logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 269
Назва фонду Похідна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського
Крайні дати 1750–1764
Кількість справ 4552
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Опис церемоніалу Глухівської ради 1750 року з обрання К. Розумовського гетьманом Лівобережної України.

Розпорядження К. Розумовського про звільнення службовців Канцелярії міністерського правління; про призначення старшини в Генеральну військову канцелярію та в Похідну гетьманську канцелярію; надання козацькій старшині посад та звільнення їх у відставку, виплату жалування військовим музикам тощо.

Розпорядження керівництва гетьманської Похідної канцелярії про мобілізацію козацьких полків, у зв’язку з можливою війною з Османською імперією (1752 р.); про спорудження кам’яного приміщення для архіву Генерального військового суду; про закупівлю коней для компанійців, які служили в гетьманському почеті в Москві; про зобов’язання циган Гетьманщини сплатити подушне у Військовий скарб тощо.

Укази Сенату про включення до Новоросійської губернії поселення Нова Сербія та колишніх сотенних містечок Кременчук і Власівка (1764 р.); про розмежування ґрунтів Запорозької Січі та гарнізону фортеці св. Єлизавети (1760 р.); про відрядження робітних людей на будівництво фортеці св. Димитрія; про відкриття у Москві університету і 2-х гімназій та запрошення дворян і різночинців до вступу (1755 р.). Укази імператриці Єлизавети Петрівни про: відправлення документів ліквідованої Канцелярії міністерського правління в Колегію іноземних справ (1750 р.); про зобов’язання козаків Запорозької Січі повернути ногайським татарам 645 коней (1760 р.) тощо.

Справа про призначення старшини в Комісію з розмежування в Гетьманщині російських і українських маєтків; про спалення запорожцями старообрядницьких слобід поблизу фортеці св. Єлизавети (1763 р.); про суперечку за ґрунти між міщанами Ніжинського магістрату і комендантом фортеці м. Ніжина: про пошуки козацтва окремими жителями Гетьманщини; про появу гайдамаків на Полтавщині і Стародубщині. Протоколи допитів гайдамаків М. Мамая, І. Кошуби, С. Хвоста.

Справи про вирощування в селах Гетьманщини тутових дерев та запровадження шовкових мануфактур (1752–1758 рр.): про дозвіл голландцю фон Анкеру заснувати в гетьманських маєтностях суконної мануфактури (1751 р.). Відомості Генеральної військової канцелярії про податки з експортних та імпортних товарів, а також про ціни на збіжжя в полкових містах; про падіж худоби в окремих полках Гетьманщини; про дозвіл московському аптекарю Меєру відкрити аптеку в м. Батурині (1751 р.); про призначення в м. Полтаву на посаду полкового лікаря іноземця Г. Тамма (1762 р.) та ін.

Справи про спорудження гетьманських резиденцій в м. Батурині та м. Глухові; про виплату жалування архітектору А. Квасову і учневі архітектури К. Борзаковському; про складання плану забудови м. Глухова після пожежі 1748 року; про розпис іконостасу Миколаївської церкви у м. Глухові. Інвентарні описи гетьманських володінь в м. Батурині, Батуринській і Чехівській волостях; відомості про прибутки з маєтків гетьмана К. Розумовського.

Журнал реєстрації документів Похідної канцелярії гетьмана К. Розумовського.

1750–1764 4552