Номер фонду 442
Назва фонду Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ
Номер і назва опису 370
Крайні дати 1863–1874
Кількість справ 466
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
1863–1864 роки
1Справа про нагородження службовців Канцелярії, губернаторів і предводителів дворянства Київської, Подільської і Волинської губерній29 травня 1863 р. –
2 вересня 1864 р.
132
4Справа про переведення у внутрішні губернії Російської імперії чиновників римо-католицького віросповідання із Київської, Подільської і Волинської губерній3 січня 1864 р. –
27 травня 1865 р.
10
5Справа про заміну чиновників римо-католицького віросповідання митних та поштових установ м. Гусятин Подільської губ. росіянами7 січня –
2 вересня 1864 р.
13
6Справа про призначення надвірного радника Короновського мировим посередником Волинської губ., а стряпчого Тутковського – суддею Старокостянтинівського пов. Волинської губ.16 лютого 1863 р. –
29 квітня 1864 р.
9
8Справа про виділення коштів Київським повітовим казначейством на розширення штату Канцелярії та нагородження чиновників10 січня 1864 р. –
5 січня 1865 р.
30
11Справа про звільнення з посади товариша голови Київської палати цивільного суду статського радника Герасименка Ф. у зв’язку з поганим станом здоров’я та нагородження його і секретаря Повальского Е. орденами19 січня –
16 липня 1864 р.
41
13Справа про виплату шляхових і підйомних грошей чиновникам, призначеним на службу в Київську і Волинську губернії25 січня 1864 р. –
28 квітня 1865 р.
164
14Справа про зарахування армійських офіцерів на поліцейські посади у Південно-Західному краї9 грудня 1863 р. –
26 травня 1866 р.
71
18Справа за скаргою колишнього ісправника Острозького пов. Волинської губ. Нехаєва П. про несправедливе звільнення з посади за підозрою в політичній неблагонадійності22 травня 1863 р. –
31 серпня 1870 р.
46
21Справа за рапортом підполковника Жолобова про політичну неблагонадійність священника тюремної церкви м. Житомир Волинської губ. Сольського Ф.11 вересня 1863 р. –
19 січня 1864 р.
9
22Справа про звільнення голови і чиновників Подільської палати кримінального суду Бенькевича, Венцковського, Раковського, Хмельовського, підозрюваних у політичній неблагонадійності18 лютого –
29 серпня 1864 р.
17
25Справа про надання прав губернаторам призначати і звільняти повітових ісправників та їхніх помічників у Південно-Західному краї18 грудня 1863 р. –
28 грудня 1865 р.
102
26Листування з волинським губернатором про причини звільнення зі служби поліцейського наглядача м. Острог Волинської губ. Шидловського В.22 лютого –
5 жовтня 1864 р.
8
34Справа про затвердження порядку, призначення та переміщення губернських і повітових стряпчих у Південно-Західному краї9 березня –
20 травня 1864 р.
8
35Справа про нагородження пристава Київської міської поліції Вітвіцького орденом св. Станіслава 2-го ступеня14 березня –
27 червня 1864 р.
11
36Справа про призначення випускників духовних семінарій на вільні посади помічників станових приставів у Київське губернське управління29 березня –
4 квітня 1864 р.
3
38Справа про призначення губернського секретаря Богданова І. молодшим чиновником особливих доручень при київському губернаторі4–26 квітня 1864 р.3
39Справа про надання чину колезького секретаря за вислугу років колишньому предводителю дворянства Літинського пов. Подільської губ. графу Моркову М.3 квітня –
2 вересня 1864 р.
10
40Подання Комісії по політичних справах про відсторонення чиновника особливих доручень при генерал-губернаторі Кильчевського від обов’язків члена комісії і призначення підполковника Кашнєва11 квітня 1864 р.1
50Справа про переміщення колезького асесора Лозицького з Канцелярії генерал-губернатора до Канцелярії київського губернатора18–20травня 1864 р.4
54Справа про дозвіл землевласнику Радомишльського пов. Київської губ. князю Гедройцю р. прийняти звання мальтійського кавалера і орден “Гроб Господній”, пожалуваний Папою Римським16 травня 1864 р. –
21 вересня 1865 р.
9
61Справа про звільнення з посади радника господарського відділення Київського губернського управління Жендзяновського і призначення на його місце колезького асесора Делінського11 червня –
29 серпня 1864 р.
17
67Справа про відрядження колезького секретаря Дашкевича у Самарську губ. для перевірки листування поляків, засланих під нагляд поліції16 червня –
29 вересня 1864 р.
10
68Справа про призначення попечителем Київського навчального округу князя Ширинського-Шахматова О.19 червня –
5 серпня 1864 р.
9
71Справа про збір даних про чиновників Міністерства фінансів у Південно-Західному краї, представлених до нагородження орденами2 серпня 1863 р. –
25 липня 1864 р.
22
72Справа про виплату грошової допомоги вдові предводителя дворянства Летичівського пов. Подільської губ. Лідерс Є.5 липня 1864 р. –
22 серпня 1865 р.
16
74Справа про звільнення колезького радника Гумілевського зі служби у Київському приказі громадського піклування і призначення на його місце титулярного радника Решетилова5 липня –
28 грудня 1864 р.
5
75Справа про розгляд скарги колишнього станового пристава Заславського пов. Волинської губ. Теодоровича Ф. на несправедливе звільнення зі служби за підозрою в політичній неблагонадійності27 листопада 1864 р. –
10 червня 1865 р.
10
76Справа про призначення полковника Генгарда керуючим Канцелярією і видачі йому підйомних грошей11 липня –
14 листопада 1864 р.
6
81Справа про з’ясування причин звільнення з посади помічника ісправника Таращанського пов. Київської губ. майора Горжевського О.9 серпня –
12 вересня 1864 р.
8
82Справа про розгляд скарги колишнього діловода Житомирської військово-слідчої комісії Скотинського О. на несправедливе звільнення зі служби за підозрою в політичній неблагонадійності18 червня 1864 р. –
31 серпня 1865 р.
10
83Справа про розгляд скарги колишнього станового пристава Радомишльського пов. Київської губ. Тереховича м. на несправедливе звільнення зі служби17 серпня 1864 р. –
13 березня 1873 р.
203
84Справа про звільнення з посади подільського віце-губернатора статського радника Жемчужнікова і призначення на його місце голови Подільської палати кримінального суду статського радника Андреєва В.22 серпня 1864 р. –
12 червня 1865 р.
19
85Списки і відомості чиновників державних установ Київської і Подільської губерній5–10 вересня 1864 р.104
86Справа про звільнення з посади депутата Бердичівської квартирної комісії Гембицького В., підозрюваного в політичній неблагонадійності7–12 вересня 1864 р.3
89Листування з київським губернатором про звільнення київського губернського прокуроравересень 1864 р.
90Листування з волинським губернатором про звільнення службовця Волинського губернського управління Завинейськоговересень 1864 р.
94Справа про відрядження у м. Санкт-Петербург до медико-хімічної академії лікаря Київських Кирилівських богоугодних закладів Коршунова С. для удосконалення медичних знань24 вересня 1864 р. –
20 червня 1867 р.
28
98Повідомлення особливого столу Канцелярії про клопотання старшого ад’ютанта генерал-губернатора Пенхержевского про призначення його віце-губернатором в одну з губерній Південно-Західного краю4 жовтня 1864 р.1
99Справа про розгляд скарги стряпчого Рівенського пов. Волинської губ. Радимського І. через пропозицію прокурора подати прохання про відставку за власним бажанням26 вересня 1864 р. –
12 березня 1865 р.
5
102Справа про призначення колезького секретаря Серинкова О. становим приставом Бердичівського пов. Київської губ.14 жовтня –
7 листопада 1864 р.
6
103Справа про збільшення жалування губернатору Подільської губ. генерал-майору Сухотіну16 жовтня 1864 р. –
1 травня 1865 р.
9
124Повідомлення київського губернатора про призначення в Київське губернське управління чиновником з особливих доручень Коробкіна Г.17 грудня 1864 р.1
138Справа про звільнення зі служби повітових суддів і членів повітових судів в Південно-Західному краю, підозрюваних в політичній неблагонадійності1 квітня 1864 р. –
22 березня 1866 р.
32
141Справа про заміну службовців польської національності в палатах кримінального та цивільного суду Південно-Західного краю росіянами11 вересня 1864 р. –
14 грудня 1865 р.
37
148Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1864 р.1864 р.31
1865 рік
2Доповідна записка відставного колезького секретаря Венглинського П. про політичний стан Південно-Західного краю після Польського повстання 1863–1864 рр.27 листопада 1865 р. –
25 вересня 1867 р.
12
4Справа про нагородження і видачу грошових премій губернаторам, віце-губернаторам і предводителям дворянства у Південно-Західному краю7 січня 1865 р. –
12 січня 1866 р.
27
11Списки і відомості чиновників державних установ Київської, Подільської і Волинської губерній5 січня –
4 червня 1865 р.
261
15Листування з МВС про відряджання генерал-майора Щербацького у розпорядження генерал-губернатора10–12 лютого 1865 р.4
19Справа про висилку наказу про відставку колишньому київському цивільному губернатору Гессе П.15 січня –
15 квітня 1865 р.
18
22Справа про звільнення зі служби осіб римо-католицького віросповідання з державних установ Київської, Подільської і Волинської губерній8 липня 1864 р. –
12 лютого 1865 р.
12
29Справа за скаргою колишнього станового пристава Канівського пов. Київської губ. Карпова О. на несправедливе звільнення зі служби за підозрою в політичній неблагонадійності30 листопада 1864 р. –
29 лютого 1868 р.
21
31Справа про надання генерал-губернатору коштів із процентного збору з поміщицьких маєтків на витрати по управлінню Південно-Західним краєм2 лютого 1865 р. –
26 липня 1866 р.
