logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 53
Назва фонду Перша Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку
Крайні дати 1722–1731
Кількість справ 1148
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Інструкція Сенату бригадиру С. Вельямінову. Грамота імператора Петра ІІ про повернення урядові гетьмана І. Скоропадського спадкових маєтностей. Укази Колегії підлеглим особам і установам. Листи київського митрополита Рафаїла Заборовського. Листування з Штатс-конторою, бригадиром С. Вельяміновим і Генеральною військовою канцелярією про надходження і видатки натуральних і грошових прибутків; зі збирачами податків та їх відкупниками про збір натуральних і грошових податків та про виплату прогонів канцеляристам і старшині. Відомості про надходження і видатки натуральних і грошових податків.

Справи про порядок збору і збір податків у Стародубському полку; про будівництво і ремонт державних провіантських магазинів; про розведення казенних племінних овець; про дезертирство, майнові конфлікти та зловживання владою.

Відомості адміністраторів гетьманських рангових маєтностей про надходження і видатки натуральних і грошових податків. Відомість про число дворів в ратушних селах Миргородського, Лубенського, Київського, Переяславського і Стародубського полків та про зібрані з них натуральні і грошові податки. Листування з комісаром грошової суми Довбнею про прийом податкових грошей від полкових і сотенних збирачів.

Книги запису прибутків і видатків. Відомості про неплатників податків.

1722–1731 57
2

Укази Сенату, Синоду, Верховної таємної ради, промеморії Військової колегії, Київської губернської канцелярії, Генеральної військової канцелярії, укази Колегії підлеглим особам і установам.

Справи про опис російськими офіцерами об’єктів оподаткування; про централізований збір у Глухові податкового хліба; про щорічні перевибори комісарів та інших збирачів податків; про зловживання владою при зборі податків; про господарство Гадяцького замку та збір з нього податків; про збір покуфового податку з Чернігівського полку. Відомості, довідки, чолобитні, рапорти про збір податків та використання зібраних грошей і продуктів; відомості і табель про надходження і видатки; відомість про загальну кількість збирачів податків.

Книги обліку видатків у гетьманських маєтностях; надходжень грошей від полкових і сотенних збирачів податків; прибутків з Гадяцького полку, екстракт з ревізійних книг Гадяцького полку.

Справи про здачу на відкуп індукти, млинів, перевозів, озер та ін., про регулювання збору індукти; про закупівлю і поставку провіанту в казенні магазини; про розведення казенних племінних овець; про збір відомостей щодо торгових цін на провіант; про купівлю бахмутської солі; про Глушківську суконну фабрику; про продаж казенного хліба, солі, масла, меду, дьогтю і тютюну; про поставку горілки до Москви, Петербурга, на Ладозький канал тощо; про підряд на поставку провіанту і фуражу на 10 драгунських і 20 піхотних полків; про обмеження торгівлі тютюном.

Звіти про фінансовий стан Гетьманату. Опис населених пунктів Гадяцького полку. Опис козацьких дворів Кременчуцької сотні. Опис Почепської маєтності кн. О. Меншикова.

Справи про участь у Низових походах; про застави по Орелі і Дніпру; про утримання російських військ, козацької артилерії та компанійських полків; про заборону привертати козаків у підданство; про підводну повинність на користь російської армії; про зловживання розквартированих російських військ.

Справи про майнові суперечки різних осіб; про стягнення боргів; про шукання козацтва; про привернення у підданство; про перевірку старшинського землеволодіння; про побутові насильства і образи; про зловживання адміністративною владою; про розслідування кримінальних злочинів (крадіжок, побиття, вбивств); про розшук кріпаків-втікачів та дезертирів та ін.

Справи про призначення, звільнення, виплату жалування і надання відпусток офіцерам, чиновникам та служителям Колегії; про забезпечення Колегії канцелярським приладдям; про оплату прогонів урядовим кур’єрам і посланцям; про звільнення і призначення козацької старшини тощо.

1722–1728 1091