Номер фонду 128
Назва фонду Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ
Крайні дати 1572, 1588, 1600–1929
Кількість справ 30042
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
Алфавіт послушницьких справ

Справи про прийняття, звільнення, постриг у ченці, увільнення у відпустки тощо послушників Києво-Печерської Лаври та приписних монастирів.

1744–19226565
1
Банківські справи

Справи про пожертви на користь Києво-Печерської лаври; про церковні капітали, прибутки від продажу лаврських земельних ділянок, від діяльності лаврської друкарні; про здійснення фінансових операцій (одержання відсотків на вклади, купівлю, продаж і облік цінних паперів, золотої, срібної та мідної монети, переведення паперів та готівкових коштів з одних банківських установ до інших тощо); про фінансову звітність перед Синодом; про використання коштів на потреби обителі (утримання готелю для паломників з лікарнею, на утримання прикрашення, розпис древнього Успенського храму, на пошиття мантій для печерських угодників, на розповсюдження релігійної літератури і т. д.); для відправлення панахид, сорокоустів, заупокійних літургій, для представлення місць в монастирській богадільні, на кладовищах, для забезпечення поховань тощо.

1719–19181403
1
Благочинницькі справи

Статистичні відомості: про монастирські лікарні, готель, богадільню, школи; про кількість лаврської землі, ченців; про лісові ділянки, озера, про урожаї, підряди на виконання робіт та ін.; справи про надання цих відомостей в Печерську поліцейську дільницю та ін. установи і посадовим особам.

Справи про прийняття різних осіб до лаврських лікарень і пустиней, про померлих паломників та пересилку їхніх речей, грошей і документів; про відвідання Лаври різними особами, зокрема іноземцями та перебування іноземців у відомстві Лаври; про поховання у Лаврі єпископів та ін. осіб; про благодійницьку діяльність Лаври, зокрема надання приміщень і коштів на користь голодуючих від неврожаю, поранених російських воїнів під час Першої Світової війни; про кружечні і тарілочні збори на благодійницькі потреби; про мироваріння для відпуску церквам інших єпархій; про стягнення плати за оренду лаврських приміщень, за поминання душ, за поховання на братських кладовищах, за лікування в лаврській лікарні братії інших монастирів, за продаж проскур тощо; про пожертвування на користь Лаври грошей, майна, будівельних матеріалів, земель; про сплату різних податків і зборів; про надання лаврської землі в оренду для прокладання доріг, залізничних колій, будівництва станцій, складів та ін. споруд; про захоплення лаврських земельних, водних, лісових ділянок, у т. ч. Київською міською управою під фортечні споруди, селянами під випас худоби; про купівлю землі; про церковне майно; про монастирське господарство, городи, пасіки, про заготівлю дров, купівлю господарських речей і припасів, про будівельні, ремонтні і реставраційні роботи, у т. ч. відновлення в Успенській церкві іконостаса, ремонт церков, великої лаврської дзвіниці та ін. споруд, доріг, парканів, будівництво нових свічного заводу, корпусу готелю для паломників, коридору і входу до Дальніх печер; про влаштування водогону у лаврських пустинях та подвір’ях, електричного освітлення у Київській фортеці, приєднання різних установ до лаврської електричної мережі; про пивоварний завод, Китаївську і Спасо-Преображенську пустині, богадільню, склад лісових матеріалів, Больницький Миколаївський монастир, дім настоятеля, іконописну школу і майстерню, лаврські народне училище, дитячий притулок та  ін.; про передання Лаврі в оренду та у відання урочища Звіринець з відкритими там древніми печерами, церкви Спаса на Берестові; про археологічні розкопки в Китаївській пустині; про висилку в Академію наук речей, справ, рукописів і книг для виставки “Ломоносов і Єлизаветинський час” тощо.

1862–1919276
1
Бухгалтерські справи

Укази Синоду, повідомлення Київської духовної консисторії і Київської казенної палати про асигнування Лаврі штатних сум за 1786–1845 рр.; доповіді Духовного собору Лаври митрополитові, приписи і листування Духовного собору з начальниками лаврських відомств про грошові і матеріальні надходження і видатки. Річні й місячні звіти і баланси Лаври, її відомств та господарських одиниць, кошториси грошових витрат.

Прибутково-видаткові книги та зошити, відомості (щотижневі, місячні), нотатки, справи, листування про прибутки і видатки грошових сум, зерна, фуражу, продуктів харчування, горілки, пива, вин, прянощів, фруктів; будівельних і господарських матеріалів, свічок, воску, ладану; про наявність худоби, заготівлю палива, виробництво і продаж цегли; про надходження і витрати, зокрема, на купівлю дзвона для Дальніх печер (1753 р.), побудову церкви на кладовищі, реставрацію ікон та ремонт Успенського собору, дзвіниці (1823–1825 рр.); на допомогу палестинським паломникам, утримання поранених солдат в лаврській лікарні; на стипендії для учнів духовних навчальних закладів, на організацію земського ополчення у 1807–1812 рр. та ін.

