logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 54
Назва фонду Друга Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку
Крайні дати 1764–1786
Кількість справ 17980
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату. Розпорядження Колегії про призначення чиновників в новоутворені намісництва. Відомості комісарів про збір рубльового окладу. Рапорти і відомості підлеглих судів, канцелярій і комісій про хід їхньої діяльності, та про одержання керівних указів Колегії. Укази Колегії підлеглим установам і посадовцям. Облікові відомості старшини і чиновників.

Справи про побутові конфлікти; про поділ спадщини; про стягнення боргів; про надання і конфіскацію маєтків; про купівлю і продаж маєтків; про шукання козацтва; про оскарження судових вироків; про розмежування маєтностей; про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, підпали); про привласнення заставленого майна, про підробки документів, майнових і юридичних, про підробку пашпортів і печаток, про хабарництво, про контрабанду, про фальшивомонетництво, про купівлю і зберігання краденого, про псування млинів, про захоплення чужих підданих, про зловживання прикажчиків і управителів, про образи суддів, про гайдамаків, про будівництво Троїцької церкви у м. Глухові, про пожежу Воскресенської церкви у м. Пирятині, про збір коштів на побудову церкви у м. Басань, про захоплення церковної і монастирської землі, про крадіжки церковного майна, про опалення приміщень Київського гарнізону дровами з лісів київських монастирів; про смерть у лубенському монастирі константинопольського патріарха Серафима.

Справи про надання старшині чинів, посад і рангових маєтностей; про звільнення з посад і надання відставок; про контроль за роботою старшини, офіцерів і чиновників та покарання порушників; про зловживання владою; про виплату жалування, про контроль Генеральної лічильної комісії за прибутками і видатками військової адміністрації, про контроль полкової адміністрації над кредитними операціями в полках, про перевірку фінансів Переяславського магістрату; про збільшення числа ярмарок, про передачу на відкуп різноманітного військового і казенного майна, про поставку провіанту в казенні магазини, про поставку солі, про виробництво селітри і поставку її в Москву та ін.

Справи про розмежування Полтавського і Миргородського полків, Іркліївської і Чигирин-Дібровської сотень; про встановлення нових кордонів Новоросійської губернії; про проведення генеральної ревізії Переяславського та ін. полків; про будівництво і ремонт мостів через Дніпро; про відправку ліків з Лубенської аптеки в Петербург, Москву, Київ та ін. міста; про службу полкових лікарів, про роботу пошти, про переведення козаків і старшини в інші полки і сотні; про утримання турецьких полонених; про видачу полкам пороху та штрафування за його перевитрати; про стан і утримання полкової артилерії; про заготівлю продовольства для діючої армії та ін.

Справи про повстання у с. Кліщинцях, про виступи в с. Турбаях, про виступ у с. Піщанка, про відмову підданих Києво-Пустинно-Микільського монастиря виконувати повинності, про виступи проти сільської адміністрації (отаманів та війтів); про несплату податків, про регулювання підводної і постойної повинностей, про звільнення від податків і повинностей про втечі підданих і кріпаків, про розшук і повернення втікачів, про перетримування втікачів, про викочення підданих та ін.

Відомості про прибутки і видатки. Журнали вхідних документів.

1764–1785 3521
2

Укази Катерини ІІ, Сенату. Рішення Колегії. Реєстр документів Генеральної лічильної комісії та полкових лічильних комісій про надходження і видатки. Рапорти підлеглих установ про одержання указів. Донесення і відомості підлеглих установ про їх поточну діяльність.

Справи про побутові конфлікти; про стягнення боргів; про поділ спадщини; про видачу паспортів, про шукання козацтва, про привернення у підданство; про зловживання владою, про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, підпали); про вирубування лісу, про наїзди на маєтності; про образу суддів; про гайдамаків; про надання маєтностей, чинів та посад; про звільнення у відставку наданням службових атестатів; про надання відпусток; про хабарництво, шахрайства та розтрати. Відомості про чиновників і старшину та їхній майовий і сімейний стан.

Справи про дозвіл на скуповування земель у козаків і посполитих; про облік і утримання арештантів і каторжан; про боротьбу з епідеміями; про роботу пошти; про вербування козаків в гусарські полки; про поставки для армії підвод, волів і погоничів, продовольства і фуражу; про несення козаками форпостної служби, про утримання компанійських полків. Іменні списки виборних козаків. Відомості про відшкодування за воли, взяті для потреб армії; про виплату жалування; про видачу грошей на купівлю для армії продовольства і фуражу; про збір податків; про торгові ціни на продовольство; відомості про стан врожаю; про продаж казенної солі.

