Номер фонду 492
Назва фонду Києво-Подільське управління землеробства і державного майна, м. Київ
Крайні дати 1751–1920
Кількість справ 7459
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
2
І діловодство

Укази Сенату, циркуляри та накази Міністерства державного майна.

Листування з Міністерством державного майна (Міністерством землеробства та державного майна), Київською, Подільською палатами карного та цивільного суду, губернськими, повітовими дворянськими опіками, окружними судами, Одеською судовою палатою, Київським, Подільським губернськими правліннями Міністерства внутрішніх справ.

Справи про оренду казенних маєтків, млинів; надходження до казни виморочного майна; поповнення земських зборів, погашення боргів по конфіскованим маєткам; земельні на інші майнові суперечки між казною та приватними особами і сільськими громадами.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, списки чиновників установи; зловживання по службі.

1879–1904 105
3
секретна частина

Листування з Міністерством державного майна, Міністерством внутрішніх справ, Межовою канцелярією, Київським губернським присутствієм у справах селян, Київським відділенням поземельного банку, Київською, Подільською палатами карного та цивільного суду.

Справи про конфіскацію до казни майна учасників польського повстання 1863 р.; заборону полякам служити в установі, євреям та полякам орендувати казенні землі; заснування сільськогосподарської та початкової лісової школи і порядок прийому вихованців; розмежування спірних земель між казною та приватними землевласниками; нагляд за політичною благонадійністю лісників, лісової сторожі.

Відомості про переміщення по службі, нагородження чинів установи; атестацію лісових та межових службовців; нагородження класних чинів Лісового відомства, викладачів Черкаської лісової школи.

1860–1913 23
4
I діловодство

Укази Сенату, приписи Міністерства державного майна.

Листування з Міністерством державного майна, Головним управлінням землеустрою та землеробства, Київською казенною палатою, Київським, Подільським окружними судами, губернськими правліннями при Міністерстві внутрішніх справ, повітовими сирітськими судами, дворянськими опіками.

Справи про надходження до казни виморочного майна; прибутки від спірних дач та угідь; позови власників маєтків про повернення неправильно нарахованих до казни податків; розгляд майнових позовів до казни по виморочному майну.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження чиновників установи; видачу посвідчень, свідоцтв та ін. документів.

1884–1906 74
5
I діловодство

Накази, циркуляри Міністерства державного майна.

Листування з Подільською та Київською казенними палатами, окружними та сирітськими судами, Подільським та Київським відділеннями державного банку, лісниками повітових лісництв.

Справи про надходження до казни прибутку зі спірних лісових дач; продаж, оренду конфіскованих земель; розгляд майнових позовів до казни по виморочному майну.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, звільнення, відпустки, видачу свідоцтв та інших документів службовцям установи; описання форменого одягу, плечових, комірних знаків, гербів чинів Міністерства державного майна.

1885–1888 77
6
I діловодство

Листування з Міністерством державного майна, Департаментом землеробства та сільської промисловості, Межовою канцелярією, мировими суддями Київського та Подільського судово-мирового округу, повітовими дворянськими опіками, окружними, сирітськими судами, Київським поліцмейстером.

Справи про надходження до казни виморочного майна; оренду казенних маєтків, ставків, млинів; прибутки зі спірних лісових дач; межування приватних, спірних маєтків; розгляд майнових позовів до казни по виморочному та оброчному майну.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі та в інші установи, нагородження, відпустки, звільнення службовців установи; виплата пенсій службовцям, вдовам та дітям службовців установи; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом.

1889–1908 105
7

Укази Сенату, накази по Корпусу лісничих.

Листування з Міністерством державного майна, Міністерством землеробства та державного майна, Київською, Подільською палатами карного та цивільного суду, окружними, сирітськими судами, з’їздом мирових суддів Брацлавського судово-мирового округу Подільської губернії, лісничими повітових лісництв.

Справи про участь чиновників Управління у VIII Всеросійському з’їзді лісогосподарників; надходження до казни виморочного майна; розгляд майнових позовів до казни; заснування Черкаської лісової школи, прийомні, випускні екзамени та влаштування випускників на службу в лісове відомство.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження чиновників установи; відрядження лісників на приватну лісову службу; видачу чиновникам установи подорожніх документів; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом.

1874–1908 235
8

Укази Сенату, накази по Корпусу лісничих.

Справи про надходження до казни виморочного майна; розгляд майнових позовів до казни; придбання для лісників Київської та Подільської губерній книги «Хвороби дерев» німецького вченого Р. Гартіга; діяльність Черкаської лісової школи; розвиток шовківництва; розмежування спірних територій; відведення землі під кладовища; дозволи на перегін худоби казенними землями; надання сільським товариствам права користування земельними ділянками і сінокосами

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження чиновників установи; видачу чиновникам подорожніх документів; передачу і приймання лісниками прав на управління маєтками і лісовими дачами; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом.

