logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 108
Назва фонду Чернігівська полкова канцелярія, м. Чернігів
Крайні дати 1672–1781
Кількість справ 2047
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази імператора Петра І, Першої Малоросійської колегії, Генеральної військової канцелярії, Генерального військового суду. Універсал гетьмана Івана Мазепи. Укази, ордери і повідомлення Другої Малоросійської колегії.

Справи про будівництво в м. Глухові резиденції генерал-губернатора П. О. Рум’янцева; про організацію, обслуговування і оплату пошти; про облік безземельних козаків; про впорядкування архівів полку і ґродського суду; про розшук в архіві Канцелярії указу про встановлення градацій козацького стану.

Атестати про службу козацької старшини. Сказка посполитих с. Максимівки Остерської сотні. Відомість про кількість в полку підсудків різних категорій.

Справи про збір військових податків; фальшивомонетництво і боротьбу з ним; про утримання російської армії, доставка провіанту на армійські склади; про надання землі і робітників для військового будівництва у м. Чернігові; про майнові суперечки за землю і маєтки; про несплату боргів; про привернення у підданство; захоплення чужого підданого; про зловживання землевласниці, управителя маєтку, війта; про шукання козацтва; про втечі арештантів, армійських погоничів, підданих, фальшивомонетників; про млинарство, винокуріння, торгівлю горілкою та дьогтем; про ринкові ціни на продовольство і фураж; про ремонт Троїцької церкви у м. Глухові; про напад гайдамаків на маєток Чернігівського Іллінсько-Троїцького монастиря; про карні злочини (наїзди, грабунки, бійки, шахрайства, перелюбство); про стихійні лиха та ін.

Книги вхідних і вихідних документів.

1706–1781 169
2

Укази Сенату, Другої Малоросійської колегії, Військової колегії про будівництво у м. Шостці казенного порохового заводу. Універсали і ордери гетьмана Кирила Розумовського. Укази і ордери Генеральної військової канцелярії, Петра Рум’янцева.

Справи про утворення на території Гетьманської України Київського, Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв; про обрання Кирила Розумовського гетьманом України; про підлеглість Київського та інших магістратів Гетьманської України гетьману Кирилу Розумовському; про усунення Кирила Розумовського з посади гетьмана і утворення Другої Малоросійської колегії; про організацію виборів генеральної старшини. Ордери Генеральної військової канцелярії. Укази Сенату про призначення гетьмана Кирила Розумовського сенатором; про доставку для гетьманського двору зимових груш і дичини; про уточнення кордонів полку з Річчю Посполитою, про збройні напади з її території, про взаємні втечі через кордон, про розшук втікачів-конфедератів тощо.

Справи про надання старшині чинів і посад; про позбавлення чинів і звільнення з посад; про надання відпусток, відставок і виплату жалування; про переведення з однієї сотні в іншу; про надання і позбавлення рангових маєтностей; про виготовлення старшині і виборним козакам полкового мундира; про виготовлення і оплату полкових і сотенних прапорів; про охорону козацького землеволодіння та вільних військових маєтностей; про організацію і обслуговування пошти; про розшук втікачів; про будівництво і придбання приміщень для полкової і сотенних канцелярій; про видатки на їх утримання; про млинарство, винокуріння, тютюнництво, шовківництво; про виробництво пороху і селітри; про торгівлю горілкою, сіллю, про торгові обмеження і привілеї; про митну службу; про ринкові ціни на продовольство і фураж; про утримання і ремонт доріг, мостів, гребель і переправ; про ремонт фортець у м. Глухові, полкових і сотенних містах; про утримання і обслуговування російської армії; про збір податків і недоїмок; про звільнення від податків і повинностей; про підготовку до військових походів і відряджень, про участь у турецькій війні 1735–1739 рр., Семирічній війні з Пруссією 1756–1762 рр., турецькій війні 1768–1774 рр.; про службу на прикордонних форпостах; про відрядження на будівництво фортеці св. Дмитрія Ростовського; про Запорозьку Січ; про генеральну військову артилерію; про компанійські полки, фузилерні роти; про навчання грамоті козацьких дітей; про Глухівську гарнізонну школу для дітей російських військових та ін.

Відомості про кількість дворів в населених пунктах полку та про їх власників. Справи про перевіряння законності землеволодіння козацької старшини; про перевірку належності козацької старшини до дворянства; про службу дітей козацької старшини в регулярних полках російської гвардії та армії; про надання козацькій старшині російських чинів тощо.

Справи про привернення Любецьким Антонівським монастирем у підданство козаків; про перетримування Чернігівським Троїцьким монастирем втікачів з Речі Посполитої; про суперечку Чернігівського П’ятницького монастиря за ґрунти; про вирубку для Батуринського будівництва лісів Андрониківського монастиря; про охорону монополії Чернігівського Єлецького монастиря на торгівлю горілкою у своїх маєтностях; про повернення ґрунтів Чернігівському Іллінському Троїцькому монастиреві; про будівництво церков у Козельці, Березному, Чернігові; про пограбування церкви у с. Митченки.

Укази, ордери, справи про захист населення від зловживань. Справи про привернення у підданство, про зобов’язання відбувати підданські повинності; про заборону підданим вільного переходу; про заборону приймати на службу в сотенні правління дітей підданих; про зловживання козацької старшини, війтів, російських офіцерів, солдатів і чиновників; про непокору підданих с. Суботовичі; розшук втікачів-повстанців Жовнинської сотні Лубенського полку; про розорення підданими с. Клинці панського маєтку; про відмову козаків Сосницької сотні визнати призначеного сотенного писаря; про шукання козацтва; про гайдамацький рух і боротьбу з ним; про сербську і німецьку колонізацію, про греків, циган, євреїв та російських розкольників; про боротьбу з епідеміями, епізоотіями, пожежами, навалами сарани та ін.

Журнали вхідних і вихідних документів, книги для запису указів Київської губернської канцелярії, Малоросійської колегії та ін.; прибутково-видаткові книги тощо.

1672–1781 1878