Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 363
Назва фонду Штаб військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни, м. Київ, м. Львів, м. Тернопіль, м. Чернівці
Крайні дати 1914–1917
Кількість справ 578
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри, постанови військового генерал-губернатора Галичини.

Звіти штабів про діяльність Тимчасового військового генерал-губернатора Галичини, військово-санітарного, інтендантського управлінь, коменданта м. Львова, військово-окружного контролера Галичини, польового казначейства, військово-окружного суду, військово-прокурорського нагляду. Положення про Управління областями Австро-Угорщини, улаштування судової частини на Галичині і Буковині. Доповіді та рапорти про стан Управління церковними справами в областях Австро-Угорщини.

Справи про проведення дізнань у звинуваченнях осіб у крадіжках, підпалах, бійках, дезертирстві та ін., видача дозволів на проїзд; звернення військовополонених про звільнення з таборів; про недоброзичливе ставлення до російської влади, про відшкодування збитків, отриманих від проходження російської армії; звіти та листування військових цензорів про революційний настрій солдат; документи про пересування військ та їх постачання зброєю, одягом, продовольством, проведення евакуації хворих та поранених; листування з фінансових питань: перелік витрат на утримування штабу; авансові звіти, відомості на виплату заробітної плати; документи з особового складу штабу, послужні списки, призначення на посади, нагороди.

Відомості про трофеї, що відправлені на виставку до Петербургу.

1914–1917 346
2

Накази і циркуляри військового генерал-губернатора Галичини.

Справи про пересування військ, завдані проходженням російської армії збитки, забезпечення війська зброєю, одягом; про роботи по укріпленню позицій армії; про автомобільний транспорт, рахунки на ремонт, акти огляду гаражів, списки шоферів, штабних писарів та їх матеріальне забезпечення.

Відомості про осіб звинувачених у шпигунстві. Звіти і листування військових цензорів про революційний настрій солдат, перлюстрована кореспонденція.

1914–1917 34
3

Накази, циркуляри, постанови військового генерал-губернатора Галичини.

Справи про створення адміністративних, судових, фінансових установ, розшукових відділень та їх особовий склад, нагородження чинів штабу; про евакуацію управлінь і частин військ з Галичини. Рапорти про стан в’язниць Галичини, про допити австрійських підданих, агентурні відомості.

Документи про здійснення нагляду за окремими особами, видача дозволів на проїзд, проживання; про звинувачення осіб у вбивствах, бійках, крадіжках.

Списки військовополонених, заручників, адміністративно висланих, прохання про повернення на батьківщину.

1914–1916 198