Справи та відомості про прибутки і видатки лаврської друкарні, палітурної майстерні; про наявність машин і паперу в друкарні, про ревізію книжкових магазинів; про збір пожертв для населення, яке постраждало під час подій 1812 р.; про видачу жалування, продуктів, горілчаних порцій начальникам відомств, ченцям, послушникам, медичному персоналу, служителям, робітникам, півчим, чиновникам поштово-телеграфного відділення та ін.

Листування щодо очищення р. Либідь від стічних вод (1871–1897 рр.). Корінці квитанцій на одержання орендної плати за землю, реєстр квитанцій і розписок про прийняття в банк на зберігання процентних паперів (1914 р.), перелік процентних паперів лаври (1913–1918 рр.) та ін.

1726–19243363
1
Грамоти

Грамота кн. Андрія Боголюбського від 1159 р. на м. Васильків (копія). Пояснення щодо надання цієї грамоти Києво-Печерській Лаврі та пізніші підтвердження її царем Олексієм Михайловичем, московським патріархом Іоакімом та імператором Петром І. Ставропігійні грамоти константинопольських патріархів Максима і Рафаїла від 1481 р. і 1603 р., імператора Петра І (копії).

Виписи з київських та володимирських міських книг та книг Люблінського трибуналу про відмову архімандрита Лаври Єлисея Плетенецького підкорятися владі київського митрополита Іпатія Потія. Лист короля Сиґізмунда ІІІ про відмову підтвердити архімандритом Федора Боярського.

Документи (чолобитні, грамоти царя Олексія Михайловича, київських воєвод) у справах про спір Києво-Межигірського монастиря з київськими міщанами за торгові лавки, Києво-Печерської Лаври з Видубицьким монастирем за землі.

Грамоти царів Олексія Михайловича, Іоанна, Софії і Петра Олексійовичів на земельні володіння, рибні лови; про асигнування коштів, звільнення від податків і повинностей; про дозвіл на проїзд до Росії для збору пожертв; про призначення жалування київському митрополитові, ректору і вчителям Києво-Братського монастиря, воєводі В. Бутурліну, священно- і церковнослужителям, ченцям сербського Студеницького Успіння Пресвятої Богородиці монастиря та ін.

Грамота і указ царя Олексія Михайловича київському окольничому і воєводам про придушення повстання Степана Разіна, про дозвіл гетьманові Демʼяну Ігнатовичу вести боротьбу з розкольниками.

Грамоти архімандритів, митрополитів, єпископів про возведення в сан та призначення на посади. Грамоти і укази імператриці Катерини ІІ, імператора Миколи І, Сенату, Синоду, предводителя дворянства і повітових дворянських депутатів Київської губернії про присвоєння чинів, рангів, звань, пожалування дворянства; про відкриття і будівництво церков та ін.

Заповіт архімандрита Лаври Зосими Валкевича (1781 р.).

1600–191083
1
Друкарські справи

Справи про здійснення Синодом контролю над лаврським книговиданням, застосування санкцій в разі виявлення порушень та вжиття заходів для їх виправлення, зокрема, щодо видань “Тріодь Цвітна” (1724 р.), “Камінь віри” Стефана Яворського (1730 р.), “Служба преподобним Антонію і Феодосію Печерським” (1761 р.), Октоїх і Псалтир (1767 р.) та ін.; про передоручення контролю над лаврським друкарством префекту Києво-Могилянської академії (1775 р.) та ін. Листування з Київським комітетом у справах друку (1906–1908 рр.).

Описи друкарні та її інвентаря і устаткування, документи про матеріальне забезпечення, про роботу допоміжних служб (зокрема палітурні і Бакульської папірні); про наявність окремої скарбниці; про модернізацію друкарні; про діяльність при друкарні літографії, ксилографії, фотографії тощо.

Справи про друкування на замовлення духовних і світських осіб, установ та навчальних закладів богослужбової, проповідницької, повчальної та навчальної літератури і підручників; видань іноземними мовами; церковно-історичних творів, путівників, праць з богослов’я; збірників документів з історії Київської духовної академії та збірників її праць; місіонерських листків, журналів “Церковь и народ”, “Свет Печерский”; бланків на замовлення та ін. Списки, реєстри, каталоги видань. Алфавітний список передплатників журналу “Свет Печерский” за 1913–1918 рр.