64
33Листування з подільським губернатором про звільнення зі служби депутата будівельного відділення Подільського губернського управління Добровольського і засідателя палати цивільного суду Бачинського та призначення на їхні посади Стемковського і Старцова19 березня –
28 квітня 1865 р.
4
34Скарга мирового посередника Сивицького В. про переміщення по службі з Радомишльського пов. до Звенигородського пов. Київської губ.31 грудня 1864 р. –
20 квітня 1865 р.
8
37Списки судових слідчих у Київській, Волинській і Подільській губерніях24 вересня 1863 р. –
26 травня 1865 р.
84
39Справа за скаргою колишнього ісправника Кременецького пов. Волинської губ. Калитіна на несправедливе звільнення зі служби за підозрою в політичній неблагонадійності7 травня –
24 липня 1865 р.
10
45Справа за скаргою колишнього засідателя суду Кременецького пов. Волинської губ. Свентоянського Ю. на несправедливе звільнення зі служби за підозрою в політичній неблагонадійності14 серпня 1864 р. –
22 лютого 1868 р.
24
50Справа про переміщення предводителя дворянства Гудим-Левковича з Таращанського пов. до Васильківського пов. Київської губ.7–15 травня 1865 р.7
53Доповідна записка ісправника Острозького пов. Волинської губ. Папроцького С. про політичні вподобання і настрої у повіті9 червня 1865 р.14
56Справа про переміщення предводителя дворянства Протопопова з Уманського пов. в Звенигородський пов. Київської губ.5 травня –
5 червня 1865 р.
6
57Справа про висилку з Володимирського пов. Волинської губ. колишнього станового пристава Пушкарьова А. за політичну неблагонадійність11 травня –
23 вересня 1865 р.
14
61Справа про переведення судового слідчого Пархоменка з Кременецького пов. Волинської губ. на службу в інші губернії Росії через шлюб з особою польської національності27 травня –
7 вересня 1865 р.
17
64Справа про звільнення Бейзима з посади предводителя дворянства Заславського пов. і призначення Свенцького предводителем дворянства Волинської губ.20 квітня –
6 вересня 1865 р.
8
67Справа про звільнення з Київського губернського управління чиновника Монастирського В. через політичну неблагонадійність8 червня –
6 серпня 1865 р.
4
69Справа про розгляд клопотання киянина Евецького Г. про призначення на службу до Південно-Західного краю17 травня –
2 грудня 1865 р.
16
73Справа про розгляд клопотання лікаря Штейнберга С. про переведення на службу в м. Київ23 травня –
22 вересня 1865 р.
17
89Справа про звільнення зі служби статського радника Подільської палати державного майна Остроумова і призначення на його місце Костовского31 травня –
4 листопада 1865 р.
10
90Справа про розгляд скарги про звільнення зі служби судового слідчого Заславського пов. Волинської губ. Даниловича В. за неправильне ведення справи про поміщика Грохольського18 липня 1864 р. –
11 березня 1871 р.
97
93Справа про службові зловживання судді Луцького пов. Волинської губ. Помиленка І.9 червня 1865 р. –
27 грудня 1867 р.
68
101Справа про звільнення Бутовича А. з посади судді Кременецького пов. Волинської губ. і призначення на його місце колезького асесора Дитятьєва Д.15 січня 1865 р. –
17 серпня 1866 р.
42
114Справа про заміну в установах Південно-Західного краю чиновників польської національності особами православного віросповідання з інших губерній15 липня 1865 р. –
9 липня 1966 р.
81
119Справа про збір відомостей про колишнього поштмейстера м. Могилів Подільської губ. Ясинського, підозрюваного в політичній неблагонадійності24 серпня 1865 р. –
4 серпня 1867
50
121Справа про розгляд скарги колишнього начальника поліції Кременецького пов. Волинської губ. Деденко м. на несправедливе звільнення з посади за підозрою в політичній неблагонадійності25 січня –
10 листопада 1865 р.
35
122Справа про виявлення і заміну чиновників римо-католицького віросповідання у поштових установах Південно-Західного краю13 березня 1865 р. –
29 квітня 1868 р.
110
123Справа про виявлення чиновників римо-католицького віросповідання у державних установах Південно-Західного краю20 лютого 1865 р. –
9 грудня 1866 р.
40
130Справа про розгляд скарг на зловживання лікаря м. Бар Подільської губ. Радзевського27 серпня 1865 р. –
12 липня 1866 р.
9
131Справа про розгляд скарги колишнього пристава Звенигородського пов. Київської губ. Жолткевича П. на несправедливе звільнення з посади за підозрою в політичній неблагонадійності23 вересня 1865 р. –
18 грудня 1868 р.
24
132Справа про переведення поштмейстера Новоград-Волинського пов. Волинської губ. Короткевича Ф. на службу в Орловську губ. і призначення на його місце титулярного радника Воскресенского О.15 травня 1865 р. –
23 серпня 1867 р.
38
133Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Київського пов. і губ. Бутовича і призначення на його місце поручика Бердяєва27 вересня 1865 р. –
29 травня 1875 р.
25
136Справа про переведення секретаря Канцелярії Чарнецького на службу в одну з внутрішніх губерній Російської імперії29 вересня 1865 р. –
5 грудня 1866 р.
19
138Справа про звільнення службовців Подільської і Волинської палати кримінального суду за неправильне ведення діловодства6 жовтня 1865 р. –
17 травня 1867 р
16
147Справа за звинуваченням судового слідчого Кам’янецького пов. Подільської губ. Пенського К. у зґвалтуванні селянки Братковської А.2 жовтня –
8 листопада 1865 р.
12
148Подання подільського губернатора про необхідність призначення лікаря в м. Тульчин Брацлавського пов. Подільської губ.6–31 липня 1865 р.4
149Справа про збільшення штату судових слідчих у Київській, Волинській і Подільській палатах кримінального суду15 червня –
28 серпня 1865 р.
67
151Справа про виплату додаткового жалування губернському секретарю Шкародію П. за час виконання обов’язків помічника столоначальника Волинського губернського управління23 серпня 1865 р. –
19 липня 1866 р.
16
159Справа про пересилання штатних росписів Київської, Подільської і Волинської казенних палат для збільшення жалування чиновників21 жовтня 1865 р. –
13 грудня 1865 р.
12
160Справа про переміщення ісправника Юр’єва з Володимир-Волинського у Кременецький пов. Волинської губ. на таку саму посаду28 жовтня 1865 р. –
10 серпня 1866 р.
30
161Справа про призначення студента Барсова на посаду тимчасового судового слідчого у Волинській губернії18 жовтня 1865 р. –
27 березня 1866 р.
14
163Списки чиновників римо-католицького віросповідання державних установ Волинської і Подільської губерній, які були звільнені впродовж 1865 р.1 листопада 1865 р. –
4 січня 1866 р.
32
170Справа про порядок призначення на посади у державні установи Південно-Західного краю випускників університету св. Володимира1–23 листопада 1865 р.8
177Справа про звільнення Іодка з посади предводителя дворянства Острозького пов. Волинської губ.14 жовтня –
18 листопада 1865 р.
4
189Справа про нагородження колишнього столоначальника Володимирського повітового поліцейського управління Блонського С. за заслуги перед владою під час Польського повстання 1863–1864 рр.26 лютого 1865 р. –
13 липня 1872 р.
15
192Справа про призначення Вістенгофа П. поліцмейстром Кам’янецького пов. та переміщення Доровського Є. на посаду ісправника Брацлавського пов. Подільської губ.6 липня 1865 р. –
26 листопада 1866 р.
7
197Справа про призначення предводителем дворянства Літинського пов. Подільської губ. відставного підполковника Буцького Ф.8 жовтня 1865 р. –
8 грудня 1869 р.
9
199Справа про продаж Канищеву К. ферми “Неділків” у Балтському пов. Подільській губ.13–23 грудня 1865 р.3
203Подання Міністерства державного майна про порядок присвоєння звання спадкового почесного громадянства особам, які купили нерухоме майно у Південно-Західному краї16 грудня 1865 р.1
211Справа про розгляд клопотання члена Рабинської комісії Бараца Г. про присвоєння звання спадкового почесного громадянина28 грудня 1865 р. –
30 січня 1866 р.
4
213Справа про порядок заміщення судових посад у Південно-Західному краї10 грудня 1865 р. –
31 грудня 1866 р.
34
214Справа про призначення надвірного радника Борисова м. суддею Летичівського пов. і відставного майора Аксамитного П. предводителем дворянства Брацлавського пов. Подільської губ.20 січня 1864 р. –
9 жовтня 1868 р.
27
215Справа про звільнення римо-католиків з посад засідателів повітових судів і заміщення їх особами російського походження17 грудня 1865 р. –
25 квітня 1868 р.
34
216Справа про нагородження чиновників Південно-Західного краю за участь у придушенні Польського повстання 1863–1864 рр. Є дві медалі “За усмирение польского мятежа”20 листопада 1864 р.– 21 серпня 1874 р.230
228Особова справа столоначальника Канцелярії Яричевського І.17 липня 1861 р. –
29 січня 1916 р.
101
229Особова справа чиновника Канцелярії колезького секретаря Цимбалістова В.18 квітня 1860 р. –
27 січня 1890 р.
30
230Особова справа чиновника Канцелярії Савицького І.20 березня 1859 р. –
26 листопада 1878 р.
30
231Справа про прийом на службу до Канцелярії судового слідчого Балтського пов. Подільської губ. Камянцова П.21 жовтня 1865 р. –
22 січня 1866 р.
14
232Особова справа чиновника Канцелярії дворянина Рогге В.20 вересня 1865 р. –
18 березня 1869 р.
29
233Особова справа чиновника Канцелярії Лавровського М.20 листопада 1865 р. –
21 лютого 1876 р.
