logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 229
Назва фонду Архів Коша Нової Запорозької Січі
Крайні дати 1713–1777
Кількість справ 373
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Документи про перехід запорожців з-під кримського протекторату під протекцію Росії, лист кримського хана Каплан-Гірея з пропозицією запорожцям залишатися на території ханату, листи київських генерал-губернаторів, які безпосередньо забезпечували вихід Війська Запорозького з території ханату; лист гетьмана Пилипа Орлика до Війська Запорозького від 23 квітня 1734 р. з пропозицією переглянути свої рішення щодо повернення у російське підданство (копія).

Листування Коша з урядовими установами й окремими особами Росії, Криму, Польщі з приводу зовнішніх зв’язків і стосунків, зокрема щодо розв’язання взаємних претензій, що виникали при користуванні перевозами, визначенні місць добування солі, захопленні територій, худоби, майна тощо. Реєстри претензій, журнали засідань прикордонних запорозько-татарських комісій.

Реєстри Війська Запорозького 1756–1757 рр., відомості про військову й паланкову старшину, канцеляристів, курені й паланки, зимівники і перевози. Атестати, видані Кошем козакам і старшинам Війська Запорозького, що включають біографічні відомості, зокрема про прихід на Запорожжя, службу в куренях, участь у воєнних кампаніях, виконання окремих доручень тощо.

Справи про регулювання системи лісокористування, впровадження заходів щодо охорони природи; про розгляд взаємних претензій між Військом Запорозьким і Кримом; про розвиток внутрішньої торгівлі; про торгівлю з Кримським ханством і султанською Туреччиною; про взаємні наїзди запорожців і жителів Нової Сербії; про відрядження депутатів до імператорського двору за жалуванням; про утворення Новоросійської губернії; про захоплення запорозьких земель, спорудження Дніпровської лінії і фортець з російськими гарнізонами; про свавілля начальників Новосіченського ретраншементу; про сутички з російськими військовими командами; про діяльність запорозької розвідки; про розшук гайдамаків, утікачів-кріпаків, дезертирів і злочинців на території Запорожжя. Описи майна старшини, козаків; реєстри захопленого майна; карні справи тощо.

Справи про гайдамацький рух в Україні, участь у ньому запорожців. Заходи російського і гетьманського урядів у боротьбі проти гайдамаків, а також самого Коша. Розшуки гайдамаків і втікачів на території Запорожжя. Напади повстанців на населені пункти Правобережної України, Нову Сербію, Новослобідський полк, на кримську (ногайську) територію. Гайдамацький рух 1768 р. на чолі з Максимом Залізняком. Події в Умані, Чигирині, Смілянській і Лисянській губерніях. Слідчі комісії в справах гайдамаків. Протоколи допитів гайдамаків. Реєстри повстанців. Матеріали слідства в Генеральному військовому суді за 1756–1758 рр. над колишнім кошовим отаманом Григорієм Федоровичем Лантухом зі старшиною, обвинувачених у сприянні гайдамакам.

Справи про участь запорожців у воєнних кампаніях російської армії, зокрема у Семилітній війні 1756–1763 рр., російсько-турецьких війнах, Очаківському поході 1772 р. тощо. Відомості Коша про склад команд, реєстри козаків за куренями й похідної старшини, списки тих, хто пропав безвісти. Листування похідного Коша з січовим, паланками, російськими генералами тощо. Забезпечення російської армії – постачання, влаштування перевозів, організація зимівлі на Запорожжі у 1769–1770 рр. Евакуація населення з Вольностей Запорозьких під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр.

Листування про нагородження козацької старшими і козаків. Приватне листування кошових отаманів. Відомості про чисельність людності в січових куренях і селах, слободах, зимівниках; про кількість дворів, хат, худоби, розмір земельних ділянок; про існування на Запорозькій Січі школи; про церковне життя, права і устрій запорозької церкви, будівництво запорозькою старшиною храмів; про збирання коштів для монастирів і церков України, Греції, Грузії тощо.

Справи про роботу Комісії для опису запорозьких земель і розмежування з Новою Сербією і Новослобідським полком, оселеними на території Січі; Комісії щодо претензій Війська Донського до Війська Запорозького; про участь депутатів Запорозької Січі в роботі Законодавчої Комісії для складання Нового уложення 1767–1768 рр.

Документи про дислокацію окупаційного корпусу генерала Петра Текелі в паланках і в Січі після її зруйнування; про арешти кошового отамана Петра Калнишевського, військового писаря Івана Глоби і військового судді Павла Головатого; про суд над частиною старшини в Білівській та Олексіївській фортецях тощо.

1713–1777 369
2

Документи про переселення українських козаків – колишніх запорожців і жителів Лівобережної України на Кубань для утворення і поповнення Чорноморського козацького війська (копії за 1794, 1808, 1820, 1847 рр.). Копії надійшли з Державного архіву Краснодарського краю у 1992 р.

4