Справи про розповсюдження надрукованої продукції шляхом продажу, видачі книжкових “прикладок” працівникам друкарні; про забезпечення богослужбовою літературою церков у вотчинах; про поширення продукції через приписні монастирі, вручення книжкових подарунків гетьманам, особам з гетьманської адміністрації, членам імператорського двору та ін. впливовим особам, вихідцям з печерської братії; про безкоштовне постачання та надання доброчинних книжкових пожертв духовенству інших країн, церквам і обителям Польщі, Литви, Молдавії, балканських країн, монастирям на Афоні, Петербурзькому бібліотечному товариству, Одеській міській публічній бібліотеці, ув’язненим в тюрмах, богомольцям, народним навчальним закладам та ін.; про щорічні грошові пожертви на утримання бідних учнів повітових і парафіяльних училищ Київської єпархії та інші благодійні акції; про здійснення адміністрацією монастиря контролю над цінами на книжкову продукцію.

Справи про формування особового складу друкарні, набір учнів; про забезпечення їх жалуванням, житлом; про підвищення професійної майстерності працівників; про нагородження за службу. Списки: ченців друкарського відомства (1896 р.), типографів з часу заснування друкарні у 1616 р. (1903 р.), робітників, учнів і тимчасово працюючих (1919 р.).

Свідчення про діяльність лаврської бібліотеки, іконописної школи і майстерні, позолотної майстерні; про участь вчених ченців Лаври в складанні “Книжицы о собственных всякого чина должностях” (згідно з імператорським указом 1743 р.); лаврської друкарні – в Політехнічній виставці у Москві в 1872 р. (з нагородженням її за літографії бронзовою медаллю), в 3-му Археологічному з’їзді 1874 р. з представленням зразків старовинних шрифтів, стародрукованих книг і рукописів.

Справи про фотографічну зйомку видів Лаври фотографами Є. Гапченком (для Політехнічної виставки у Москві), І. Кордишем, І. Марром, М. Постернаком; про виготовлення художником М. Герцогом загального вигляду Києво-Печерської Лаври (1911 р.); про складання професором Київської духовної академії Федором Титовим історичних описів Києво-Печерської лаври та друкарні до її 300-річного ювілею; про заснування при Лаврі церковно-археологічного музею (1912 р.).

Справи про будівельні й ремонтні роботи в друкарні, про влаштування в ній парового опалення; про купівлю друкарських матеріалів, продаж старих машин, верстатів і шрифтів при евакуації друкарні в 1915–1918 рр. Відомості про прибутки і видатки; про кількість надрукованих і проданих книг тощо.

Справа про реквізиції друкарні та її майна у 1917–1920 рр. (є опис майна типолітографії, словолитні і палітурної майстерні на 1 серпня 1920 р.). Акти по приймання майна друкарні від 4 квітня 1918 р. Розпорядження підрозділів Всеукраїнської Комісії з ліквідації майна релігійних установ (1919 р.).

1720–19211316
2
Друкарські справи

Інструкція митрополита Євгенія про техніку друку (1836 р.). Приписи Духовного собору щодо операцій з грошовими сумами (зокрема, асигнування їх на побудову другого поверху друкарні, 1860 р.), щодо відкриття іконної лавки, цін на продаж ікон та ін.

Доповіді Духовного собору митрополиту, звітні доповіді, рапорти відповідальних осіб; відомості про наявність, надходження і витрати грошових сум і матеріалів; про кількість та назви надрукованих видань; про оправу книг, надходження на склад, в магазин, у книжкові лавки та книгопродавцям; про купівлю і продаж ікон, хрестів та ін. предметів культу; про видачу жалування робітникам і службовцям друкарського відомства; про забезпечення робітників-підлітків одягом і взуттям; про наявне технічне обладнання друкарні; про собівартість друкування книг; про кількість матеріалів і книг, знищених під час пожеж та ін.

Іменні списки послушників, ченців, служителів і робітників друкарні та її підрозділів, розклади на видачу їм жалування. Анкети ченців і робітників друкарні (1922 р.). Опис книг лаврської друкарні (1796 р.); описи і реєстр рукописів і коректурних книг; інвентарні описи майна друкарні та її відділень, палітурної майстерні. Справа про складання історичного огляду лаврської друкарні до її 300-літнього ювілею (1905–1919 рр.).

Справи про закупівлю паперу для друкарні, придбання, встановлення і ремонт друкарського обладнання; про відкриття при друкарні ксилографічної і літографічної шкіл, набір учнів до живописної школи, реорганізацію іконописної школи в іконописну майстерню (1906–1914 рр.); про ревізії друкарні та книжкового магазину, лавок, книгопродавців та ін.

Рукописи і статті, копії проповідей єпископа Серапіона (1791 р.); “Біблійний покажчик” на літери А–Ф (б/д); стаття невстановленого автора “Кампанія 1853–1855 рр.” та ін. Праця Димитрія Ростовського “Літопис келейний”. Контракт між начальником друкарні і художником А. Рожчевським про навчання живопису учнів живописної школи (1866 р.). Зразки фабричного паперу.