30
234Особова справа чиновника Канцелярії дворянина Панченко К.29 листопада 1849 р. –
3 лютого 1876 р.
59
235Справа про прийом на службу до Канцелярії колезького реєстратора Павлова Г.8 листопада 1865 р. –
7 липня 1866 р.
27
236Особова справа чиновника Канцелярії Батієвського В.20 грудня 1851 р. –
16 листопада 1874 р.
58
237Особова справа чиновника Канцелярії колезького секретаря Ровнєва П.6 вересня 1864 р. –
10 грудня 1868 р.
30
238Особова справа чиновника Канцелярії дворянина Мацкевича Ф.25 жовтня 1865 р. –
13 січня 1889 р.
50
239Справа про переведення помічника столоначальника Київського губернського управління Авдєєва П. на службу до Канцелярії 12 червня 1842 р. –
22 вересня 1871 р.
52
240Особова справа чиновника Канцелярії Радус-Зеньковича М.12 липня 1865 р. –
19 лютого 1910 р.
77
241Особова справа чиновника Канцелярії Степанова О.26 серпня 1865 р. –
5 грудня 1894 р.
64
242Справа про призначення додаткового жалування чиновникам російського походження відомства Міністерства державного майна29 грудня 1862 р. –
25 лютого 1867 р.
292
243Повідомлення МВС про асигнування коштів для виплати жалування генерал-губернатору23 березня 1865 р.1
244Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1865 рік1865 р.31
1866 рік
1Справа про видачу атестату для вступу на службу колишньому лікареві Дубенського пов. Волинської губ. Малюшицькому А., який підозрюється в політичній неблагонадійності22 грудня 1865 р. –
25 лютого 1866 р.
5
2Записка про причини звільнення з посади директора гімназії м. Рівне Волинської губ. надвірного радника Калістратова; доповідна записка відставного мирового посередника Лунда Л. “Про практичний спосіб перевірки уставних грамот та перетворення їх у викупні акти у Південно-Західному краї на підставі указу від 30 липня 1863 р.”30 липня 1863 р. –
12 жовтня 1866 р.
58
3Списки чиновників державних установ Південно-Західного краю14 січня –
2 червня 1866 р.
175
4Справа про нагородження чинами та орденами чиновників Південно-Західного краю, зокрема редактора газета “Кієвлянін” Шульгіна В.21 січня –
4 липня 1866 р.
30
6Справа про звільнення судового слідчого Заславського пов. Волинської губ. Григоровського м. за службові зловживання23 лютого 1865 р. –
5 червня 1868 р.
264
9Справа про звільнення з посади губернатора Подільської губ. генерал-майора Сухотіна і призначення на його місце Горемикіна О.5 січня 1865 р. –
6 жовтня 1869 р.
38
11Справа за скаргою колишнього станового пристава Острозького пов. Волинської губ. Савицького І. на несправедливе звільнення зі служби31 грудня 1865 р. –
11 вересня 1867 р.
9
12Справа про звільнення з посад предводителів дворянства Новоград-Волинського пов. Рудницького і Старокостянтинівського пов. Волинської губ. Ротаріуша за підозрою у політичній неблагонадійності8 січня –
18 травня 1866 р.
9
18Справа про переміщення чиновників римо-католицького віросповідання із Південно-Західного краю на службу у внутрішні губернії Росії16 січня –
15 червня 1866 р.
41
19Справа про збільшення платні кандидатам на посади судових слідчих і переміщення кандидата Андрєєва на службу в Подільську губ.13 січня –
4 лютого 1866 р.
12
20Справа про збільшення платні дворянським засідателям повітових судів Волинської губ., які займаються розглядом кримінальних справ18–29 січня 1866 р.5
29Справа про звільнення з посад судових слідчих Двірцевої дільниці м. Києва Подгаєцького К. і Київського пов. Крижановського і призначення судовим слідчим Двірцевої дільниці м. Києва Лободовського5 лютого –
10 червня 1866 р.
30
36Справа про звільнення та призначення на посади засідателів повітових судів Київської губ.2 грудня 1864 р. –
6 жовтня 1868 р.
71
39Справа про призначення пенсії і видачу атестату про службу колишньому ісправнику Луцького пов. Волинської губ. Дверницькому М.15 лютого –
23 травня 1866 р.
13
43Справа про службові переміщення чиновників у Південно-Західному краї7 квітня –
9 грудня 1866 р.
214
45Справа про призначення землевласника Колб-Селецького В. предводителем дворянства Брацлавського пов. Подільської губ.12 березня –
5 жовтня 1866 р.
11
47Циркуляр міністра внутрішніх справ про порядок призначення чиновників особливих доручень мировими посередниками при Київській, Подільській і Волинській палаті державного майна17 березня –
14 квітня 1866 р.
5
49Справа про виконання обов’язків предводителів дворянства головами мирових з’їздів і повітовими суддями у Київській, Подільській і Волинській губерніях31 серпня 1858 р.– 9 березня 1871р.290
52Справа про звільнення судових слідчих Брацлавського і Могилівського повітів Подільської губ. Жуковського Г. і Рябчинського В. за недбале ставлення до службових обов’язків11 квітня –
29 травня 1866 р.
12
55Справа про переведення стряпчого Черкаського пов. Київської губ. Яниковського на службу в Лохвицький пов. Полтавської губ.5 квітня –
4 серпня 1866 р.
21
59Справа про звільнення ісправника Уманського пов. Київської губ. підполковника фон-Штейна3 травня 1866 р. –
21 вересня 1867 р.
38
60Справа про звільнення волинського губернатора Черткова і призначення на його місце генерал-майора Ейлера М.2 травня 1866 р. –
22 грудня 1869 р.
28
64Справа за клопотанням академіка архітектури Беретті А. про призначення на посаду старшого архітектора з церковно-будівельної справи в Київській губ.24 квітня –
28 квітня 1866 р.
4
69Справа про перевірку доносів Правдобаєва Я. і Бєлоброва К. про службові зловживання ісправника Старокостянтинівського пов. Волинської губ. Грека К.3 квітня 1866 р. –
21 вересня 1867 р.
17
71Справа про звільнення з посади землеміра при Черкаському мировому з’їзді Данилова за те, що дозволив сидіти дружині під час виконання гімну в театрі28 травня –
1 червня 1866 р.
4
73Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Київської губ. Горвата і призначення на його місце Селецького, та переведення волинського віце-губернатора Гессе на посаду київського віце-губернатора28 травня 1866 р. –
13 жовтня 1869 р.
55
74Справа про заміну землемірів польського походження у Київській, Подільській і Волинській губерніях росіянами21 березня –
18 травня 1866 р.
7
78Подання подільського губернатора про звільнення судового слідчого Балтського пов. Подільської губ. фон-Ланге, за присутність на урочистій літургії в цивільному костюмі10 червня –
28 червня 1866 р.
5
79Справа про призначення колишнього депутата від дворянства Сосницького пов. Чернігівської губ. Забіло депутатом дворянства Київського пов.16 червня –
2 липня 1866 р.
6
81Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Волинської губ. колезького асесора Заленського і призначення на його місце полковника князя Імеретинського6 травня 1866 р. –
19 січня 1870 р.
37
84Справа про призначення штабс-капітана 13-го драгунського Військового Ордена полку Бренштейна поліцмейстером Кам’янецького пов. Подільської губ.9 липня –
19 серпня 1866 р.
22
106Справа про звільнення керуючого Подільською контрольною палатою надвірного радника Астракова22 серпня 1866 р. –
19 липня 1868 р.
16
116Справа про призначення полковника фон-Гюббінета старшим поліцмейстером м. Києва30 липня –
18 серпня 1866 р.
7
123Справа про порядок призначення армійських офіцерів на посади в державні установи Південно-Західного краю з метою зменшення кількості військових на цивільних посадах4 вересня 1866 р. –
27 лютого 1872 р.
50
125Справа за скаргою колишнього станового пристава Новоград-Волинського пов. Волинської губ. Павчинського м. про звільнення зі служби через політичну неблагонадійність18 червня 1866 р. –
30 серпня 1867р.
13
127Справа за скаргою поміщиці Грохольської В. на зловживання чиновників Брацлавського пов. Подільської губ.26 липня 1866 р. –
26 березня 1871 р.
68
141Справа про звільнення з посад київського губернатора генерал-лейтенанта Казнакова м. і волинського губернатора генерал-майора фон-Галлера25 жовтня 1866 р. –
8 листопада 1871 р.
64
150Справа про звільнення з посад у канцеляріях київського, подільського, волинського губернаторів полковника Корецького, підполковника Паліцина і підпоручика Тагайчикова, які займалися політичним розшуком, у зв’язку зі скороченням штатів10 грудня 1866 р. –
11 квітня 1867 р.
8
151Справа про відрядження інженер-підполковника Павловського та інженер-поручика Войцеховського на будівництво Києво-Балтської залізниці14–15 грудня 1866 р.3
153Справа про затвердження полковника Строгонова Г. на посаді почесного попечителя гімназії у м. Немирів Подільської губ.10 грудня 1866 р. –
7 січня 1867 р.
4
166Справа про службу помічника столоначальника Канцелярії колезького секретаря Кавчинського І.10 березня 1865 р. –
19 травня 1884 р.
47
167Справа про переміщення чиновника Канцелярії Дворянського депутатського зібрання Колбасьєва П. на службу до Канцелярії5 жовтня 1866 р. –
8 травня 1879 р.
40
168Справа про кадрові призначення і переміщення чиновників у Київській, Подільській і Волинській губерніях3 січня 1866 р. –
2 січня 1867 р.
165
169Справа про службу дворянина Крижановського П. у Канцелярії13 січня 1866 р. –
18 квітня 1880 р.
33
170Справа про підвищення у чинах службовців Канцелярії за вислугу років4 лютого 1866 р. –
16 січня 1867 р.
