logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 55
Назва фонду Канцелярія міністерського правління, м. Глухів
Крайні дати 1731–1750, 1755
Кількість справ 657
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Канцелярії бурмистру розкольницьких слобід. Рішення Канцелярії.

Справи про нагляд за маєтками графа Олексія Розумовського; про зловживання наглядача описних маєтностей Миргородського полку І. Цибулевського; про утиски козаків Басанської сотні наглядачем Биківських маєтків К. Балабаном; про призначення жалування наглядачеві описних маєтків Переяславського полку А. Краєвському; про прийняття в російське підданство серба Л. Любибратича і призначення його наглядачем описних маєтків Миргородського полку; про надання старшині маєтків, обмін маєтками; про відрядження козаків на прикордонні форпости; про переселення розкольників з Речі Посполитої в розкольницькі слободи Гетьманату, про повернення з Речі Посполитої інших російських втікачів; про призначення військових канцеляристів і сотників; про зловживання владою; про побутові образи і насильства; про пограбування грошей консистентського збору з Козелецької церкви та ін. Відомості про набір та оплату волів для потреб армії. Реєстри вхідної і вихідної кореспонденції.

1733–1750, 1755 77
2

Грамоти, укази, універсали про надання та підтвердження старшині і монастирям прав, привілеїв і маєтностей.

Справи про призначення генерала І. І. Бібікова правителем Гетьманської України; про облік посполитих та міщан і цехових, про прибутки і видатки; про ремонт млинів, комор та ін. описних споруд у м. Глухові; про поставку вугілля на рудні Глухівського гарнізону; про пошук майстрів для будівництва палацу у м. Києві; про заборону винокуріння через неврожай; про кількість млинів у с. Марчишина Буда; про торгові ціни на продовольство; про стягнення боргів, недоїмок і штрафів; про прибутки і видатки описних маєтків Гадяцького замку, кількість в них дворів і величину сплаченого ними річного окладу; про утримання в маєтках Гадяцького замку казенних кінських заводів; про утиски, чинені описним підданим Гадяцького замку козаками і старшинами Гадяцького полку.

Рапорти описної Почепської канцелярії про прибутки і видатки Почепської описної волості. Справи про поставки з волості для армії вина, масла і парусного полотна; про пошиття з парусного полотна солдатських наметів та одягу; про діяльність Почепської парусної фабрики; про купівлю в Москві обладнання для неї; про конфлікт почепського коменданта В. Ушакова з архімандритом Почепського монастиря та ін.

Справи про призначення нового дозорці в описну Шептаківську волость; про надання описним підданим Шептаківської волості та підданим гр. Олексія Розумовського в позику казенного хліба; про спадщину господаря Шептаківської волості Івана Гулевича; про утиски бунчуковим товаришем Василем Полуботком описних підданих; про казнокрадство волосного війта і писаря та ін.

Справи про конфісковані маєтності колишнього фельдмаршала Бургарда фон Мініха; про професійну придатність канцелярських служителів; про призначення чиновників і служителів, приведення їх до присяги, надання чинів і посад, виплату жалування; про заселення Української лінії; про діяльність слідчих комісій; про поставку коней, підвід, фуражу, продовольства для армії; про утримання Молдавського полку; про розквартирування охочекомонних полків тощо.

Справи про незаконну скупівлю земель козаків і посполитих; про конфлікти між старшиною та російськими офіцерами; про втечі підданих; про шукання козацтва; про розшук таємних розкольників, закриття розкольницьких пустинь і висилку розкольницьких ченців і черниць до монастирів; про підпал маєтності бунчукового товариша Василя Гудовича; про парусну фабрику та шовковий завод; про надання грузинським князям і дворянам у підданство дворів вільних посполитих, про опір, чинений підданими своїм новим панам, про розшук і повернення втікачів та ін.

Книги запису прибутків і видатків описних Бакланської, Биківської, Чехівської волостей; Хоружівської описної маєтності; описних маєтків у Чорнуській сотні.

1731–1750 580