1760, 1790–19221169
3
Друкарські справи

Приписи Духовного собору Лаври начальнику рахункового столу і скарбнику. Інструкції посадовим особам друкарського відомства.

Відомості (місячні, річні), книги запису прибутків і видатків друкарні, її підрозділів і допоміжних служб, майстерень Лаври, книжкового магазину і складу, книжкових, іконних лавок, іконної палати і школи; про надходження, купівлю, продаж та наявність книг, ікон, хрестів і предметів культу, грошових сум і матеріалів; про безкоштовний відпуск книг; про сплату жалування робітникам і службовцям; про надання колишнім майстрам, півчим, робітникам довідок про роботу в Лаврі (1899–1922 рр.). Звіти і рапорти про роботу друкарні, скарбника, майстерень; список робітників, учнів, типографів. Опис літографічних каменів типолітографії (1915 р.), майна друкарні (1918 р.).

Справи про друк, продаж книг, висилку ікон, купівлю та встановлення машин, верстатів, парового котла та ін. устаткування, проведення ревізії тощо. Програма і статут лаврської іконописної школи (1892 р.). Подвірна книга друкарні (1910–1914 рр.).

Справа про надання приставу Печерської частини історико-статистичних відомостей про лаврську друкарню (є відомості про друкарню в цілому, її підрозділи, заводи та книжкові лавки Лаври за 1867–1888 рр.). Доповідна записка професора Ф. Титова про складання історії Києво-Печерської Лаври (1905 р.). Нотатки до історії лаврської друкарні невстановленого автора (1910 р.).

Акти, мандати, припис про передання друкарні Київському губернському комітетові охорони пам’яток мистецтва і старовини (1920–1921 рр.).

1790–1922313
1 т. 1
Загальні справи

Царські грамоти, універсали українських гетьманів та інші документи загальнодержавного значення; укази Сенату та Синоду.

Листування щодо збереження за Лаврою права ставропігії і непідлеглості митрополичій, єпархіальній та будь-якій іншій духовній чи світській владі. Листування з вищими посадовими особами, у т. ч. гетьманом Данилом Апостолом, з приводу участі освічених лаврських ченців в роботі Комісії з питань кодифікації українського права; щодо постачання Лаврою матеріалів, устаткування (лісу, каменю, живих дерев, печей для випалювання цегли тощо) та майстрів для будівництва в Києві Андріївського собору та імператорського палацу з садом.

Справи про будівництво і ремонт церковних, господарських і жилих споруд і приміщень, у т. ч. про будівництво великої лаврської дзвіниці з годинником (1731–1759 рр.); про укріплення гір на Дальніх печерах і створення для цього особливої контори; про перенесення порохового погребу інженера Д. Дебоскета з-під монастирського муру; про виготовлення церковного начиння, розпис і прикрашення церков; про реставрацію і розпис Успенського собору і Трапезного храму; про виготовлення іконостаса в соборній церкві коштом гетьмана І. Скоропадського; про земельні володіння Лаври, про поновлення і засвідчення меж у вотчинах; про земельні суперечки, зокрема з Межигірським монастирем; про відведення монастирських земель під різні об’єкти; про монастирські двори (Либідський, Кловський, Подільський, Голосіївський, Задінський, Козинський, Інсилантівський та ін.); про закупівлю господарських і харчових припасів; про ремонт, лагодження, перероблення і встановлення устаткування, приміщень, речей, меблів; про прибутки і видатки; про пожертвування на користь Лаври предметів церковного вжитку, дорогої матерії і покривал на мощі, грошей, коштовних речей, земель, маєтків, дворів, коней, худоби, книг, ікон тощо; про появу у володіннях Лаври гайдамаків та вжиття заходів щодо їхнього затримання; переслідування і розшук втікачів; про сплату боргів, крадіжки, побої та ін.

Описи та інвентарі монастирських будівель та церковного майна; плани і фасади будівель, хуторів. Справи про церковно-релігійну діяльність Лаври; про зберігання і вивчення мощей; про опис мощей преподобних та мироточивих глав в обох печерах; про надіслання ікон, святих мощей та церковних речей і реліквій різним особам і церквам в знак приязні; про поховання на території Лаври різних осіб; про лаврський архів і бібліотеку тощо.

1663–17851647
1 т. 2
Загальні справи

Укази Синоду.

