухові протипожежних заходів (1732 р.); наказ головнокомандувача над полками Гетьманщини І. Барятинського про ревізію населення в полках України-Гетьманщини; книга перепису (ревізії) козаків і підсусідків Ніжинського полку (1738 р.).

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про збір податків; про виділення коштів на утримання регулярної армії; про відрядження козаків Гетьманщини на охорону російсько-турецького кордону; про постачання населенням Гетьманщини для регулярної армії провіанту, сукна, пороху, волів і коней; про напад ногайської орди на села Полтавського, Миргородського, Гадяцького і Лубенського полків (1737 р.); про відрядження козаків на російсько-турецький фронт та Українську лінію тощо.

Справи про майнові суперечки між представниками різних соціальних станів; про надання на потреби російського флоту парусного полотна з мануфактури м. Почеп Стародубського полку; про продаж брянськими купцями Батуринському Крупницькому Миколаївському монастирю паромних байдаків; про конфіскацію у купців Ніжинського грецького братства турецьких мір ваги і довжини; про відрядження з полків Лівобережної України мулярів і теслярів на відбудову фортеці у м. Очаків; про звинувачення у чаклунстві; про запровадження в м. Глухові школи співів та музики для дітей церковнослужителів, козаків і міщан; є іменні списки учнів цієї школи; про появу епідемічних захворювань та боротьбу з ними та ін.

Реєстри описних імператорських, а також рангових козацьких і вільних маєтностей в окремих полках Гетьманщини (1740 р.).

1722–1750 1697
3
т. 6

Укази Сенату, рапорти, донесення, відомості полкових і сотенних канцелярій, зокрема, про: запровадження в установах Гетьманщини законів часів імператора Петра І (1740 р.); про зобов’язання козацької старшини здійснити перепис полків (1747 р.); про призначення на вакантні посади нових членів Генерального військового суду; про призначення генерал-аншефа Я. І. Кейта правителем Гетьманської України та ін.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про стягнення податків; про виплату коштів на утримання регулярної армії; про сприяння діяльності Московської кодифікаційної комісії по зведенню законів (зокрема, надання засвідчених перекладів, діючих на Гетьманщині статей Магдебурзького і Саксонського права); про створення Комісії по демаркації кордону між Російською та Османською імперіями (1740 р.); про набір козаків на службу в фортеці Оренбурзької губернії; є списки переселенців з Ніжинського, Прилуцького, Полтавського і Гадяцького полків (1740–1744 рр.); про заміну козаків на форпостах Лівобережної України; про зобов’язання населення Гетьманщини дотримуватися пожежної безпеки (1758 р.); про проїзд до Петербурга турецького посла Алі Ефенді та надання для його почту житла, коней і продовольства; про підтвердження малоросійського походження окремим жителям Гетьманщини тощо.

Справи про майнові суперечки між представниками різних соціальних станів; про: захоплення козацьких ґрунтів російськими поміщиками; про ревізію ґрунтів Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря; про стан вівчарних заводів у сотнях Полтавського полку (1744 р.); про надання старшині права збору мита з експорту та імпорту товарів; про призначення нових ярмаркових днів і регламентацію індуктового збору; про перепланування і відбудову після пожежі 1748 року споруд м. Глухова (гетьманського палацу, соборної церкви, архіву Генеральної військової канцелярії та ін.); про спорудження в м. Глухові дерев’яних тріумфальних воріт з нагоди приїзду імператриці Єлизавети Петрівни (1749 р.); про заснування аптеки у м. Глухові; про боротьбу з епідемічними захворюваннями; про падіж худоби (епізоотію) в полках Гетьманщини.

Іменні списки службовців Генеральної військової канцелярії; посполитих с. Кулаги Стародубського полку. Книги перепису (ревізії) населення Новгородської сотні Стародубського полку (1740 р.); реєстр військового майна фортеці у м. Почеп.

1740–1749 1742
3
т. 7

Грамота імператриці Єлизавети Петрівни про дозвіл населенню України провести вибори гетьмана (1749 р., копія); акт Глухівської ради 1750 року про обрання гетьманом К. Розумовського, засвідчений підписами виборщиків. Укази Сенату, рапорти, донесення, відомості полкових і сотенних канцелярій про ціни на збіжжя, збір податків, кількість колодників у в’язницях; про звільнення греків м. Полтави від повинностей; про відправлення засвідчених копій козацьких майнових документів з архівів Сенату і Колегії іноземних справ (1749 р.). Розпорядження Генеральної військової канцелярії про надання коштів на утримання Похідної канцелярії гетьмана К. Розумовського; про виплату жалування службовцям компанійських полків, жолдацької роти, канцеляристам та військовим музикантам; про економію збіжжя в полках Гетьманщини у зв’язку з неврожаєм (1749–1751 рр.).