38
171Справа про відрядження колезького асесора Долгорукова В. у розпорядження генерал-губернатора Південно-Західного краю30 серпня 1865 р. –
20 травня 1871 р.
49
172Справа про переміщення старшого чиновника особливих доручень при волинському губернаторі Кузьминського О. на службу до Канцелярії24 травня 1866 р. –
3 лютого 1869 р.
39
173Справа про переміщення чиновника Канцелярії київського губернатора Варницького І. на службу до Канцелярії генерал-губернатора19 квітня 1866 р. –
11 травня 1867 р.
15
174Справа про службу чиновника Канцелярії Якубовського О.7 червня 1866 р. –
3 липня 1870 р.
54
175Справа про службу чиновника Канцелярії Кузьміна М.8 січня 1866 р. –
20 грудня 1868 р.
64
176Справа про службу чиновника Канцелярії Янковського М.22 травня 1836 р. –
14 червня 1867 р.
30
177Справа про службу чиновника Канцелярії Броговського Ф.30 липня 1860 р. –
6 червня 1872 р.
47
178Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1866 рік1866 р.28
1867 рік
7Списки чиновників державних установ Волинської губ.11 січня –
21 жовтня 1867 р.
137
7 аСписки чиновників державних установ Київської губ.16 лютого 1867 р. –
8 лютого 1868 р.
163
7 бСписки чиновників державних установ Подільської губ.22 січня 1867 р. –
29 січня 1868 р.
289
7 вСписки чиновників державних установ Волинської губ.22 лютого 1867 р. –
27 січня 1868 р.
274
8Листування з МВС, київським, волинським і подільським губернатором про нагородження чиновників Південно-Західного краю28 січня 1867 р. –
27 листопада 1868 р.
221
13Слідство щодо перевірки інформації статті газети “Київський телеграф” про негідну поведінку і пияцтва стряпчого Жигалова та повітового слідчого Лєвашова м. у Звенигородському пов. Київської губ.15 січня 1867 р. –
8 квітня 1868 р.
41
17Справа про призначення відставного генерал-майора Ползикова предводителем дворянства Київського пов.20–31 січня 1867 р.3
21Справа про призначення поміщика Ілляшенка П. депутатом Київського дворянського депутатського зібрання від Радомишльського пов.9 лютого –
3 березня 1867 р.
3
22Справа про призначення відставних генерал-майора Гермейєра І. та штабс-капітана Тарновського Я. предводителями дворянства Сквирського і Таращанського повітів21 лютого 1867 р. –
6 квітня 1870 р.
5
29Справа про кадрові звільнення і призначення в державних установах Київської губ.11 березня 1867 р. –
5 березня 1877 р.
75
34Справа про призначення дворянина Іскри І. депутатом Київського дворянського депутатського зібрання від Таращанського пов.28 березня 1867 р. –
30 березня 1868 р.
5
37Подання про звільнення з посади предводителя дворянства Липовецького пов. Улашина3–14 квітня 1867 р.2
38Справа про з’ясування обставин участі у Польському повстанні 1863–1864 рр. станового пристава Заславського пов. Волинської губ. Тетеруковського К.16 березня –
10 вересня 1867 р.
11
39Клопотання міщан м. Ямпіль Подільської губ. про дозвіл міському лікарю Мяновському залишитися на посаді23 березня 1867 р.1
41Справа про перевірку політичної благонадійності станового пристава Липовецького пов. Київської губ. Фотинського О.30 листопада 1865 р. –
29 грудня 1867 р.
53
51Справа про призначення Гудим-Левковича О. директором Київського тюремного комітету і попечителем арештантських рот7 квітня –
9 серпня 1867 р.
4
54Подання волинського губернатора про звільнення з державної служби чиновників для особливих доручень Прибиткова і Скринникова14 квітня 1867 р.3
55Справа про нагородження орденом св. Станіслава 2-го ступеня помічника ісправника Липовецького пов. Київської губ. Куровського25 квітня –
20 вересня 1867 р.
12
57Справа про звільнення з посад судових слідчих Острозького пов. Ходоловського П., Дубенського пов. Ілляшевича О. і Кременецького пов. Карла-Фердинанда Генінга23 квітня –
1 грудня 1867 р.
9
69Справа про звільнення з посад різних чиновників Дубенського пов. Волинської губ., зокрема ісправника Зайковського Ф. через політичну неблагонадійність14 жовтня 1866 р. –
20 травня 1870 р.
25
70Подання волинського губернатора про публічні антидержавні висловлювання колишнього чиновника Волинського губернського управління Яковлєва К.10–20 травня 1867 р.4
75Припис київському, подільському і волинському губернаторам про присилку щомісячних відомостей про кадрові зміни і переміщення поліцейських чиновників16 січня 1867 р.1
77Справа про участь поміщика Плятера К. та пруського підданого Габріельського Л. у підготовці Польського повстання 1863–1864 рр. у Липовецькому пов. Київської губ.10 травня 1866 р. –
12 квітня 1867 р.
80Справа про образу секретаря поліцейського управління Грушка і судового засідателя Владімірова суддею Сквирського пов. Завадським26 травня 1866 р. –
10 липня 1867 р.
9
86Справа про перевірку інформації доносів Разсказова К. на голову мирового з’їзду Старокостянтинівського пов. Волинської губ. Добровольського18 лютого 1867 р. –
15 червня 1868 р.
14
87Клопотання Бородіна про відновлення його на посаді станового пристава Сквирського пов. Київської губ.3 квітня –
15 червня 1867 р.
3
89Клопотання мирового посередника Ушицького пов. Подільської губ. Клечковського П. про видачу йому рекомендаційного листа для продовження служби в судових установах м. Санкт-Петербург13 червня 1867 р.2
90Справа про перевірку політичної благонадійності секретаря канцелярії Радзивилівського митного округу Герштанського22 червня –
13 липня 1867 р.
4
92Клопотання колишнього мирового посередника Черкаського пов. Київської губ. Маркова П. про прийом на службу24 травня –
22 червня 1867 р.
2
93Справа про звільнення з посади ісправника Балтського пов. Подільської губ. Линтварьова і призначення на його місце штабс-капітана Іванова12 червня 1867 р. –
25 лютого 1869 р.
9
95Клопотання колишнього станового пристава Кременецького пов. Волинської губ. Фока А. про відновлення його на посаді19 червня –
21 серпня 1867 р.
4
97Справа про побиття ісправником Бердичівського пов. Попандопулом доглядача поштової станції м. Житомира Романщука1 червня 1867 р. –
18 липня 1868 р.
20
101Справа про розгляд клопотання відставного губернського секретаря Фостова Т. про прийом на службу до Канцелярії26 червня 1867 р. –
16 серпня 1871 р.
17
102Справа про виплату жалування колишньому начальнику Військово-поліцейського управління Проскурівського і Кам’янецького повітів Подільської губ. Казачинському Ф.23 липня 1866 р. –
3 липня 1867 р.
8
103Відомості чиновників судових установ Подільської і Волинської губ.3 червня 1867 р. –
30 квітня 1868 р.
38
113Справа про заміну чиновників-поляків Канцелярії прокурора Подільської губ. службовцями російського походження7 червня –
17 жовтня 1867 р.
9
129Клопотання відставного ісправника Житомирського пов. Волинської губ. Романовського П. про прийом на службу2 серпня 1867 р. –
жовтень 1876 р.
13
132Справа за доносом дворянки Радзиковської (Дружбацької) на голову Волинської кримінальної палати Селіванова, який звільнив арештантів, підозрюваних у пограбуванні і вбивстві її племінника Дружбацького4 квітня –
16 серпня 1867 р.
9
136Справа за скаргою засідателя суду Літинського пов. Пясецького Є. на образи і утиски з боку подільського губернатора Горемикіна8 квітня 1867 р. –
19 березня 1870 р.
48
137Справа про розслідування скарг на хабарництво і зловживання ісправника Гайсинського пов. Подільської губ. Вахгаузена29 червня –
14 листопада 1867 р.
12
138Донесення волинського губернатора про стан судових чиновників Волинської губ.23 березня –
6 червня 1867 р.
16
139Клопотання відставного помічника пристава Бердичівського пов. Київської губ. Романовича І. про прийом на службу4 серпня 1867 р. –
21 травня 1868 р.
13
141Клопотання відставного мирового посередника Старокостянтинівського пов. Волинської губ. Чернявського м. про прийом на службу20 січня 1867 р. –
28 лютого 1868 р.
13
150Клопотання відставного помічника ісправника Васильківського пов. Київської губ. Логвинова О. про прийом на службу18 вересня 1867 р. –
31 жовтня 1868 р.
16
154Справа про призначення дворянина Гудим-Левковича м. депутатом Київського дворянського депутатського зібрання від Київського пов.19 вересня –
6 жовтня 1867 р.
3
157Клопотання чиновника Канцелярії Кузьміна м. про переведення його у Медичний департамент МВС23 вересня 1867 р. –
30 серпня 1868 р.
11
161Справа про звільнення з посади чиновників Волинської палати цивільного суду – секретаря Гловацького і засідателя Шостацького І.6 жовтня 1867 р. –
8 вересня 1870 р.
77
165Супровідний лист до Канцелярії про присилку відомостей щодо мирових посередників Чигиринського і Черкаського повітів Київської губ. Гамперга і Баха3 серпня 1867 р.1
173Справа про звільнення Мроза І. з посади учителя приходського училища у м. Звенигородка Київської губ. через неблагонадійність28 лютого –
15 грудня 1867 р.
5
177Припис МВС про тимчасове перетворення дворянської опіки в Північно-Західному і Південно-Західному краях26 жовтня –
14 листопада 1867 р.
4
178Супровідний лист волинського губернатора про клопотання землевласника Острозького пов. Горлова О. щодо надання посади мирового посередника17 листопада 1867 р.1
179Справа за скаргами місцевих жителів Звенигородського пов. Київської губ. на зловживання пристава Єщенка та помічника ісправника Левицького10 жовтня 1867 р. –
16 серпня 1871 р.