Справи про заборону виробництва горілки через неврожай зернових; про поставку тульської зброї; про набір майстрів та постачання селітри на Шосткинські порохові заводи; про розквартирування російських полків та звільнення від постоїв; про повстання у с. Кліщинцях, про збройні виступи у Стародубському полку проти зловживань розквартированого Псковського карабінерного полку; про втечі підданих, рекрутів, в’язнів тощо.

Описи населених пунктів і дворів, доріг, мостів і гребель. Книги збору окладних податків. Журнали реєстрації вихідних документів. Описи архіву Колегії. Реєстр вирішених карних справ.

1764–1786 550
3
т. 1

Укази Сенату.

Справи про визначення Колегією порядку подання позовів і чолобитних в земських судах; про виготовлення службових печаток; про передавання книг реєстрації купчих з сотенних правлінь в земські суди; про збір відомостей про особовий склад судів і канцелярій; про контроль за дисципліною в судах; про звітність судів, лічильних і скарбових комісій; про облік колодників; про поділ справ Колегії по трьох експедиціях; про обрання депутатів для укладення проекту “Нового Уложенія”; про діяльність прикордонних з польськими воєводствами комісій; про розмежування з Річчю Посполитою і з Слобідською губернією; про проведення Генеральної ревізії; про будівництво і ремонт приміщень; про організацію ремонту у військовий час поштових доріг та мостів і гатей на них.

Справи про поділ спадщини; про судові суперечки та побутові конфлікти за нерухоме майно; про стягнення боргів; про надання маєтностей; про привласнення приватними особами вільних військових та рангових земель; про шукання козацтва; про надання старшині права скуповувати землі у посполитих та купувати вотчинні села; про зловживання владою, хабарництво, розтрату казенних грошей; про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, підпали); про наїзди на маєтності, пограбування, підпали; про руйнування гребель; про підробку майнових та юридичних документів; про переховування та скупівлю краденого; про гайдамаків та ін.

Справи про утримання монастирів, церков і духовенства; про перехід на православ’я; про пограбування церков, про будівництво монастирів і церков; про утворення нової кінної пошти та її діяльність.

Справи про надання старшинам нових чинів і службових посад, про звільнення з посад, про вибори судових чиновників, про звільнення козаків і старшини від військової служби, про облік чиновників і старшини та їх майнового і сімейного стану, про надання їм відпусток, про визначення порядку надання чинів.

Справи про утримання компанійських полків; про надвірну компанійську корогву; про жолдацькі роти; про постачання зброї, гармат і пороху; про несення прикордонної служби на форпостах, Українській лінії та за Дніпром; про розвідувальну діяльність Коша Війська Запорозького; про облік боєздатних козаків; про вербування козаків в гусари; про набір волів і фургонів та збір продовольства і фуражу для діючої армії; про збільшення кількості коней на поштових станціях та забезпечення постійного зв’язку з діючими арміями на турецькому фронті; про оплату за продовольство і фураж; про виплату жалування чиновникам, офіцерам, старшині та ін. службовцям; про оплату поточних управлінських і побутових видатків Колегії; про виплату жалування священникам, посполитим і козакам – учасникам Семирічної війни; про оплату будівництва Шосткинського порохового заводу; про продаж конфіскованого майна та ін.

Справи про обмеження права козаків на торгівлю горілкою; про контроль над виробництвом горілки; про передавання на відкуп казенного та приватного майна і міських податків; про обмеження торгівлі конопляним товаром у м. Погар; про розведення тютюну, картоплі; про торгівлю казенною сіллю; про переобтяження повинностями; про зменшення податків для погорільців; про втечі підданих і в’язнів; про втечі в Україну кріпаків з інших регіонів імперії; про перетримування втікачів та ін.

Журнал вихідних документів про казенне будівництво у м. Глухові.

1765–1782 3647
3
т. 2

Укази Сенату.