Справи про відправлення богослужінь, принесення присяг; про події загальнодержавного значення; про виконання розпоряджень Синоду в церковно-релігійній, економічній та інших сферах (зокрема, про проведення переписів населення; є списки штатних служителів Києво-Печерської Лаври з сімействами); про формування особового складу, призначення на посади; про матеріальне і грошове забезпечення діяльності Лаври; про ведення монастирського господарства; про постачання матеріалів, продуктів, грошових сум; про купівлю, продаж, передачу нерухомого майна в оренду та на відкуп; про виготовлення господарських і церковних речей, будівництво і ремонт споруд, доріг, господарського майна; про будівництво корпусу для живописної школи (1878 р.), нової Трапезної церкви (1893 р.), кам’яної будівлі для бібліотеки (1908 р.); перебудування Санкт-Петербурзького подвір’я (1894 р.); про роботи з благоустрою Лаври (влаштування електричного освітлення, постачання водою з київського водогону тощо); про відвідування Лаври особами імператорського двору; про землеволодіння Лаври (купівлю, продаж, розмежування, відчуження та захоплення земель); про земельні і майнові суперечки; про церковно-релігійну діяльність; про поховання на території Лаври різних осіб; про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв духовних осіб; про культурно-просвітницьку діяльність; про архів, бібліотеку, іконописні школу і майстерню, народне училище; про призначення учителів, у т. ч. викладачем іконопису в іконописну майстерню художника Івана Їжакевича; про підтримку Лаврою інших навчальних закладів та окремих студентів (утримання викладачів і посадових осіб Київської духовної академії, передання їй рукописів і стародруків з лаврської бібліотеки, заснування при Академії недільної школи); про експонування лаврських виробів (ікон, хрестів, воску) на Всесвітній виставці в Парижі; про віднайдення на території Лаври і її володінь монетних скарбів; про архітектурні і археологічні дослідження академіків Ф. Солнцева і І. Срезневського, роботу архітекторів Г. Спарре, В. Ніколаєва, О. Щусєва та ін.; про реставрацію і розпис лаврських храмів; про збір коштів на різні потреби; про пожертвування Лаврою церковного начиння, коштів, ікон, книг тощо на потреби вітчизняних і закордонних православних церков, православних місій і братств; про надання допомоги благодійним установам, притулкам; про надходження пожертв на користь Лаври (у т. ч. від російських царів та членів їхніх родин, представників знаті, духовенства, дворян, поміщиків).

Листи архієпископа Іосифа Семашка до архімандрита Лаври Платона (1841–1866 рр.); резолюції і розпорядження керівництва Лаври та розпочаті за ними справи; листування з начальниками відомств Лаври, світськими органами влади; фінансово-господарська звітність відомств, статистичні дані різного роду тощо.

1824–19191559
2
Загальні справи

Укази Сенату, Синоду. Інструкції, приписи, резолюції монастирських властей. Листування з духовними і світськими особами і установами з службових і господарських питань, зокрема, щодо проекту введення спільножитного монастирського уставу (1910–1911 рр.). Листи митрополита Рязанського Стефана Яворського, генерального військового судді Івана Чарниша, гетьмана Івана Скоропадського, архімандрита Сильвестра Кулябки, патріарха Іоакима та ін.

Справи про ведення монастирського господарства (рибальство, садівництво, городництво, бджільництво); про здавання в оренду земель і нерухомого майна; про роботу промислових закладів (цегельні, броварні, млинів, лісопильні, свічкового заводу, електростанції); про будівельні й ремонтні роботи в монастирі, на його подвір’ях, в пустинях, приписних монастирях і вотчинах; про будівництво, ремонт, реставрацію, оздоблення, розпис церков; про церковно-релігійну, культурно-просвітницьку, доброчинну діяльність Лаври; про поховання П. Столипіна; про пожертвування для парафіяльних церков ікон, книг та предметів культу; про лікарню, бібліотеку, церковно-парафіяльну школу, архів. Алфавіт загальних справ за 1646–1913 рр. Колекція документів, зібрана з метою вивчення палеографічних зразків (листування, єпископські грамоти та ін. за 1712–1820 рр.) тощо.

Статистичні дані про земельні володіння, нерухоме майно та промислові підприємства; листи і виписи з актових книг судових установ у справах щодо розбійних нападів, пограбувань, завдання збитків, крадіжок і захоплення майна, розмежування спірних земель. Межові та подвірні книги. Карта і плани Лаври та її земельних володінь. Інвентарні описи будівель, господарського і церковного майна тощо. Річні звіти про стан лікарень і аптек (1860–1874 рр.). Реєстри та книги запису цінностей, що надійшли до ризниці Успенського собору за 1803–1862 рр.