137
182Список лікарів і повитух Волинської губ. католицького віросповідання для переміщення у внутрішні губернії Російської імперії7 листопада –
7 грудня 1867 р.
4
184Припис чиновнику Сварчевському перевірити інформацію доносу Богомолова Я. на зловживання ісправника Уманського пов. Київської губ. Завадського4 грудня 1867 р.1
185Лист прокурора Подільської губ. Рудого про протиправні дії голови Палати кримінального суду Кузнєцова, який не дозволив бути присутнім у Палаті під час доповіді про вбивство селянина Будили П. стряпчому Дружиловському26 листопада –
11 грудня 1867 р.
3
203Клопотання Куровського О. про призначення його на посаду ісправника Васильківського пов. Київської губ.8 жовтня 1867 р. –
30 жовтня 1868 р.
4
204Справа про звільнення з посади депутата Київського дворянського депутатського зібрання від Звенигородського пов. Заблоцького В. і призначення на його місце мирового посередника Соколовського22 грудня 1867 р. –
28 березня 1868 р.
8
207Справа про зловживання судді Чигиринського пов. Київської губ. Стояновського і засідателя Рибіцькогосерпень 1866 р. –
1 квітня 1867 р.
9
208Списки чиновників-католиків і протестантів, які перейшли у православ’я з метою залишитися на службі у Київській, Подільській і Волинській губерніях8 грудня 1867 р. –
8 січня 1871 р.
30
211Справа про призначення суддів і засідателів у судові установи Подільської губ.15 грудня 1867 р. –
19 лютого 1868 р.
9
214Справа про службу вченого єврея Бінштока Л. при Канцелярії волинського губернатора8 серпня 1867 р. –
26 квітня 1882 р.
46
216Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1867 рік1867 р.32
1868 рік
1Справа про призначення начальника відділу Господарчого департаменту МВС Мілашевича м. на посаду віце-губернатора Подільської губ.8 грудня 1867 р. –
19 грудня 1870 р.
34
3Справа про затвердження київським губернатором “Статуту товариства бердичівських лікарів”14 січня –
14 березня 1868 р.
8
5Клопотання парафіяльного духовенства 4-го благочинного округу Ковельського пов. Волинської губ. про відновлення на посаді помічника пристава Будкевича11 січня –
28 лютого 1868 р.
3
6Справа про призначення на посади повітових ісправників у Південно-Західному краї10 грудня 1867 р. –
15 січня 1870 р.
22
7Справа про представлення до нагородження орденом св. Станіслава 2-го ступеню головного редактора Тимчасової комісії для розгляду давніх актів Антоновича В.; формулярні списки губернатора Подільської губ. Горемикіна О. та канцелярського чиновника Кавчинського І.листопад 1868 р. 21
8Справа про призначення дійсного статського радника при МВС Катаказі на посаду губернатора Київської губ.20 січня 1868 р. –
14 квітня 1871 р.
13
9Клопотання чиновника особливих доручень при генерал-губернаторі Федорова В. про призначення його на посаду інспектора гімназії у Московському учбовому окрузі7 січня –
1 лютого 1868 р.
5
11Клопотання чиновника особливих доручень при Ковенській палаті державного майна Склярова І. про призначення його аналогічну посаду при генерал-губернаторігрудень 1867 р. –
23 січня 1868 р.
2
16Справа за скаргою колишнього станового пристава Звенигородського пов. Київської губ. Лук’яненка м. про несправедливе звільнення його з посади через інтриги поляків15 лютого –
30 листопада 1868 р.
59
17Справа про призначення ісправника Васильківського пов. Київської губ. Табачникова радником санкт-петербурзької управи благочиння8–20 листопада 1868 р.4
19Припис генерал-губернатора київському, подільському і волинському губернаторам про подачу інформації про наявні вакансії повітових ісправників та їх помічників для заміщення їх особами, які прагнуть служити у Південно-Західному краї30 листопада 1868 р.1
22Справа про призначення колишнього мирового посередника Звенигородського пов. Київської губ. Соколовського суддею Київського пов.12 січня –
11 березня 1868 р.
11
23Списки чиновників Київської, Подільської і Волинської губерній, які отримали освіту у духовних навчальних закладах20 лютого –
30 жовтня 1868 р.
19
26Клопотання судді Таращанського пов. Київської губ. Сикевича В. про виплату йому винагороди за виконання обов’язків повітового предводителя дворянства12–26 лютого 1868 р.3
28Справа про звільнення з посади наглядача Акцизного збору Київської губ. Морберга через політичну неблагонадійність28 лютого –
20 квітня 1868 р.
18
30Справа про переміщення і призначення засідателів повітових судів Волинської губ.8 лютого –
11 квітня 1868 р.
13
35Подання подільського і київського губернаторів про зменшення кількості депутатів дворянських зібрань і призначення їм платні25 липня 1868 р.1
40Справа про звільнення судового слідчого Вінницького пов. Подільської губ. Клипуновського через підозру у хабарництві16 березня –
7 травня 1868 р.
5
46Справа про призначення Соколовського Д. стряпчим Острозького пов. Волинської губ.21 березня –
9 травня 1868 р.
6
48Справа про призначення Шматковського К. депутатом Київського дворянського депутатського зібрання від Черкаського пов.26 березня 1868 р. –
22 травня 1873 р.
4
49Справа за доносами на зловживання чиновників Ольгопільського пов. Подільської губ.: ісправника Стратиновича, стряпчого Горянського і лікаря Ланевського28 лютого 1868 р. –
4 травня 1870 р.
140
51Справа про переведення слідчого Овруцького пов. Волинської губ. Меленевського на службу у внутрішні губернії Російської імперії через політичну неблагонадійність29 березня –
9 травня 1868 р.
7
54Справа про збір свідчень про зловживання стряпчого Бердичівського пов. Київської губ. Добриніна25 березня –
4 квітня 1868 р.
4
55Справа за анонімним доносом на зловживання мирового посередника Павловського29 березня 1868 р. 1
56Справа про намір арештанта-фальшивомонетника Фастівського А.В. повідомити інформацію про євреїв-фальшивомонетників, які проживають у м. Києві8 березня –
4 квітня 1868 р.
17
59Справа за клопотанням чиновника особливих доручень Управління державного майна Подільської губ. Корженевського Є. про переміщення його на посаду ісправника або мирового посередника у м. Київ або Київську губ.9 квітня –
10 серпня 1868 р.
21
69Повідомлення міністра МВС про поширення на чиновників Південно-Західного краю привілеїв російських службовців, поширених у Царстві Польському27 березня –
3 квітня 1868 р.
3
70Клопотання відставного надвірного радника Макошинського І. про прийом на службу16 квітня –
4 травня 1868 р.
3
73Справа про звільнення чиновників-католиків з Подільської палати цивільного суду12 березня –
19 серпня 1868 р.
7
83Подання губернатора Подільської губ. про звільнення депутата Подільського дворянського зібрання Сабанського О.21 травня –
4 червня 1868 р.
2
88Записка про зловживання чиновників у Київській губ.4–17 червня 1868 р.4
92Записка про необхідність проведення у м. Житомир щорічних зборів повітових предводителів дворянства і російських землевласників Волинської губ.7–21 червня 1868 р.3
98Справа про переведення слідчого Ковельського пов. Волинської губ. Холмського на службу у внутрішні губернії Російської імперії через зловживання і політичну неблагонадійність28 лютого –
1 липня 1868 р.
5
107Клопотання відставного капітана Попова О. про призначення його на поліцейську посаду у Південно-Західному краї5 липня –
30 серпня 1868 р.
5
108Донесення начальника Київського губернського жандармського управління полковника Павлова про випадки зловживань у Радомишльському пов. Київської губ.4–11 липня 1868 р.4
109Справа про звільнення від поліцейського нагляду слідчого Балтського пов. Подільської губ. Мелеги Є.27 листопада 1866 р. –
22 серпня 1868 р.
6
120Справа за скаргою австрійського підданого князя Яблоновського на голову мирового з’їзду Острозького пов. Волинської губ. Уварова В., який не приділив йому належної уваги5–17 серпня 1868 р.4
122Розпорядження Міністерства юстиції київському, волинському і подільському губернаторам про порядок переміщення чиновників у Південно-Західному краї28 червня –
22 липня 1868 р.
2
124Справа за скаргою вчителя Волинської гімназії Прохницького м. на підпоручика 41-го піхотного Селенгінського полку Тагайчинова М., який звабив його дружину9–17 серпня 1868 р.4
125Клопотання відставного судді Кременецького пов. Волинської губ. Бутовича О. про виплату йому винагороди за виконання обов’язків предводителя дворянства Кременецького пов.6 серпня 1868 р. –
3 липня 1869 р.
5
143Клопотання помічника діловода Канцелярії намісника у Царстві Польському Потемпського І. про нагороду його медаллю, встановленою в пам’ять про придушення Польського повстання 1863–1864 рр.18 вересня –
8 листопада 1868 р.
6
145Справа про призначення Яценка Л. засідателем суду Чигиринського пов. Київської губ. і переведення засідателя Фабіанського, як римо-католика, на посаду слідчого у Катеринбургський пов. Пермської губ.10 жовтня 1868 р. –
3 квітня 1869 р.
7
146Справа про призначення лікаря Кістяківського Ф. ординатором Кирилівських богоугодних закладів14 жовтня –
9 листопада 1868 р.
5
149Списки чиновників римо-католицького віросповідання, які служать у Південно-Західному краї30 квітня 1867 р. –
11 листопада 1868 р.
37
152Справа за доносом про зловживання і хабарництво ісправника Вінницького пов. Подільської губ. Бахталовського27 серпня –
14 вересня 1868 р.
