Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
127 1014 43 Метричні книги церков св. Михаїла с. Василівка; св. Параскеви с. Мовчанівка (Мала Мовчанівка) Київського воєв. 1757–1771;
1758–1782 рр.
60