logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
224 2 231 Метрична книга Київської євангелічно-лютеранської парафії про смерть.
Мови російська, німецька.
Жовтень 1915 р.– січень 1922 р. 163