logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 63
Назва фонду Київська полкова канцелярія, м. Київ (1648–1708), м-ко Козелець (1708–1781)
Крайні дати 1679–1781
Кількість справ 194
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату. Універсали гетьманів Івана Самойловича і Данила Апостола. Укази Генерального військового суду. Укази і ордери Другої Малоросійської колегії. Указ Київської гарнізонної канцелярії. Укази і ордери полкової канцелярії. Інструкції про збір податків. Промеморія Остерського земського суду про збір коштів на будівництво приміщення суду.

Справи про надання чинів, посад і відставок, сказки про службу; про відбуття військової служби та виплату жалування; про зловживання старшини; про розшук втікачів та арешт безпаспортних осіб, зокрема запорожців; про суперечки за землю, за поділ спадщини, за право торгівлі горілкою у м. Києві.

Відомості про населення Носівської, Кобизької та Бобровицької сотень, Чемерського куреня Козелецької сотні. Випис з ревізії 1764 р. про кількість хат в маєтностях Києво-Печерської лаври у Київському полку. Карта Київської сотні.

Справи, укази, накази, відомості про утримання і обслуговування російської армії; про оплату видатків Бобровицької сотні за перевезення сербів команди генерал-майора Хорвата; про ремонт доріг у м. Києві; про утримання пошти та ін.

Справи про суперечки за землю та маєтності між Києво-Печерською лаврою, Києво-Софійським, Києво-Михайлівським, Києво-Фролівським і Києво-Богословським монастирями; про вивіз за кордон підданих Межигірського монастиря; про збір військового податку з шинків київських монастирів.

Купчі на землю жителів Носівської і Бобровицької сотень. Купчі на землю, скуплену кобизьким сотником Мандрикою у старшини і козаків Кобизької сотні; купчі на землю полкового сотника Барановського тощо.

Реєстр указів Канцелярії (1772 р.). Журнали обліку арештантів.

1679–1781 136
2

Укази Київської губернської канцелярії.

Справи про призначення сотника Носівської сотні; про конфлікт Носівської сотні з драгунським полком (1743 р.), про присягу імператриці Катерині ІІ.

Справи про суперечки за землю між Києво-Фролівським та Києво-Софіївським монастирями; за спадщину, зокрема за спадщину сербського полковника Федора Петрова; за право торгівлі горілкою; про стягнення боргу; про вирубування лісу підданими Києво-Видубицького монастиря; про зловживання козацької старшини, війта, бурмистра і городничого м. Козельця; про гайдамаків тощо.

Протоколи вихідних документів (1724 р.).

1743–1781 58