Номер фонду 231
Назва фонду Зібрання військових справ. Колекція
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1735–1796, 1829–1843
Кількість справ 25
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1Журнал ордерів, виданих канцелярією генерал-лейтенанта Артемія Григоровича Загрязького3–16 січня 1735 р.20
2Журнал вихідних документів канцелярії генерал-лейтенанта Артемія Григоровича Загрязького29 січня –
6 червня 1735 р.
198
3Журнал вихідних документів воєнно-похідної канцелярії генерала [прізвище не встановлено] команди, яка діяла на правобережжі р.Вісли під час російсько-польської війни 1734–1735 рр. Рапорти, донесення, повідомлення до фельдмаршала Б.-Х. Мініха, генерал-аншефа П. П. Лассі, київського генерал-губернатора Й.-Б. Вейсбаха та ін.21 березня –
26 квітня 1735 р.
42
4[Ордери] про відпуск Війську Запорозькому пороху, свинцю, борошна, круп та іншого продовольства, як жалування за 1752 р.10 березня 1753 р.2
5Журнал вихідних документів канцелярії Молдавського гусарського полку5–19 травня 1753 р.17
6Справа про розслідування канцелярією Київського піхотного полку доносу солдата цього полку Івана Медведєва про зловживання капітана 5-ї роти Бєляєва8–28 березня 1759 р.26
7Свідоцтво, видане офіцерами Сербського гусарського полку відставному вахмістру цього полку Семіону Єфтім’єву про його службу в Сербському гусарському полку у 1749–1756 рр.січень 1760 р.1
8Справа про розслідування канцелярією Курського ландміліцького полку обставин смерті козака Харківського слобідського полку Євдокима Власовськоголипень 1761 р.18
9Відомість Пермського драгунського полку про утримання колодників у січні 1762 р.29 січня 1762 р.2
10Відомість Білгородського гарнізонного полку про утримання колодників у березні 1762 р.4 квітня 1762 р.6
11Вхідні і вихідні документи канцелярії генерал-поручика [К. Ю.] фон Сіверса3 січня –
18 квітня 1766 р.
296
12Матеріали канцелярії Старосамарського ретраншементу про транспортування р.Дніпром та суходолом військових вантажів для Дніпровської лінії та чорноморських фортець. Книга обліку грошових надходжень і видатків, ордери, рапорти, відомості про вантажі, іменні списки солдатів і матросів26 квітня 1775 р. –
1 квітня 1777р..
57
13[Ордер] Івана Кірюкова до штик-юнкера артилерії [прізвище не вказано] з розпорядженням одержати для Київського артилерійського комісарства грошової суми для оплати видатків Комісарства за другу половину 1763 р.та другу половину 1765 р.[8] січня 176[6] р.1
14Ордер генерал-майора [прізвище не встановлено] до полковника князя Вяземського про пересилку йому указів Військової колегії про смерть великої княгині Наталії Олексіївни [дружини цесаревича Павла Петровича] і оголошення жалоби для п’яти перших класів військовослужбовців29 квітня 1776 р.2
15Укази, ордер, наказ та супровідні документи з Комісії обер-провіант-майстра Івана Новицького, з Провіант-майстерської комісії відомства поручика Євреїнова, з Комісії генерал-провіант-майстра-лейтенанта Андрія Воїнова, з Лічильної комісії та від полковника Елерда до Переволочнянського провіантського магазину12 грудня 1776 р. –
19 грудня 1777 р.
28
16Книга обліку надходжень грошей до провіантської суми Переволочнянського провіантського магазину4 січня –
14 грудня 1777 р.
14
17Квитанції військовослужбовців про одержання місячного провіанту з Переволочнянського провіантського магазину та ордери полковника Елерда про пересилку суми грошей від капітана Преснякова і підпоручика Голишева20 січня –
14 грудня 1777 р.
34
18Розписки, видані вахмістру Київської рейтарської команди Іллі Дедоловському про одержання від нього конопляної олії для освітлення караульних приміщень в Києво-Печерській фортеці1 липня –
23 грудня 1783 р.
26
19Військовий статут Павла І про польову піхотну службу1796 р.2
20Нотатки до біографії командира Литовського корпусу генерала від інфантерії барона [Г.В.] Розена та до історії їх написання. Мова польська1829–1843 рр..11
21Рапорт [прізвище адресанта не вказано] до Воєнної колегії про виступ згідно з указом Колегії від 24 травня п’яти ескадронів Острогозького гусарського полку в м. Санкт-Петербургб/д.1
22Недіючий опис, складений в 1953 р..13
23Випис з переписних книг Бельовського повіту від 1678 р. наданий з Помісного приказу, про належність Трохиму Єфремовичу Мезенцеву у с. Гришенковій Погорільського стану власного двору й одного двору кріпаків1703 р.1
24Указ канцелярії Комісії встановлення слобідських полків поручику лейб-гвардії Кінного полку Артюшкову, який перебував у слобідських полках для закупівлі провіанту, про забезпечення поставки необхідної кількості вівса до Ізюмського, Харківського, Валуйського і Рибінського магазинів та інших місць на потреби літньої кампанії полків генерал-фельдмаршала Лассі10 березня 1738 р.3
25Квит канцелярії Глухівського батальйону відставному поручику Федору Давидовичу про одержання від нього 2 рублів і 84,5 копійки за оформлення патенту на чин поручика, наданий йому при відставці11 червня 1775 р.1