logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
224 2 230 Метрична книга Київської євангелічно-лютеранської парафії про смерть.
Мови російська, німецька.
Лютий 1914 р. – травень 1921 р. 16