logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 83
Назва фонду Переяславська полкова канцелярія, м. Переяслав
Крайні дати 1687–1785
Кількість справ 181
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Генерального військового суду, полкової канцелярії. Грамота Сенату на маєтності Києво-Фролівського монастиря в Переяславському полку.

Справи про надання чинів, посад і відставок; про призначення членів Переяславської слідчої комісії; про перебування козаків на військовій службі; про збір податків; про утримання і обслуговування російської армії; про шлюб ніжинського полковника Петра Разумовського; про опис угідь воронківських посполитих; про суперечки за землю та поділ спадщини; про стягнення боргу; про зловживання старшини і російських офіцерів; про повстання у с. Кліщинцях; про гайдамаків; про шукання козацтва; про розшук втікачів; про суперечки Києво-Печерської лаври і Києво-Софійського монастиря за землю та ін. маєтності; про повернення Переяславському кафедральному монастиреві захоплених коней; про перепис жителів Басанської сотні у 1768 р. Карні справи.

Послужні списки значкових товаришів, сотенних осавулів та сотенних отаманів. Випис з ревізії 1723 р. про козаків і посполитих с. Козацького та д. Білоцерківської Басанської сотні; відомості про посполитих і підсусідків с. Прохорівки Бубнівської сотні (1764 р.); про козаків Першої Переяславської та Яготинської сотень (1782 р.); ревізька сказка про підсусідків священника с. Сушки Бубнівської сотні (1764 р.), про підсусідків і робітників військового товариша Федора Петровського (1764 р.) тощо.

Купчі на нерухоме майно. Книга запису майнових документів старшини, козаків і міщан Кропив’янської та Іркліївської сотень (1755–1764 рр.). Книги і журнал виплати жалування старшині і служителям. Реєстр вхідних документів.

1687–1785 146
2

Справи про суперечки за землю.

1777–1778 9
3

Справи про збір порцій і рацій для утримання російської армії, про ремонт фортець та будівництво на форпостах; про суперечки за землю та поділ спадщини; про забезпечення точності при копіюванні указів; про перевірку старшинської служби, про зловживання старшини; про привернення у підданство; про вирубування лісу Переяславського кафедрального монастиря тощо. Карні справи.

1723–1775 26