2
159Справа про звільнення з посади волинського віце-губернатора Плачковського і призначення на його місце голови мирового з’їзду Дубенського пов. Волинської губ. Раєвського15 жовтня 1868 р. –
12 січня 1870 р.
23
160Справа про звільнення з посади засідателя суду Гайсинського пов. Подільської губ. Фурсевича А. і призначення на його місце студента ліцею князя Безбородька Дейкуна О.23 жовтня 1868 р. –
22 березня 1869 р.
11
163Справа за клопотанням письмоводителя стряпчого Рівненського пов. Волинської губ. Суходольського М., римо-католика, про дозвіл лишитися на службі у Південно-Західному краї6 листопада 1868 р. –
17 березня 1869 р.
15
169Справа про нібито присвоєння частини прибутків з маєтків княгині Четвертинської С. головою мирового з’їзду Луцького пов. Радзієвським25 вересня 1868 р. –
21 грудня 1871 р.
42
180Записка про порівняння витрат Північно-Західного і Південно-Західного країв7 травня 1868 р. 36
181Листівки і звернення Бакуніна м. і Нечаєва С. до студентів і народу. Копії1 вересня 1868 р. –
29 жовтня 1869 р.
77
182Справа про службу помічника столоначальника Канцелярії Каменського К.2 жовтня 1868 р. –
30 березня 1883 р.
35
183Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1868 рік1868 р.33
184Опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1868 рік1868 р.33
1869 рік
3Формулярні списки предводителів дворянства Київської губ.: Тарновського Я. (Канівський пов.) і Протопопова м. (Звенигородський пов.)1869 р.22
7Справа про призначення колезького радника Більбасова віце-губернатором Волинської губ.20 січня 1869 р. –
5 березня 1874 р.
24
11Справа про відрядження майора Середи у розпорядження генерал-губернатора30 січня –
7 лютого 1869 р.
3
17Справа про стягнення хабарів з єврейської громади під час рекрутського набору чиновниками Подільської казенної палати Гриньовим і Крижановським8 березня –
5 травня 1869 р.
8
20Списки вакансій у поліцейських та мирових закладах Київської, Волинської і Подільської губерній12 березня –
1 квітня 1869 р.
4
23Справа про переміщення військових чинів на посади при Канцелярії10 липня 1862 р. –
8 травня 1870 р.
89
27Справа про програш у карти начальником Володимир-Волинської повітової команди підпоручиком Калугіним казенних грошей14 березня –
12 квітня 1870 р.
4
37Клопотання колезького секретаря Враського С. про причислення його до МВС і відрядження у розпорядження генерал-губернатора22–31 березня 1869 р.2
38Справа про звинувачення стряпчого Житомирського пов. Волинської губ. Арефи у політичній неблагонадійності4–18 квітня 1869 р.5
39Розпорядження Міністерства фінансів про заборону виплати прогонних і підйомних коштів чиновникам, які прибувають на службу до Південно-Західного краю без узгодження з генерал-губернатором31 березня –
19 травня 1869 р.
2
40Подання про нагородження директора Київського попечительського тюремного комітету і попечителя Київських арештантських рот Гудим-Левковича званням камер-юнкера Двору Його імператорської величності31 березня 1869 р.1
42Справа за клопотанням відставного помічника пристава м. Кам’янець-Подільського Подільської губ. Білоусовича Л. про прийом на службу30 грудня 1867 р. –
24 квітня 1869 р.
18
48Доповідна записка губернського секретаря Леденьова В. про бажання служити у Канцелярії5 лютого –
26 квітня 1869 р.
3
53Клопотання відставного губернського секретаря Кологривова В. про призначення його на службу до Канцелярії5 травня 1869 р.2
63Справа про звільнення через хворобу предводителя дворянства Балтського пов. Подільської губ. Нолле В.31 січня 1869 р. –
8 червня 1870 р.
9
69Повідомлення волинському губернатору про політичну неблагонадійність станових приставів Дубенського пов. Волинської губ. Стаковського, Лосовського та Сівицького31 травня 1869 р.2
70Клопотання майора князя Хованського м. про призначення на службу до Канцелярії 10–31 травня 1869 р.3
89Клопотання відставного голови мирового з’їзду та предводителя дворянства Бердичівського пов. Київської губ. Волжина м. про призначення на службу8–12 липня 1869 р.4
92Доповідь полковника Грессера П. про службу пристава Дубенського пов. Волинської губ. Витчикова2 липня 1869 р.1
95Клопотання відставного генерал-майора Головіна П. про призначення на службу1–24 липня 1869 р.5
97Лист міністра юстиції графа Палена К. генерал-губернатору князю Дондукову-Корсакову О. про відправку на службу до Київських палат кримінального і цивільного суду випускників Імператорського училища правознавства6 червня 1869 р.3
98Справа про відмову Міністерства фінансів виплачувати прогонні та підйомні кошти чиновникам, які приїхали у Волинську губ. на службу з інших губерній19 квітня –
28 серпня 1869 р.
19
99Справа про звільнення з посади ісправника Проскурівського пов. Подільської губ. підполковника Капгера Е.10 липня –
20 серпня 1869 р.
8
100Справа про таємний нагляд за жителем с. Кожанка Васильківського пов. Київської губ. дворянином Галимським В. за участь у Польському повстанні 1863–1864 рр.15 вересня –
4 жовтня 1869 р.
4
109Справа про призначення штабс-капітана Міліуса ісправником Балтського пов. Подільської губ.20 серпня 1869 р. –
10 серпня 1872 р.
13
112Клопотання чиновника особливих доручень при волинському губернаторі Рогге В. про переведення його на службу до Канцелярії7 жовтня 1869 р.2
113Справа про звільнення з посади подільського губернатора генерал-майора Горемикіна і призначення на його місце князя Мещерського27 вересня 1869 р. –
17 липня 1873 р.
83
118Справа про нагородження різних чиновників в зв’язку з візитом імператора Олександра ІІ у м. Київ12 липня 1869 р. –
28 вересня 1870 р.
236
121Справа про збір відомостей про службу колишнього маршала Сквирського пов. Київської губ. Залеського27 вересня 1869 р. –
2 квітня 1870 р.
6
124Супровідна записка подільському губернатору про звільнення з посади предводителя дворянства Кам’янецького пов. Вощініна25 жовтня 1869 р.2
131Клопотання відставного підполковника барона Пілара фон-Пільхау про прийом його на службу до київського, подільського і волинського генерал-губернатора13 листопада 1869 р. –
25 грудня 1871 р.
3
134Лист статського радника Суховського Й. з проханням надання посади в одній з губерній Південно-Західного краю27 листопада 1869 р.2
141Подання про нагородження мирового посередника Київського пов. колезького асесора Юзефовича В. званням камер-юнкера Двору його імператорської величності28 липня –
17 грудня 1869 р.
4
154Справа про виплату грошової допомоги чиновникам Канцелярії19–26 листопада 1869 р.2
155Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1869 рік1869 р.31
156Доповідна записка штабу Київського військового округу про асигнування коштів на утримання старих і немічних відставних нижчих чинів17 липня 1869 р.6
157Опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1868 рік1869 р.29
1870 рік
5Клопотання князя Трубецького В. про прийом на службу до Канцелярії9 січня –
9 лютого 1870 р.
3
7Справа про нагородження чинами і орденами чиновників Канцелярії1 лютого –
5 грудня 1870 р.
28
14Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Київського пов. генерал-майора Ползикова і призначення на його місце відставного титулярного радника князя Кудашева О.30 січня 1870 р. –
16 червня 1871 р.
12
25Справа про виплату грошової допомоги чиновникам Канцелярії23 лютого –
26 травня 1870 р.
12
26Справа про звільнення з посади судді Ушицького пов. Подільськогої губ. Затворницького та призначення на його місце студента Ніжинського ліцею Дейкуна І.20 лютого –
13 березня 1870 р.
4
33Справа про надання чина дійсного статського радника старшому поліцмейстеру м. Києва полковнику фон-Гюббенету14 березня 1870 р. –
5 квітня 1874 р.
28
46Справа про виплату грошової допомоги чиновникам Канцелярії27 березня 1870 р. 2
48Лист дійсного статського радника Позена м. з прохання прийняти на службу до Канцелярії графа Муравйова О.18 квітня –
8 травня 1870 р.
3
51Справа про призначення голови мирового з’їзду Житомирського пов. Карамишева предводителем дворянства Волинської губ. і виплату йому грошової винагороди27 квітня 1870 р. –
21 липня 1877 р.
47
55Справа про усунення судді Гайсинського пов. Подільської губ. Волощиніна від виконання обов’язків предводителя дворянства Гайсинського пов. і призначення предводителем землевласника Амасевського Є.7 травня –
27 червня 1870 р.
6
56Справа про звільнення з посади судового слідчого Заславського пов. Волинської губ. Твердомедова4 червня 1870 р. –
11 липня 1872 р.
6
59Справа про прийом на службу відставного поручика Калиновича В. в одну з установ Південно-Західного краю3 червня 1870 р. –
7 липня 1871 р.
14
64Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Могилівського пов. Подільської губ. Чернишова м. і призначення на його місце підполковника Бібікова28 квітня 1870 р. –
12 серпня 1872 р.
38
71Списки чиновників римо-католицького сповідання, які працюють в установах у м. Радзивілів Кременецького пов. Волинської губ.17–25 травня 1870 р.4
74Повідомлення про нагородження колезького секретаря Демидова званням камер-юнкера Двору Його імператорської величності до дня відкриття Демидівського юридичного ліцею у м. Ярославль30 липня –
6 серпня 1870 р.
2
79Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Ушицького пов. Подільської губ. барона Местмахера і призначення на його місце підполковника Буцького3 –21 серпня 1870 р.2
81Справа за клопотанням відставного унтер-офіцера Діаковського О. про звільнення від нагляду поліції і дозвіл служити в Управлінні поліції Чигиринського пов. Київської губ.19 серпня 1870 р. –
2 квітня 1871 р.
