logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
57 1 157 Подвірний перепис жителів сіл Дернівка, Паришків, Морозівка Баришівської сотні Переяславського полку та меж їхніх володінь 1767–1768 рр. 233