logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 94
Назва фонду Полтавська полкова канцелярія, м. Полтава
Крайні дати 1710–1784
Кількість справ 163
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Генеральної військової канцелярії. Протоколи засідань Канцелярії.

Справи про призначення священників; про надання чинів; про смерть полкового хорунжого Григорія Буцького; про повернення майна; про зловживання священника та російського офіцера; карні справи.

Відомості про підданих Полтавського полку, пожалуваних грузинським князям і дворянам (зокрема, кн. Давиду Гуранішвілі). План розмежування земель між колишнім Полтавським, Гадяцьким та Миргородським полками, які увійшли до складу Малоросійської та Новоросійської губерній (1781 р.). Ордери про поставку продовольства Говтвянському шпиталю.

Купчі на землю козаків і старшини. Митне свідоцтво на провіз кримського вина.

1726–1781 21
2

Укази Малоросійської колегії та полкової канцелярії. Ордер гетьмана Івана Скоропадського. Універсал полковника Івана Черняка.

Справи про призначення старшини; про розмежування полкових земель; про участь козаків Кобеляцької сотні у військових походах; про набіги татар на Полтавський полк; про конфлікти з запорожцями; про утримання і обслуговування російської армії та компанійських полків; про судову реформу і утворення в полку земських, ґродських і підкоморських судів; про суперечку за поділ спадщини; про стягнення боргу; про відшкодування торгових збитків; про спаш, про підтоплення саду; про привернення у підданство. про шукання козацтва; про зловживання старшини; про пограбування Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря та вбивство ігуменом правителя монастиря; про видачу грошової допомоги постраждалим від стихійних лих (1748 р.). Карні справи. Справи слідчої комісії з розгляду зловживань і утисків, завданих грузинськими князями і дворянами жителям Полтавського полку. Сказки значкових, військових, бунчукових товаришів, полкової старшини та сотників (1762 р.). Відомість про кількість і службу значкових товаришів (1736 р.). Опис дворів у містечках полку (1748 р.). Відомість про запорожців, які проживали у м. Полтава. Книги запису купчих та інших майнових документів.

Книга і відомості про збір податку і виплату жалування канцелярським служителям. Книги запису видатків на спорядження команди робітників для будівництва у 1773 р. Дніпровської лінії. Ревізії Полтавської, Другої Полтавської, Решетилівської та Великобудиської сотень (1769 р.), Полтавського магістрату та магістратських сіл (1763 р.). Іменний список значкових товаришів і козаків (1735 р.). Рішення, протоколи та журнали Канцелярії.

1710–1784 138
3

Генеральний опис маєтностей Полтавського полку (1730 р., фрагмент). Рішення та протоколи Канцелярії. Книга прибутків та видатків.

1730, 1768–1776 4