Справи про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування, підпали); про казнокрадство, про порушення паспортного режиму, про зловживання відкупників; про побутове насильство, про фальшивомонетництво та підробку документів; про будівництво і ремонт церков; про судові процеси та побутові конфлікти за нерухоме майно, по стягнення боргів, про поділ спадщини, про надання маєтностей та ін.

Справи про звільнення старшини у відставку; про надання або позбавлення чинів; про порядок заміщення тимчасово відсутньої старшини; про надання і звільнення з посад; про зловживання владою; про розслідування службових злочинів, про збір інформації про службу чиновників і старшини різних рангів і посад, про вибори судових чиновників, про вибори старшини та їх затвердження; про звітність лічильних комісій; про виплату жалування службовим особам різних категорій; про збір інформації про торгові ціни на продовольство і фураж, про оплату кур’єрів, про утримання хлопчиків-співаків, відібраних для імператорського двору, про регулювання номіналів і курсу державних асигнацій; про засвідчення шляхетства; про шукання козацтва; про гайдамаків тощо.

Справи про організацію підготовки Генерального опису, про заслання колодників до Сибіру; про переселенців з Правобережжя та Молдавії; про конфлікти між міщанськими і козацькими адміністраціями; про діяльність пошти; про боротьбу з епізоотією та епідеміями; про розсилку в усі урядові установи військових уставів і артикулів; про надвірну компанійську корогву, компанійські полки, фузилерну роту; про генеральну артилерію; про постачання пороху в прикордонні містечка; про службу на Українській лінії та на форпостах, про облік виборних козаків; про постачання продовольства, фуражу, волів з возами і погоничами для потреб російської армії; про фортечне будівництво; про торгівлю казенною сіллю, про виробництво та закупівлю селітри і пороху; про ремонт доріг, мостів, гатей і переправ, будівництво мосту через р. Ворсклу; про казенне будівництво у м. Глухові; про ремонт службових приміщень в полках і сотнях; про передачу на відкуп казенних млинів та іншого майна; про продаж конфіскованого майна; про постачання продовольства, фуражу і дров для закритого на карантин м. Ніжина та інших населених пунктів і карантинних застав; про втечі в Україну російських кріпаків; про втечі і повернення козаків, служителів, пікінерів, підданих, ченців та ін.

Журнали вхідних документів.

1769–1772 2717
3
т. 3

Укази Сенату.

Справи про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування, підпали); про наїзди на маєтності; про розбій на дорогах; про поділ спадщини; про підтвердження спадкового старшинства; про стягнення боргів; про надання маєтностей; про конфлікти між міщанськими і козацькими адміністраціями; про підтвердження шляхетства; про шукання козацтва; про гайдамаків тощо.

Справи про надання чинів і посад, обрання і затвердження старшини, звільнення з посад; про зловживання владою; про хабарництво; про перехід старшини на службу в російську армію, надання старшині російських цивільних і військових чинів; про фузилерну роту, компанійські полки, надвірну компанійську корогву; про передачу російській армії Шосткинського порохового заводу; про відрядження до Казані команди для боротьби з повстанцями Омеляна Пугачова; про ліквідацію Низового Війська Запорозького; про митну реформу; про казенне будівництво у м. Глухові; про будівництво за громадський рахунок будинків земських судів; про діяльність пошти, про пожежі, про епізоотії, про боротьбу з епідеміями; про виплату жалування служилим особам різних категорій; про одержання грошей за патенти на чини та за абшити на відставку, про надання коштів на купівлю канцелярських товарів, на ремонт і видатки Генеральної військової артилерії, на ремонт музичних інструментів і оплату музикантів військового і полкових оркестрів; про порядок використання державних асигнацій; про щорічні виплати в провіантське відомство російської армії; про поставку в російську армію волів з возами та з погоничами; про одержання грошей за воли, вози і сіно, поставлені для російської армії; про виділення коштів на оплату поточних потреб російської армії тощо.

Справи про втечі підсусідків, пікінерів, рекрутів, компанійців, колодників, розкольників, служителів, полонених турків, підданих різних держав; про втечі на Правобережну Україну, на територію Низового Війська Запорозького, у Новоросійську губернію; про нагляд за дотриманням законності в судах та форм судочинства, про поточне керівництво діями судів і адміністраторів, про нагляд за діяльністю лічильних комісій, про забезпечення підлеглих установ канцелярськими товарами та ін.

Журнали військової та соляної експедицій члена Колегії кн. П. Мещерського. Журнали експедиції про Глухівське казенне будівництво члена Колегії В. Туманського.