16
86Справа про звільнення стряпчого Балтського пов. Подільської губ. Макарова через неблагонадійність31 серпня 1870 р. –
14 серпня 1871 р.
8
89Справа про призначення на посаду предводителя дворянства Сквирського пов. Київської губ. графа Комаровського4–30 вересня 1870 р.6
93Справа за клопотанням вільнопрактикуючого лікаря Пашковського І. про прийом на державну службу4 лютого –
7 вересня 1870 р.
7
99Справа про призначення на посаду предводителя дворянства Кам’янецького пов. Подільської губ. землевласника Клечановського15 вересня –
12 грудня 1870 р.
6
102Справа про перевірку інформації з приводу звинувачення ісправника Могилівського пов. Подільської губ. Калесникова С. у хабарництві29 вересня –
27 листопада 1870 р.
7
107Справа про призначення на посаду предводителя дворянства Житомирського пов. Волинської губ. землевласника Шигоріна М.12–15 листопада 1870 р.2
108Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Черкаського пов. Київської губ. ротмістра Білокопитова М.22 жовтня –
16 листопада 1870 р.
2
114Справа про звільнення з посади віце-губернатора Подільської губ. колезького радника Мілашевича і призначення на його місце надвірного радника Корсакова М.10 грудня 1870 р. –
грудень 1873 р.
6
120Справа про переміщення інспектора лікарняного відділення Подільського губернського правління статського радника Діберга у м. Мінськ на аналогічну посаду28 грудня 1870 р. –
28 квітня 1871 р.
25
123Справа про нагородження чинами і орденами чиновників Південно-Західного краю21 грудня 1870 р. –
23 червня 1871 р.
18
124Телеграма подільського губернатора Мещерського про тимчасову передачу предводителем дворянства Петрашевським своїх повноважень повітовому суду4–7 травня 1870 р.2
127Справа про службу колезького секретаря Весьолкіна С., який перебував у розпорядженні генерал-губернатора28 вересня 1870 р. –
17 січня 1880 р.
56
128Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1870 рік1870 р.33
129Опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1870 рік1870 р.31
1871 рік
2Повідомлення про виплату грошових премій віце-губернатору Волинської губ. Більбасову і віце-губернатору Подільської губ. Мілашевичу26 грудня 1870 р. –
9 січня 1871 р.
1
3Справа про призначення на посаду предводителя дворянства Літинського пов. Подільської губ. відставного штабс-капітана Сомова В.24 грудня 1870 р. –
15 березня 1875 р.
4
26Справа про звільнення з посади начальника земського відділення Подільського губернського управління колезького радника Цихоцького і призначення на його місце титулярного радника Жевахова В.11 березня 1871 р. –
18 квітня 1874 р.
15
33Лист міністра МВС генерал-губернатору Дондукову-Корсакову О. про порядок надання відпусток губернаторам Південно-Західного краю для поїздок у м. Санкт-Петербург для вирішення приватних і службових справ14 березня 1871 р.1
35Справа про продовження служби наглядача Київського акцизного управління Михайловського О., який перебував під негласним наглядом поліції31 березня –
24 травня 1871 р.
4
37Справа про напад службовців Києво-Балтської залізниці на волосне управління м-ка Козятин Бердичівського пов. Київської губ.11 березня –
20 червня 1871 р.
7
38Справа про службу київського губернатора Гессе і київського віце-губернатора Гудим-Левковича28 листопада 1870 р. –
2 грудня 1881 р.
70
39Справа про порядок виплат шляхових і підйомних грошей чиновникам, які приїжджають на службу до Південно-Західного краю8 березня –
23 квітня 1871 р.
3
40Справа про звільнення з посади судового слідчого Кременецького пов. Волинської губ. Барсова23 квітня –
18 червня 1871 р.
3
48Справа про нагородження чином дійсного статського радника управителя маєтків і цукрових заводів графів Бобринських у м. Сміла Черкаського пов. Київської губ. Міхельсна Б.4 червня 1871 р. –
3 грудня 1872 р.
10
49Списки чиновників Південно-Західного краю, які притягнуті до кримінальної відповідальності за службові зловживання1 січня –
30 грудня 1871 р.
31
56Справа про призначення полковника Грессера губернатором Волинської губ.29 травня 1871 р. –
29 грудня 1875 р.
33
58Клопотання князя Гагаріна П. про призначення церемонімейстера Височайшого Двору князя Гагаріна м. предводителем дворянства Волинської губ.31 серпня 1871 р.4
61Доповідна записка судді Ольгопільського пов. Подільської губ. Поповського С. про виплату йому грошової винагороди за виконання обов’язків повітового предводителя дворянства10–24 серпня 1871 р.3
62Справа про звільнення з посади члена Подільського приказу громадського нагляду надвірного радника Ларіонова і призначення на його місце титулярного радника Попова, а згодом губернського секретаря Сольського27 серпня 1871 р. –
31 липня 1872 р.
44
63Справа про призначення відставного поручика Каличицького м. предводителем дворянства Житомирського пов. Волинської губ.11 вересня 1871 р. –
31 січня 1873 р.
5
66Справа про перевірку політичної благонадійності колишнього чиновника Канцелярії Якубовського17 червня –
10 липня 1871 р.
3
67Справа про виплату грошової винагороди колезькому асесору Помиленку за виконання обов’язків предводителя дворянства Луцького пов. Волинської губ.24 липня 1871 р. –
11 квітня 1873 р.
14
71Справа про звільнення Корсакова з посади віце-губернатора Подільської губ. і призначення на його місце колезького радника князя Голіцина15 вересня 1871 р. –
3 жовтня 1876 р.
31
77Справа про звільнення з посади члена Волинського приказу громадського нагляду Роговцева за розтрату казенних коштів і призначення на його місце голови мирового з’їзду Старокостянтинівського пов. Пасинкова4 жовтня 1871 р. –
22 квітня 1872 р.
23
78Подання волинського губернатора про звільнення стряпчого Макухіна з посади виконуючого обов’язки прокурора Волинської губ.6 жовтня 1871 р.1
80Клопотання генерала Зотова П. про призначення на посаду предводителя дворянства Рівненського пов. Волинської губ.17 жовтня 1871 р.2
81Справа про збір інформації про службу полковника кавалерії Єнько-Даровського на посаді ісправника Гайсинського пов. Подільської губ. для нагородження його званням генерал-майора і призначення пенсії16 жовтня 1871 р. –
5 травня 1872 р.
12
84Справа про порядок заміни службовців римо-католицького віросповідання у митних установах Південно-Західного краю на чиновників росіян30 жовтня 1871 р. –
4 березня 1872 р.
10
87Справа про призначення предводителем дворянства Балтського пов. Подільської губ. поміщика Красовського І.29 листопада 1871 р. –
22 липня 1872 р.
8
89Подання про передачу поміщиком Івановим обов’язків предводителя дворянства і голови мирового з’їзду Уманського пов. Київської губ. одному з мирових посередників у зв’язку з хворобою21 жовтня 1871 р.1
90Справа про переміщення поштового чиновника Браміні Ф. з м. Гусятин Кам’янецького пов. Подільської губ. у м. Волочиськ Старокостянтинівського пов. Волинської губ.17 листопада 1871 р. –
6 січня 1872 р.
8
91Справа про виплату грошової винагороди судді Житомирського пов. Волинської губ. Пероговському за виконання обов’язків повітового предводителя дворянства30 листопада 1871 р. –
5 січня 1872 р.
5
92Справа про звільнення князя Долгорукого О. з посади предводителя дворянства Ямпільського пов. Подільської губ.12 грудня 1871 р. –
24 вересня 1875 р.
8
93Справа про звільнення з посади засідателя суду Уманського пов. Київської губ. Чижа через пияцтво і негідну поведінку8 грудня 1871 р. –
10 січня 1872 р.
4
94Списки чиновників судових установ у Волинській губ.20 листопада 1871 р.17
95Справа про виплату грошової винагороди управляючому Канцелярією Сабанєєву, чиновнику з селянських питань Країнському і судді Житомирського пов. Волинської губ. Пероговському31 грудня 1871 р. –
7 лютого 1872 р.
10
96Справа про нагородження чинами і орденами чиновників Південно-Західного краю19 листопада 1871 р. –
8 червня 1874 р.
69
97Доповідна записка волинського губернатора про незадовільну службу слідчого Дубенського пов. Волинської губ. Вірідарського20 листопада 1871 р.1
100Справа про службу архітектора, титулярного радника Шилле О.24 березня 1871 р. –
21 серпня 1899 р.
69
101Особова справа чиновника Канцелярії Гловацького Я. Ф.13 липня 1867 р. –
3 вересня 1913 р.
186
102Справа про прийом на службу губернського секретаря Татіщева В. до Канцелярії3 вересня 1871 р. –
8 квітня 1872 р.
12
103Особова справа чиновника Канцелярії Доната Ф. І.5 вересня 1871 р. –
22 квітня 1904 р.
66
104Справа про прийом Тимашевського К. на службу до Канцелярії16 жовтня 1870 р. –
18 липня 1907 р.
23
105Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1871 рік1871 р.29
106Опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1871 рік1871 р.24
1872 рік
1Повідомлення МВС про нагородження генерал-губернатора князя Дондукова-Корсакова О.м. орденом Білого Орла1 січня –
1 лютого 1872 р.
2
8Клопотання поліцейського наглядача м. Переяслав Полтавської губ. Волковнякова К. про переведення його на посаду помічника станового пристава у Київську або Волинську губернії2–9 лютого 1872 р.2
12Клопотання київського міського голови Демидова про дозвіл прийняти і носити орден св. Маврикія і Лазаря, пожалуваного королем Італії25–28 лютого 1872 р.3
16Справа про переміщення чиновників судових установ у Подільській губ.15 січня –
22 квітня 1872 р.