Справи про діяльність прикордонних комісій з розмежування ґрунтів України-Гетьманщини з воєводствами Речі Посполитої та губерніями Російської імперії (1748–1764 рр.); про майнові суперечки між представниками різних соціальних станів; про пограбування у м. Прилуки Миколаївської церкви; про крадіжку майна генерального обозного Я. Лизогуба; про розшук і слідство над гайдамаками у Миргородському, Чернігівському та ін. полках (1750–1751 рр.); про шукання козацтва жителями Гетьманщини; про постачання сукна Ряшківської мануфактури на Українську лінію; про надання у приватне володіння Путивльської суконної мануфактури; про виробництво горілки в монастирських маєтностях; про кірасирські заводи в маєтностях гетьмана К. Розумовського; про забудову м. Глухова (після пожежі 1748 року) та ремонт мостів в полках Гетьманщини; про пожежі у м. Чернігові та у м-ку Кролевці та організацію протипожежної служби у містах Глухові та Гадячі; про боротьбу з епідемічними захворюваннями та діяльність аптеки у м. Глухові; про звинувачення у чаклунстві та ін. Книга перепису (ревізії) козаків Ліплявської сотні Переяславського полку (1750 р.).

1680–1759 1759
3
т. 8

Указ Сенату про заборону збирати внутрішнє мито за провіз товарів з Гетьманщини в Росію (1754 р.); відомості полкових канцелярій і магістратів про ціни на збіжжя; чолобитна міщан м. Новгород-Сіверська про підтвердження їхніх привілеїв та повернення захоплених магістратських книг. Розпорядження Генеральної військової канцелярії про розмежування ґрунтів повітів Гетьманщини і Росії (1752–1760 рр.); про облік вільних маєтностей в полках Гетьманщини; про заборону оподатковувати в м. Глухові двір гетьмана К. Розумовського; про надання підвід сербським переселенцям (1751–1755 рр.).

Справи про майнові суперечки між представниками різних соціальних станів; про доведення окремими росіянами свого походження з Лівобережної України; про шукання козацтва міщанами м. Києва та м-ка Новгородка Стародубського полку; про розшук дезертирів і колодників-втікачів; про відправлення засуджених на довічне заслання в фортецю Рогорвік; про відрядження для боротьби з гайдамаками козацьких команд (1753–1754 рр.; слідчі справи над гайдамацькими ватажками Д. Мусою та Д. Чорним (Кислим) тощо.

Опис маєтків покійного гадяцького полковника П. Галецького (1754 р.). Справи про спорудження архітектором А. Квасовим гетьманських палаців у Глухові та Батурині (1752–1754 рр.); про будівництво у м. Глухові Троїцької церкви і виготовлення іконостасу для Глухівського Миколаївського собору; про спорудження брами Гамаліївського Пустинно-Харлампіївського монастиря; про будівництво приміщень сотенних канцелярій у Ніжинському полку та ін.

1741–1758 1708
3
т. 9

Указ похідної канцелярії графа П. Салтикова про призначення бригадира фон Родена командиром козацьких полків Лівобережної України (1755 р.); про дозвіл безмитного провозу з Гетьманщини на Січ продовольства для запорожців; про оподаткування іноземної солі в портах Росії; послужні формуляри (“сказки”) старшини; універсал гетьмана К. Розумовського про переведення посполитих сотенного м-ка Ічня у підданство прилуцькому полковникові Г. Галагану (1752 р.); рапорти полкових канцелярій про ціни на збіжжя та ін. Розпорядження Генеральної військової канцелярії про збір податків з посполитого населення Гетьманщини (зокрема, на утримання компанійських полків і російського гарнізону в м. Глухові; про звільнення від загальних повинностей підданих графині Наталії Розумовської; про звільнення від повинностей греків і росіян (купців, різночинців, відставних солдат), які оселились в полках Гетьманщини; про надання посад і звільнення старшини; про мобілізацію та участь козаків Гетьманщини в Семилітній війні 1756–1763 рр.

