Номер фонду 62
Назва фонду Магістрат м. Київ
Крайні дати 1503, 1544, 1545, 1556–1780, 1803–1875
Кількість справ 21
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Листи і привілеї польських королів, чолобитна магістрату Петру І та грамоти Петра І (у викладі) щодо надання та збереження прав і привілеїв київських міщан. Указ Генеральної військової канцелярії війтові Дмитру Полоцькому про непритягнення київських монастирів до відбування міської підводної повинності.

Копіарій привілеїв київських міщан, наданих польськими королями у 1544–1652 рр. Книга, що містить документи на земельну власність в м. Києві, дозволи на будівництво, опис нерухомості, придбаної магістратом (виписи з київських міських книг). Справи про продаж нерухомого майна та введення у володіння ним; плани сіножатей, що належали магістратові, та районів Києва тощо.

Список жалуваних грамот російських царів та універсалів українських гетьманів, що зберігались в Мглинській городовій ратуші, про надання і підтвердження прав і привілеїв міщан і полкової старшини міст Мглина, Стародуба, Києва, Ніжина та ін.

1503, 1544, 1545, 1556–1780, 1803–1875 21