Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 356
Назва фонду Канцелярія миколаївського військового губернатора, м. Миколаїв Херсонської губернії
Крайні дати 1850–1900
Кількість справ 476
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри МВС та Департаменту поліції. Листування з начальниками Херсонського ГЖУ, Канцелярією новоросійського та бессарабського генерал-губернатора, штабом Одеського військового округу, київським, подільським і волинським генерал-губернатором.

Справи про збір відомостей про поселян, що брали участь у польському повстанні 1863–1864 рр.; заборону в’їзду в міста Миколаїв і Севастополь іноземцям у зв’язку з Кримською війною 1855–1856 рр.

Документи про заходи щодо припинення революційної пропаганди серед фабрично-заводських робітників; гласний та негласний нагляд поліції за студентською молоддю, політичними емігрантами, іноземцями та особами, що належать до організації народовольців; заборону ввезення з-за кордону та друку книжок, організацію концертів і вистав українською мовою, нагляд за видатними українськими артистами, драматургами М. Тобілевичем (Садовським), Н. Тобілевичем (Карпенком-Карим) та іншими з підозрою в антиурядовій агітації. Є списки осіб, що знаходились під наглядом поліції м. Миколаєва.

Справи про посилення поліцейського нагляду за типографіями, бібліотеками та книжковими магазинами; особами, що повертаються з-за кордону; за сектами скопців та старообрядців.

Відомості про єврейські погроми у м. Миколаєві; повстання робітників на суднобудівному, механічному та ливарному заводах м. Миколаєва; відміну публічної страти осіб, звинувачених у політичних злочинах.

1850–1900 476