1771–1780 3806
3
т. 4

Укази Катерини ІІ та Сенату.

Справи про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування, підпали); про пограбування церков; про стягнення боргів, про поділ спадщини, про надання маєтностей; про підтвердження права володіння маєтностями;, про встановлення опіки; про приведення у підданство; про шукання козацтва; про шукання дворянства; про переселення в інші регіони імперії; про незаконну купівлю козачої землі.

Справи про надання чинів та посад, про позбавлення чинів, звільнення з посад; про надання відпусток, звільнення у відставку; про надання атестатів; про вибори і затвердження старшини; про зловживання владою; про діяльність пошти, лічильних комісій; про конфлікти між міщанською і козацькою адміністраціями; про прикордонні комісії з воєводствами Речі Посполитої; про гайдамаків; про боротьбу з епідеміями тощо.

Справи про переформування компанійських полків в регулярні; про відправку до Польщі команди Лубенського і Прилуцького полків; про несення козацькими командами служби в Новоросійській губернії; про продовження служби козацької команди, відправленої в Оренбурзьку губернію; про службу козацьких команд на форпостах та новій Дніпровській лінії; про постачання фуражу і палива до російських полків; про торгові ціни на продовольство і фураж; про виробництво селітри та постачання її до Москви та на Шосткинський казенний пороховий завод; про транспортування корабельного лісу для Чорноморського флоту; про виділення коштів на потреби російської армії та Шосткинського казенного порохового заводу, про надання коштів на ремонт і будівництво казенних приміщень; про виплату жалування чиновникам і старшині; про квартирну, паливну, дорожньо-ремонтну, підводну, амбарну, будівельну та ін. повинності; про втечі колодників, арештантів, козаків, російських військовослужбовців різних категорій і чинів, кріпаків, підданих та ін.; про виступ підданих з с. Кулаги проти утисків поміщиці.

Справи про підтвердження дієвості старого українського законодавства в роботі Комісії; про контроль за діяльністю підлеглих судів, канцелярій, комісій і окремих адміністраторів; про нагляд за розслідуванням службових злочинів; про розбір архіву Колегії після пожежі у 1784 р. Листування про Глухівське казенне будівництво по експедиції члена Колегії В. Туманського. Рапорти різних установ про одержання указів Колегії.

1766–1786 2974
3
т.5

Укази Сенату.

Справи про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування, підпали); про казнокрадство; про судові процеси та вирішення конфліктів за нерухоме майно, стягнення боргів, поділ спадщини; про шукання дворянства, козацтва; про надання маєтностей; про втечі кріпаків, підданих, ремісників, купців, військовослужбовців, арештантів; про повстання в Запорозькій Січі; про гайдамаків тощо.

Справи про звільнення у відставку, про видачу службових атестатів, про надання відпусток, про прийняття на службу, про звільнення зі служби, про надання чинів та посад, про звільнення з посад; про зловживання владою; про надання коштів на утримання адміністративних установ, про виплату жалування чиновникам. Послужні списки чиновників.

Справи про діяльність пошти; про боротьбу з епідеміями; про конфлікти між козацькою і міщанською адміністраціями; про організацію Біловезької колонії; про виділення коштів на потреби російської армії; про збір продовольства для російської армії; про регулювання винокуріння; про квартирну, паливну, будівельну, транспортну повинності; про контроль за вирішенням судових справ; про підготовку діловодних справ для передачі у відповідні архіви намісництв. Реєстри і описи справ, переданих в архіви намісництв та залишених в архіві Колегії.

Алфавіти, книги, журнали, реєстри документів Колегії. Рапорти адміністративних і судових установ. Щомісячні звіти про ціни на продовольство і фураж.

1765–1786 719
4

Справи про кримінальні злочини (крадіжки, побиття, вбивства, зґвалтування, підпали); про стягнення боргу; про поділ спадщини; про шукання козацтва; про надання посад; про зловживання владою; про контроль за діяльністю судів і адміністраторів; про колодників; про відмову підданих виконувати свої повинності; про ціни на фураж; про сплату річного платежу в Головну провіантську канцелярію; про відрядження команди з 700 осіб на будівництво фортеці св. Димитрія Ростовського та ін.

Журнали Колегії за 1779 р.

1764–1780 46