logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 80
Назва фонду Стародубська полкова канцелярія, м. Стародуб
Крайні дати 1708–1780
Кількість справ 433
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Універсали гетьмана Івана Скоропадського. Плани кордону між Стародубським полком та Польщею з позначенням спірних місць та проектованих форпостів. План вапняних заводів у с. Старі Бобовичі (фрагмент).

Справи про утримання і обслуговування російської армії; про збір консистенського податку; про підводну повинність, ремонт доріг та ін.; про призначення почепського сотника; про службові зловживання чауського війта; майнові суперечки за землю; про поділ спадщини; про вирубування лісу; про затоплення млина; про несплату боргів; про захоплення шляхтичем Карлом Вищинським маєтності Києво-Печерської лаври с. Бовсуни; про втечу арештованих гайдамаків; про вбивства; про боротьбу з епідемією тощо.

Послужний список військових товаришів. Відомість жителів Топальської сотні (фрагмент). Відомість про збір податків. Протоколи засідань Канцелярії.

1708–1780 60
2

Укази Сенату, Військової колегії і Генеральної військової канцелярії. Реєстр указів Другої Малоросійської колегії. Реєстр ордерів Генеральної військової канцелярії. Ордер гетьмана Данила Апостола про притягнення козаків Мглинської сотні до сплати консистентського податку.

Справи про прикордонні конфлікти і контакти з Річчю Посполитою; про: готовність до військового походу і похід 1739 р.; про службу на форпостах; про зловживання козацької старшини; про похід запорожців у 1757 р.; про незаконну торгівлю горілкою у с. Шептаках; про майнові суперечки за землю; про вирубування лісу; про відкупи; поділ спадщини; про неповернення майна, яке було в опіці; про утримання і обслуговування російської армії: про збір консистентського податку; про заготівлю провіанту і фуражу до військових магазинів; про втечі і негідні вчинки ченців; про пограбування церкви; про розслідування карних злочинів (вбивств, наїздів, пограбувань, крадіжок); про привернення у підданство, захоплення чужих підданих; про соціальні виступи у селах П’яний Ріг, Кулаги і Суботовичі; про гайдамацький рух; про шукання козацтва; про втечі російських кріпаків, солдатів, колодників, козаків та ін.

Ревізії Стародубського полку. Опис сіл Ковпинка і Кам’янка, реєстр жителів рудні Унеча. Відомості про маєтки Києво-Печерської лаври в Новоміській сотні, про маєтки дружини гетьмана Івана Скоропадського у Ропській волості. Реєстр дворів Новоміської сотні, вільних від сплати консистентського податку. Свідчення війтів про кошти на утримання пошти. Сказки значкових товаришів полку.

Реєстр вхідних документів.

1712–1780 373