Справи про майнові суперечки між представниками різних соціальних станів; про пограбування сільських церков; про збір мита на Секиринському і Черкаському перевозах економією гетьмана К. Розумовського; про діяльність Експедиції Батуринського і Глухівського будівництва; про перепланування м. Глухова і відбудову гетьманського палацу; про напади гайдамаків та проведення слідства над ними, про засудження гайдамацьких ватажків до каторжних робіт; про доведення кріпаками російських поміщиків свого походження з Лівобережної України; про виявлення фальшивих грошей у жителів Гетьманщини; про службу в генеральному військовому оркестрі іноземних музикантів (капельмейстра і трубачів) тощо.

1744–1758 1618
3
т. 10

Рапорти, донесення, відомості полкових і сотенних канцелярій про прибутки і видатки; про ціни на збіжжя в окремих сотнях і полках Гетьманщини; про вибори одного судді та підсудка Гадяцького земського суду (1765 р.); про оприлюднення указу Сенату про заборону несанкціонованої виплавки дорогоцінних металів тощо.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про перепідпорядкування окремих сіл (які раніше перебували в Омельницькій і Власівській сотнях) до Кременчуцької сотні Миргородського полку (1759 р.); про виготовлення прапорів для окремих сотень і полків Гетьманської України; про надання посад козацькій старшині; про оприлюднення в полках Лівобережної України указу Сенату про зраду і арешт канцлера О. П. Бестужева-Рюміна тощо.

Справи про розшук гайдамаків; про гайдамацьких ватажків П. Голуба, Х. Запорожця; про розшук кріпаків-втікачів; про несплату недоїмок та про втечі на Лівобережну Україну однодворців Курського повіту; про шукання окремими особами козацтва; про розслідування кримінальних злочинів (крадіжок, побиття, вбивств); про виявлення фальшивих грошей; про спірні маєтності Києво-Печерської лаври, Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря, а також Чернігівського кафедрального монастиря; про старшинські маєтності; про: Батуринську цегельну мануфактуру і її управителя Г. Долинського; про Мезинську вапняну мануфактуру; про збір з жителів Лівобережної України на потреби армії коней і волів; про спорудження у сотенному містечку Козельці іконостасу для собору Різдва Богородиці; про надання коштів Експедиції батуринського і глухівського будівництва (на спорудження гетьманських палаців та приміщень, підпорядкованих Генеральній військовій канцелярії) та ін.

1714–1768 1871
3
т. 11

Укази Сенату про створення Комісії по запровадженню державних комор (1763 р.); про звільнення від служби графа О. Г. Розумовського (1762 р.); про призначення генерал-поручика кн. Г. Мещерського командиром новосербських полків (1762 р.); про спробу підпоручика В. Мировича здійснити державний переворот та смерть претендента на російський престол Івана VI Антоновича та ін. Лист генерал-губернатора П. О. Рум’янцева про скасування гетьманства та призначення його головним командиром полків України; маніфест імператриці Катерини ІІ про секуляризацію церковних ґрунтів (1764 р.); відомості полкових і сотенних канцелярій про ціни на збіжжя.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про проведення і перевірку ревізій в полках Гетьманщини; про запровадження в повітах Гетьманської України підкоморських і земських судів; про збільшення кількості возних Ніжинського ґродського суду; про запис козаків і посполитих до Дніпровського пікінерського полку з переселенням їх в Катерининську провінцію; про перехід підданих Полтавського магістрату під протекцію графа О. Г. Розумовського; про оприлюднення грамоти імператора Петра ІІІ про смерть імператриці Єлизавети Петрівни та оголошення жалоби; про запровадження в м. Полтаві сторожової служби (1761 р.); про надання коштів на утримання Похідної канцелярії гетьмана К. Г. Розумовського у Москві.

Справи про надання посад і звільнення козацької старшини та службовців; про надання подорожніх документів окремим особам; про відрядження Семилітню на війну козаків Гадяцького полку; про виплату жалування козакам, компанійцям, гусарам Молдавського гусарського полку, а також службовцям жолдацьких рот; про закріпачення козаків старшинами і ченцями монастирів; про “шукання козацтва” закріпаченими особами; про розшук кріпаків-втікачів; про розслідування кримінальних злочинів (крадіжок, побиття, вбивств); про розшук гайдамаків; про пограбування купців Ніжинського грецького братства; про гайдамацьких ватажків М. Лисого, Г. Гриву тощо.

