logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
224 2 228 Метрична книга Київської євангелічно-лютеранської парафії про смерть.
Мови російська, німецька.
1904 р.– жовтень 1915 р. 218