logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
224 2 217 Метрична книга Київської євангелічно-лютеранської парафії про народження.
Мова німецька.
1880–1887 рр. 394