logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 96
Назва фонду Прилуцька полкова канцелярія, м. Прилуки
Крайні дати 1710–1784
Кількість справ 93
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Ордер Другої Малоросійської колегії, універсал полковника Гната Галагана.

Ордер канцелярії про відставку і призначення значкових товаришів, послужний список військового товариша Івана Давидовського, атестат значкового товариша Йосипа Жили. Протоколи за службові зловживання старшини.

Справи про поділ спадщини; про конокрадство; про зловживання російського офіцера; про втечу прикажчика. Табель про кількість коней в казенних кінських заводах тощо.

1715–1781 18
2

Справи про звіряння кількості дворів у семи сотнях полку (для порівняння з ревізією 1753 р.); про утримання і обслуговування російської армії; про зловживання старшини та російських офіцерів; про відмову жителів с. Озеряни Варвинської сотні утримувати консистентів; про стягнення боргу; про суперечки за землю; про кількість дворів козаків, посполитих і підсудків за ревізіями 1721, 1727, 1729 років. Карні справи. Сказки значкових товаришів полку. Ревізія Прилуцького полку (1726 р.). Книга обліку податків з с. Харитонівки Срібнянської сотні. Книга окладних зборів Прилуцького полку. Відомості про врожай хліба, круп і сіна в Іваницькій, Варвинській, Срібнянській, Ічнянській сотнях та в полку (1739 р.). Рішення канцелярії за 1741–1784 рр.

1710–1784 75