15
17Справа про звільнення членів Могилівської дворянської опіки Шубіна і Кривецького за різкі висловлювання під час розгляду справи “Катюжанського маєтку”10 грудня 1871 р. –
3 січня 1872 р.
6
23Записка про високі моральні та службові якості чиновника Канцелярії Броговського Ф., який висловив бажання перейти на службу у поштове відомство22–24 березня 1872 р.2
24Подання волинського губернатора про звільнення відставного підполковника Мезенцева С. з посади предводителя дворянства Новоград-Волинського пов. Волинської губ.24 березня –
4 квітня 1872 р.
2
25Справа про дозвіл приймати на службу лікарів римо-католицького віросповідання у Волинській губ.6 березня 1872 р. –
16 квітня 1874 р.
24
26Записка про високі моральні та службові якості чиновника Канцелярії Кавчинського І., який висловив бажання перейти на посаду помічника ісправника у Подільській губ.12–20 квітня 1872 р.2
28Клопотання громади м. Балта Подільської губ. про присвоєння звання почесних громадян міста генерал-губернатору Дондукову-Корсакову О. та подільському губернатору Мещерському І.25 січня –
29 лютого 1872 р.
4
29Справа про заміщення вакантних посад повітових предводителів дворянства і виплату їм жалуванняберезень 1872 р. –
16 червня 1873 р.
24
32Справа про призначення князя Гагаріна-Стурдзе А. предводителем дворянства Балтського пов. Подільської губ.24 квітня 1872 р. –
27 жовтня 1873 р.
16
37Подання волинського губернатора про призначення відставного майора Сохацького В. предводителем дворянства Володимирського пов. Волинської губ.29 квітня –
8 травня 1872 р.
2
42Клопотання мирового судді Старокостянтинівського пов. Волинської губ. Тутковського про виплату йому грошової винагороди за виконання обов’язків повітового предводителя дворянства10 травня –
1 червня 1872 р.
2
43Справа про зловживання посадовими обов’язками чиновників у судових установах2 червня 1872 р. –
27 жовтня 1873 р.
15
44Справа про дозвіл київському старшому поліцмейстеру фон-Гюббнету носити окуляри27 травня –
5 червня 1872 р.
4
47Справа про призначення лікарем Летичівського пов. Подільської губ. римо-католика Врублевського К.17 червня 1872 р. –
7 липня 1873 р.
6
48Справа про призначення предводителем дворянства Ямпільського пов. Подільської губ. землевласника Виноградського22 червня 1872 р. –
1 травня 1874 р.
7
58Справа про втечу арештантів з тюрми м. Летичів Подільської губ.31 липня –
24 серпня 1872 р.
5
62Справа про нагородження австрійським імператорським орденом Франца-Йосифа відставного чиновника Бурхарда О.2 вересня –
10 листопада 1872 р.
5
63Справа про виплату грошової винагороди за виконання обов’язків предводителя дворянства Луцького пов. Волинської губ. колишньому судді Дитят’єву Д.1–11 вересня 1872 р.3
66Подання про прийом на службу до Південно-Західного краю дворянина Юзефовича В.27 вересня 1872 р.1
68Справа про звільнення з посади лікарняного інспектора Подільської губ. Берга м. за хабарництво, і призначення на його місце статського радника Могилянського-Русановського25 вересня 1872 р. –
12 липня 1873 р.
62
77Клопотання відставного надвірного радника Гросицького О. про прийом на службу у губерніях Південно-Західного краю23 листопада –
14 грудня 1872 р.
5
84Особова справа чиновника Канцелярії Руденського І.20 липня 1869 р. –
4 квітня 1908 р.
78
85Особова справа чиновника Канцелярії Галенковського А.16 лютого 1856 р. –
11 лютого 1881 р.
54
86Особова справа чиновника Канцелярії Калити Л.22 лютого 1851 р. –
30 січня 1880 р.
44
87Книга розпоряджень генерал-губернатора про кадрові переміщення, звільнення і нагородження чиновників25 січня 1872 р. –
21 березня 1876 р.
47
88Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1872 рік1872 р.28
89Опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1872 рік1872 р.21
1873 рік
4Справа про нагородження чинами та орденами чиновників Південно-Західного краю11 січня –
8 грудня 1873 р.
121
29Справа про звільнення інженер-поручика Тарнавського Я. з посади предводителя дворянства Канівського пов. Київської губ.21 квітня –
9 червня 1873 р.
5
30Справа про перевірку благонадійності чиновника Канцелярії Недзвецького, який клопотав про отримання посади станового пристава8 травня 1873 р.3
34Справа про призначення землевласника Селецького м. предводителем дворянства Канівського пов. Київської губ.12 травня 1873 р.5
41Справа про призначення дійсного статського радника Муханова губернатором Подільської губ.; звільнення з посади предводителя дворянства Летичівського пов. Подільської губ. Костерицького м. і призначення на його місце відставного генерал-лейтенанта Чаликова Б.15 травня 1873 р. –
21 червня 1877 р.
53
43Справа про звільнення архітектора будівельного відділення Київського губернського управління колезького асесора Борисоглібського25 червня 1873 р. –
29 жовтня 1873 р.
8
44Справа про перевірку благонадійності чиновника Канцелярії Тимашевського, який клопотав про переміщення у Подільську губ.21–28 червня 1873 р.2
57Справа про нагородження чинами і орденами вищих урядовців Київської губ. на честь візиту імператора до м. Київ18 серпня 1873 р. –
28 лютого 1874 р.
20
59Справа про порушення волинським губернатором фон-Грессером порядку нарахування процентної надбавки до жалування чиновників31 серпня –
10 вересня 1873 р.
4
79Особова справа чиновника Канцелярії Дашкевича В.6 серпня 1871 р. –
13 серпня 1914 р.
69
80Циркуляр МВС з роз’ясненням порядку призначення пенсій чиновникам, які страждають розладом розумових здібностей29 жовтня –
19 листопада 1873 р.
2
81Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1873 рік1873 р.28
1874 рік
1Справа за клопотанням відставних чиновників польського походження з м. Старокостянтинів Волинської губ., про повторний прийом на державну службу28 грудня 1873 р. –
10 січня 1874 р.
8
3Справа про нагородження чинами та орденами чиновників Південно-Західного краю9 січня 1874 р. –
6 травня 1878 р.
58
5Повідомлення міністра МВС про виплату управителю при Канцелярії дійсному статському раднику Сабанєєву разової грошової винагороди22 грудня 1873 р. –
15 січня 1874 р.
1
9Анонімні доноси на волинського губернатора Грессера, який перетворив натуральну підводну земську повинність на грошову та інші зловживання10 грудня 1873 р. –
2 лютого 1874 р.
7
25Справа про призначення чиновника особливих доручень при Міністерстві шляхів сполучення Балашева м. предводителем дворянства Подільської губ.4 березня –
29 квітня 1874 р.
16
32Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Вінницького пов. Подільської губ. штаб-ротмістра Грефнера В.15 січня –
12 лютого 1874 р.
2
34Справа про призначення на посаду предводителя дворянства Балтського пов. Подільської губ. землевласника Бялогородецького І.3–24 травня 1874 р.4
35Справа про перевірку благонадійності колишнього наглядача Чернігівського духовного училища Стаховського А., який клопотав про прийом на службу до Канцелярії12–31 травня 1874 р.3
37Справа про відмову призначати на посаду міських лікарів у м. Острог Волинської губ. і м. Могилів Подільської губ. римо-католиків Длугоборського К. та Гаспаріні Л.15 травня –
28 грудня 1874 р.
10
43Доповідна записка почесного мирового судді Кам’янецького округу Подільської губ. Лозинського С. про зняття судимості, для подальшого підвищення в чині30 січня –
27 лютого 1874 р.
20
44Справа про призначення віце-губернатором Волинської губ. статського радника Василевського17 червня 1874 р. –
8 липня 1877 р.
12
53Справа про переміщення чиновника особливих доручень при генерал-губернаторі надвірного радника Обрескова у МВС і призначення на його місце титулярного радника Жеваховасерпень 1874 р. 4
54Клопотання про дозвіл носити чиновнику особливих доручень при генерал-губернаторі Обрескову В. орден Командорського хреста корони Італії, який йому пожалував король Італії16 серпня 1874 р.1
59Справа про призначення доктора медицини Ковальського Л. лікарем у міську лікарню м. Кам’янець Подільської губ.19 вересня 1874 р. –
23 лютого 1880 р.
14
60Повідомлення санкт-петербурзького градоначальника про перебування ад’ютанта київського, подільського і волинського генерал-губернатора підполковника Куракіна в нетверезому стані у театрі Берга17–23 вересня 1874 р.3
61Супровідна до циркуляру МВС про зміни деяких параграфів Положення про нагороди 31 липня 1859 р.10–18 серпня 1874 р.1
62Справа про звільнення з посади предводителя дворянства Ямпільського пов. Подільської губ. Виноградського і призначення на його місце колезького радника Пейкера К.2 жовтня 1874 р. –
23 січня 1875 р.
5
69Справа про виплату грошової допомоги київському губернатору Грессеру і подільському губернатору Муханову10–17 грудня 1874 р.5
72Особова справа чиновника Канцелярії Аврахова М.17 лютого 1863 р. –
30 листопада 1879 р.
17
73Список чиновників Канцелярії, представлених до підвищення чинів за вислугою роківсічень 1874 р.10
74Список чиновників Канцелярії, представлених до нагородження орденами1874 р.14
75Алфавіт справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1872 рік1874 р.28
76Діловодний опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії (про чиновників) за 1863–1874 рр.1863–1874 рр.216
77Діловодний опис справ 2-го столу секретної частини Канцелярії за 1874 рік1874 р.16
78Недіючий опис, складений у 1985 р.73