Справи і документи про устрій і діяльність Лаври за часів Першої світової війни, Української революції 1917–1921 рр. та перших років радянської влади, зокрема: про приймання Лаврою евакуйованого із західних губерній церковного майна; про збори і пожертви Лаври на потреби війни і допомоги воїнам; про відчуження, конфіскацію та націоналізацію лаврського майна, у т. ч. інвентарі, описи майна, справи та акти про його обстеження і передачу (зокрема земельних угідь – Науковій академії, військовому відомству; церковних цінностей – історичному музеєві релігійних культів, фондові допомоги голодуючим; лаврської та митрополита Флавіана бібліотек – ВУАН); листування з органами влади про дотримання давніх прав Лаври, захист її майна і святинь, звільнення її від військових постоїв, від обкладання податками, надання грошових і матеріальних субсидій, з питань церковно-релігійного життя, відносин з Українською автокефальною церквою тощо (у т. ч. звернення до Центральної Ради про закріплення за Лаврою всіх історичних прав, нерухомості і земельних угідь, з прикладеною історичною запискою про особливе значення Лаври в житті українського народу; лист до коменданта м. Київ про дозвіл мати зброю для охорони святинь, угідь і особи митрополита Антонія; листування щодо дозволу на побудову пам’ятника-каплиці на місці вбивства митрополита Володимира); справи про видачу охоронних листів лаврському архіву; про створення і діяльність в Лаврі домового комітету, сільськогосподарської і ремісничої трудової громади, церковної громади “Києво-Печерська Успенська лавра”, релігійних товариств синодальної та обновленської орієнтацій та ін. організацій (статути, списки членів, протоколи загальних зборів тощо). Промова члена Української Православної церковної Ради священника Маринича на зборах братії Києво-Печерської Лаври 1 грудня 1917 р. про необхідність відокремлення від всеросійської церкви та створення автокефальної церкви. Записи лаврських ченців про військові дії у Києві 15–25 січня 1918 р.

1715–1924665
3
Загальні справи

Укази і маніфести російських імператорів, укази Сенату, Синоду. Річні доповіді Духовного собору, реєстр указів Синоду за 1786 р. Штатний розклад монастирів Російської імперії 1764 р. Повідомлення, приписи, розпорядження, відношення, накази, резолюції та реєстри резолюцій Духовного собору з фінансово-господарських, адміністративних, церковно-релігійних питань; протоколи засідань, інструкції відомствам і посадовим особам. Рапорти, повідомлення, пояснення скарбника, економа та ін. відповідальних осіб з фінансово-господарських питань. Повідомлення Київської духовної консисторії про заснування комітету зі складання історичного опису Київської єпархії (1851 р.).

Відомості (реєстри), книги, зошити, нотатки, екстракти і виписки з книг і відомостей про надходження й витрату грошових сум, господарських, будівельних і друкарських матеріалів, продуктів харчування, спиртних напоїв, свічок та свічних огарків, воску, ладану, фуражу, пожертв у вигляді грошей, коштовних речей, банківських вкладів і процентів з них; про наявність худоби, виробництво цегли, свічок; кількість хворих в лікарні; про виплату жалування; відомості і прейскуранти цін на продукти, вино, тютюн та ін.

Справи про асигнування і виплату грошових сум на різні потреби; про зарахування на роботу найманих робітників і майстрів, укомплектування штатів лаврських відомств; про ремонтні і господарські роботи (у т. ч. ремонт Андріївської церкви і Києві, Трапезного храму лаври (1920–1924 рр.); про встановлення радіостанції на лаврській дзвіниці (1921 р.); про надання відомостей про лаврські землеволодіння, фабрики, заводи, та звіти промислових підприємств (1895–1901 рр.); про оренду нерухомості; про передання церков колишнього Межигірського монастиря у відання Київської духовної консисторії (1875 р.); про участь ченців лаври у Всеросійському помісному церковному соборі (1917 р.).

Описи церковних будівель і майна; каталог книг лаврської бібліотеки. Акт оціночної комісії про вартість земельних ділянок, що відчужувались від Лаври під будівництво Печерської фортеці.

Списки ченців, послушників, робітників на видачу жалування і продуктів харчування; начальників відомств Лаври на одержання прибутково-видаткових книг; ченців і послушників, що бажали залишитись або евакуюватись в разі захоплення Києва німцями (1915 р.); ченців, послушників і вихованців притулку для дітей загиблих воїнів (1917 р.); алфавітний список осіб, що внесли гроші на вічне поминання (1862–1891 рр.).

Формулярні і послужні списки, особові справи учителів церковно-парафіяльної школи, послушників, ієродияконів та ін. Правила поведінки ченців і послушників та внутрішнього розпорядку, складені митрополитом Філаретом; проект нового статуту Лаври (1890 р.).

Річні, піврічні, місячні звіти Лаври, її пасік, млинів, лісопильні, електростанції, бібліотеки (є список рукописів бібліотеки, прохання викладачів і студентів Київської духовної академії про користування книгами та ін.). Пам’ятна записка князя В. Жевахова про Києво-Звіринецький скит (1917 р.).

