logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 75
Назва фонду Ніжинська полкова канцелярія, м. Ніжин
Крайні дати 1713–1780
Кількість справ 190
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Указ Сенату про заборону закріпачення козаків. Рапорт полкової канцелярії гетьману Кирилу Розумовському про відсутність в її архіві гетьманських універсалів до 1708 р. Наказ гетьмана Кирила Розумовського про повернення Ніжинському Благовіщенському монастирю захопленого млина.

Справи про вибори сотника в Івангородській сотні; між Києво-Печерським монастирем та козаком с. Вишнівка Прокопом Трохименком за млин на р. Удай; про відправку до Києва переселенців у Нову Сербію; про зловживання старшини і російських солдатів; про розшук втікачів; про торгові ціни на продовольство і фураж; про позику грошей під заставу майна; про поділ спадщини; про епідемії у Новоміській і Батуринській сотнях. Журнал про боротьбу з пошестю у Бахмутській сотні. Купчі старшини, козаків і міщан на рухоме і нерухоме майно. Карні справи. Промеморія підкоморського суду про вбивство лаврським ченцем Іринархом підданого Києво-Софіїйського монастиря та ін.

Реєстр вихідних документів за вересень 1763 р.

1713–1780 45
2

Укази Генеральної військової канцелярії, Генеральної лічильної комісії, Малоросійської колегії.

Справи про надання чинів, посад, відпусток і відставок; про утримання і обслуговування російської армії та Мекленбурзького корпусу; про обслуговування пошти; про розшук втікачів; про розслідування службових зловживань старшини і російських офіцерів; про стягнення недоїмок; про переселення козаків і посполитих в Оренбурзький край; про суперечки за землю, млини, двори, рухоме майно та за спадщину; про надання позик і стягнення боргів; про торгові ціни у сотнях полку. Карні справи. Купчі ніжинських міщан на землю і двори. Купчі на землю, скуплену сотником Прохорівської сотні Семеном Григоровичем.

Ревізія козаків і посполитих Лохвицької сотні. Відомість посполитих Кролевецької сотні. Відомості і списки про наряди козаків у військові походи. Книга про виплату жалування полковій і сотенній старшині.

1713–1776 145