Справи про зобов’язання ченців та козацької старшини повернути села, які були приписані до Гадяцького замку; про існування у м. Ніжині ковальського цеху; про спорудження в м. Чернігові мурованого порохового льоху.

Послужні списки козацької старшини; списки військових товаришів Гетьманщини; списки старшини, яку було викликано в м. Глухів для розгляду проекту зведення законів (“Прав”) Гетьманської України (1763 р.); списки нагороджених пам’ятними медалями на честь коронації імператриці Катерини ІІ. Списки жителів полків Гетьманщини, які склали присягу імператору Петру ІІІ, імператриці Катерині ІІ та її сину цесаревичу Павлу Петровичу. Відомості полкових канцелярій із списками козаків, посполитих і міщан, які втекли до Польщі, Литви і Росії.

1712–1769 1996
3
т. 12

Укази Сенату про збереження російської варти на перевозах поблизу Запорозької Січі (1742 р.); про повернення козацьких привілеїв населенню Слобідської України (1743 р.); про дозвіл Війську Запорозькому безмитно торгувати з населенням Гетьманської України і Кримського ханства (1742 р.); указ імператриці Анни Іоанівни про приведення у бойову готовність полків Лівобережної України (у зв’язку з державним переворотом в Османській імперії); реєстр документів з архіву канцелярії Лубенського повиття за 1746–1747 рр.

Розпорядження Генеральної військової канцелярії про призначення членів Генерального військового суду; про складання карти і описів угідь Запорозької Січі (1756 р.); про виготовлення прапорів для козацьких полків та жолдацької команди; про збір провіанту; про заборону купцям Ніжинського грецького братства скуповувати ґрунти міщан; про відрядження робітних людей на спорудження фортеці св. Димитрія Ростовського.

Справи про розгляд слідчими комісіями майнових суперечок; про взаємні майнові претензії поміж запорожцями і ногайськими татарами; про розгляд козацьких скарг на міщан м. Чернігова, на сотника Миргородського полку Г. Остроградського; про облік і оплату волів і коней, зібраних в полках Гетьманщини на потреби російської армії; про розслідування кримінальних злочинів (крадіжок, побиття, вбивств, зґвалтувань тощо); про розшук гайдамаків та протоколи їхніх допитів; про розшук кріпаків-втікачів; про шукання козацтва закріпаченими особами; про завершення спорудження приміщення Генеральної військової канцелярії (1757 р.); про спорудження фортеці та будинку полкової канцелярії у м. Стародубі (1755–1760 рр.); про виготовлення і перевезення іконостасу в церкву Різдва Богородиці сотенного м-ка Козельця (1754 р.); про появу епідемії чуми та запровадження протиепідемічних заходів тощо.

Опис маєтностей гетьмана К. Розумовського в сотенному містечку Ямполі та прилеглих до нього селах (1750 р.). Книги ревізії (перепису) населення окремих сотень і полків Гетьманщини за 1729–1764 рр.; книга ревізії жителів с. Петрівка Переяславського полку. Послужні списки (“сказки”) козацької старшини.

Книги рішень Генеральної військової канцелярії. Книги реєстрації вхідних і вихідних документів.

1701–1764 1617
4

Справи про діяльність “Комисси, учрежденной в Малой России о трехсоттысячной рублевой сумме за волы денег и о протчих делах”, створеної для викриття зловживань, допущених козацькою старшиною і російськими офіцерами при використанні 300 тис. крб., асигнованих для розрахунків за худобу, реквізовану в полках Гетьманщини на потребу російської армії під час російсько-турецької війни 1735–1739 рр., зокрема про набір і здачу в армію волів, коней і сіна; про виплату жителям Лівобережної України грошових компенсацій за воли; про надання Комісії нового приміщення та переоблік її документів; про організацію роботи Комісії. Реєстр документів, надісланих в Комісію з окремих полків Гетьманщини (1745 р.). Журнал вихідних документів.

Донесення, рапорти, протоколи Глухівського надзвичайного військового суду про звинувачення виборщиків від Ніжинського полку, яких було призначено для обрання депутатів в Комісію Уложення, у невиконанні наказу генерал-губернатора П. О. Рум’янцева та ін.

1737–1771 140