Справи і документи про становище, устрій і діяльність Києво-Печерської лаври за часів Української революції 1917–1921 рр. та перших років радянської влади: акт про пошкодження будівель Лаври від 15–25 січня 1918 р.; інструкції, постанови, повідомлення, виписи з протоколів та ін. офіційні акти центральних і місцевих органів влади щодо відокремлення церкви від держави, націоналізації церковного майна, введення нових податків і зборів, свободи совісті тощо; про ревізії, конфіскації і розподіл лаврського майна, обкладення Лаври податками; про виконання цих постанов, зокрема, рішення Київського губвиконкому про передання будівель і майна Лаври Наробразу і Губсобезу, а пам’яток мистецтва і старовини – у відання Наркомосу; про передання частини майна Губліквідкому, Преображенського хутора – під будинок відпочинку вчених, Трапезного храму – Губполітпросвіті. Описи майна, у т. ч. закритих церков Лаври (1923); листування керівництва Лаври та створених на її території товариств з представниками різних органів влади з питань захисту її майна, мистецьких та історичних пам’яток, особового складу, канонічних та історичних прав, щодо покращення фінансового становища, з господарських питань. Листи митрополита Антонія до А. П. Денікіна і А. М. Драгомирова про надання Лаврі позики в один мільйон крб. та грошових субсидій, пенсій і допомоги духовенству Київської єпархії; листування і документи щодо відхилення претензій на Лавру з боку Української автокефальної і Обновленської церков (1924 р.); обвинувальний висновок у справі щодо приховання церковного майна від ліквідкому представниками церковної громади Мельниковим і Жеретієнком. Документи про діяльність створених на території Лаври сільськогосподарської і ремісничої трудової громади, трудової артілі “Трудолюбіє”, церковної громади “Києво-Печерська Успенська Лавра” та ін. господарських і релігійних товариств (статути, списки членів, заяви про прийом, протоколи засідань, звіти керівних органів, укладені з ними угоди); внутрішнє листування з господарсько-адміністративних питань, щоденник обліку роботи на городах членів артілі “Трудолюбіє” за 1921 р.; списки ченців, послушників, робітників Лаври за вказаний період; список осіб, зарахованих в охорону Лаври (1919); документи про створення на території Лаври “Музею культів і побуту” (посвідчення на право організації музею, мандат на охорону лаврських печер, виданий хранителю, список співробітників станом на 1923 р.).

1731–1924880
1
Загальночернецькі справи

Справа про призначення Володимира, митрополита Петроградського і Ладозького митрополитом Київськими і архімандритом Києво-Печерської Лаври.

Справа про прийняття на послух до Лаври та приписних монастирів; про постриг, висвячення у вищий сан, обмін з іншими монастирями та переміщення ченців, виїзд їх з Лаври у монастирських та особистих справах; про умови праці і побут ченців і послушників, виплату їм жалування; про звільнення та призначення на посади; про смерть ченців та розподіл їхнього майна; про поминання покійних ченців і послушників; про монастирський з’їзд та призначення представників від Лаври для участі в ньому. Духовні заповіти, реєстри залишеної спадщини тощо.

1743–19171837
1
КДС

Укази, виписки з указів російських імператорів Петра І, Петра ІІ, Петра ІІІ, Анни Іоаннівни, Катерини І та ін., Сенату, Синоду, Генеральної військової канцелярії, Колегії економії; інструкції, повідомлення та інші офіційні акти центральних і місцевих органів влади (у т. ч. циркуляр Синоду про охорону архітектурних пам’ятників від 1903 р., інструкція Народного комісаріату юстиції від 1919 р. щодо проведення декрету про відокремлення церкви від держави); вирізки і виписки з газет декретів Ради Народних комісарів УРСР, наказів і повідомлень Київського губвиконкому і комунвідділу за 1922–1924 рр.; рапорти приписних монастирів про одержання указів. Опис та реєстри указів Сенату, Синоду, Миколи І, Олександра ІІ, реєстр секретних циркулярів і приписів київського губернатора та міської управи за 1896–1913 рр.

Приписи, пропозиції, інструкції митрополитів київських та намісника Лаври Духовному собору, начальникам відомств Лаври. Доповіді Духовного собору митрополитам, листування і документи стосовно організації поїздок митрополитів до Петербурга. Протоколи засідань Духовного собору, загальних зборів церковної громади Лаври; резолюції, приписи, накази, постанови, інструкції Духовного собору; реєстри рішень, приписів та резолюцій Духовного собору. Листування Духовного собору з митрополитом і начальниками відомств щодо скорочення видатків Лаври, з Синодом – щодо застосування фабрично-заводських законів до промислових підприємств духовного відомства.

Реєстри та журнали вхідних і вихідних документів. Описи справ канцелярії Духовного собору.

