logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
224 2 223 Метрична книга Київської євангелічно-лютеранської парафії про шлюб.
Мови російська, німецька.
1892–1903 рр. 289