Розпорядження Київського губліквідкому і постанова Духовного собору Лаври про припинення діяльності Духовного собору; описи канцелярських справ, залишених для поточного діловодства.

1719–1924775
1
Маловажні справи

Універсал гетьмана Данила Апостола київському полковникові А. Танському про пошук серед козаків високорослих людей для відправлення до імператорського двору (копія). Справи про виконання розпоряджень адміністративно-господарського характеру; про надання довідок щодо різних осіб; про наявність у Лаврі документів різного роду та видачу виписів з них та надання відомостей, необхідних київській поліції; про лаврські цегляні заводи та виробіток цегли на них; про відсутність лаврських володінь на польській території; про ремонтно-будівельні роботи; про заборону використання солдатів на монастирських роботах; про дозвіл на користування лаврськими землями, лісом, сіножатями, дворами, будівлями, у т. ч. для потреб військових; про надання на відкуп лаврського нерухомого майна; про призначення людей на різні роботи; надання відомствам худоби, продуктів, матеріалів, грошей, купівлю необхідних припасів і речей; про прийняття на послух, на службу, на навчання ремеслам; про повернення боргів, розподіл майна померлих; про крадіжки церковного майна, побутові конфлікти, побиття і убивства, порушення і зловживання по службі; про пожертви на користь Лаври; про благодійницьку діяльність обителі; прохання про звільнення від підданських повинностей тощо.

1724–1811783
1
Чернецькі справи

Грамоти єпископів і митрополитів про висвячення ченців у вищий сан (1734–1751 рр.). Указ Синоду про призначення намісником Лаври професора Київської духовної академії Лаврентія. Припис Духовного собору про заборону ченцям і послушникам самовільно відлучатися з Лаври (1887 р.). Доповіді і рапорти благочинного та економа Лаври.

Формулярні, іменні та послужні списки ченців і послушників, службовців, найманих робітників, осіб, що проживали на території Лаври (алфавітний список ченців та інших осіб, похованих на лаврських кладовищах; списки митрополитів, архімандритів, намісників і начальників відомств Лаври за період ХVIII–XIX ст., намісників з 1787 р. по 1909 р.; списки ченців і послушників (1919 р.), ченців та послушників, звільнених від мобілізації (1920 р.); списки ченців – членів “Синодальної релігійної общини” (1928 р.). Штатний розпис послушників лаврських відомств (1823 р.). Відомості про ченців, послушників і найманих робітників; та ін. Метрична книга Преображенської церкви за 1882–1902 рр.

Документи про прийняття, звільнення та переміщення ченців і послушників: прохання про це різних осіб, листування і циркуляри щодо правил прийняття міщан і селян (1883 р.), присяги ченців і послушників Лаври і приписних монастирів тощо.

Справи про розшук селян-втікачів, ченців, послушників; про смерть, поховання та призначення на посади митрополитів, архімандритів, ігуменів, еклезіарха Лаври та ін.; про розпорядження майном померлих ченців; про випадки крадіжок, негідну поведінку, неправильне тлумачення догматів, розтрати церковних коштів, продуктів, матеріалів; скарга на ієромонаха Феодосія Маєвського про зв’язки з автокефальною церквою та порушення церковних обов’язків і правил (1922 р.).

Справи: про навчання медицині двох послушників Лаври (1927 р.); про нагородження членів Духовного собору, священників і ченців.

Відомості про кількість ченців, послушників і матеріальних цінностей Лаври, що підлягали евакуації (1915 р.); евакуаційні посвідчення ченців. Прохання ченців і послушників про надання відпусток, про грошову допомогу тощо (1919–1924 рр.).

Особові справи ченців, архімандритів, ігуменів. Біографічні анкети ченців і послушників (1922 р.).

1699–1929467
2
Чернецькі справи

Справи про прийняття до Лаври та приписних монастирів на послух, в чернецтво, на тимчасове та постійне проживання (у т. ч. колишніх архімандритів, ігуменів, єпископів, зокрема, католікоса Імеретинського Максима, митрополита Грузинського Миколая, чорногорського архімандрита Дометіана, архімандрита Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря Тарасія та ін.), на лікування при лаврській лікарні; про постриг в ченці, схимники; про надання та позбавлення чернецьких звань; про призначення послухів ченцям; про звільнення і переміщення з монастиря; про втечі ченців; про смерть ченців та представників вищого духовенства, розподіл їхнього майна тощо.

Справа про діяльність лаврського ієромонаха, згодом соборного старця Софронія Тернавіота, уповноваженого у справах Лаври, у вищих колах Російської імперії та про його бажання повернутись до неї на проживання з посади архімандрита Костромського Богоявленського монастиря та ін.

1720–19221227
3
Алфавіт чернецьких справ

Особові справи ченців Києво-Печерської лаври.

1848–1923484