1892–1908 137
9

Накази, циркуляри Міністерства державного майна.

Справи про надходження до казни виморочного майна; оренду казенних маєтків, ставків, млинів; стягнення недоїмок по маєтках; прибутки зі спірних лісових дач; межування приватних, спірних маєтків, лісових дач; розгляд майнових позовів до казни по виморочному та оброчному майну; про домовласників передмістя Києва Солом’янка та Кучмин Яр.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження чиновників установи; відрядження лісників на приватну лісову службу; видачу чиновникам установи подорожніх документів; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом.

1895–1908 131
10
I діловодство

Накази, циркуляри Міністерства державного майна.

Листування з Київським товариством сільського господарства, Лісовим департаментом, київським цивільним губернатором, Корпусом лісничих, Департаментом герольдії.

Справи про надходження до казни виморочного майна; розгляд майнових позовів до казни по виморочному та оброчному майну; діяльність Черкаської лісової школи; звіти лісників про урожаї хлібу і трав; заготівлю клейм та розсилання їх по лісництвах Київської та Подільської губерній.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, грошові заохочення, атестацію чиновників установи, лісової сторожі, кондукторів, топографів; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом.

1896–1906 116
11
I діловодство

Накази, циркуляри Міністерства державного майна, Міністерства землеробства і державного майна, листування з повітовими лісництвами.

Справи про надходження до казни виморочного майна; розгляд майнових позовів до казни по виморочному та оброчному майну; надання казенних угідь в оренду; діяльність Черкаської лісової школи; роботу сільськогосподарської виставки у Києві та дозвіл чинам Управління на її відвідання; нагляд за лісами, що перебувають у приватній власності і закладені в Державному дворянському земельному банку.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, грошові заохочення, атестацію чиновників установи, лісової сторожі; забезпечення лісової сторожі нагрудними знаками, рушницями, порохом; надання грошової допомоги на виховання дітей чинам Корпусу лісничих.

1897–1907 112
12
I діловодство

Укази Сенату, накази Управління по Корпусу лісничихю.

Листування з Міністерством землеробства і державного майна, Канцелярією київського цивільного губернатора, канцеляріями повітових лісничих щодо ведення діловодства, звітності, надання списків службовців, передавання справ і планів люстраційної комісії до архіву Київського губернського правління.

Справи про надходження до казни виморочного майна; зменшення викупних платежів за маєтки; діяльність Черкаської лісової школи; звіти лісників про урожаї хлібу і трав.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, грошові заохочення, атестацію чиновників установи, лісової сторожі; надання грошової допомоги на виховання дітей чинам Корпусу лісничих.

1898–1910 77
13

Накази Управління по Корпусу лісничих; звіти про діяльність Управління.

Листування з Головним управлінням державного майна, Міністерством землеробства і державного майна.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, грошові заохочення та штрафування, атестацію чиновників установи, лісової сторожі, кондукторів; видачу свідоцтв на проживання; призначення грошової допомоги лісовій сторожі і членам їх сімей; прохання чинів Управління про вступ у шлюб; призначення грошової допомоги на виховання дочок чинів Корпусу лісничих Київської і Подільської губерній.

1899–1904 64
14

Укази Сенату, циркуляри і накази Міністерства землеробства і державного майна.

Листування з Головним управлінням державного майна, надсилання звітів про роботу Управління, відомостей про стан посівів хлібу та трав; про створення Київського товариства сприянню жіночій сільськогосподарській освіті

Справи про виписку журналу «Лісопромисловий вісник»; відведення приватних земель для потреб військ і визначення винагороди за це; про виморочне майно.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, грошові заохочення; призначення грошової допомоги лісовій сторожі і членам їх сімей; призначення грошової допомоги на виховання дочок чинів Корпусу лісничих Київської і Подільської губерній та вдовам.

1900–1908 149
15
I діловодство

Листування з губернськими та повітовими землеупорядними комісіями; Лісовим департаментом про проведені лісокультурні роботи і застави; охорону пам’ятників природи, лісової фауни.

Річні звіти про стан справ Управління; списки лісових дач; відомості про облік лісів; оціночні відомості; стан лісокультурних кредитів.

Справи про влаштування в м. Києві у 1904 р. виставки тваринництва, сільського господарства та сільськогосподарської промисловості; облік лісів у Київській і Подільській губерніях; недоїмки по маєткам; виморочне майно; секвестровані маєтки; вироки мирових судів про порушення Лісового статуту; відкриття школи бджолярства у м. Києві та облаштування пасік у лісах; відведення казенних земель під кладовища, училища, школи, сільськогосподарські школи, військові табори, аеродром і будівлі для авіаційної роти, шпиталі та лазарети, колії Південно-Західної залізниці; санаторії, притулку для сиріт, в приватне користування, для організації дач, розведення фруктових садів і розплідників, облаштування шовковичних плантацій; захоплення земель; укріплення пісків і ярів; про відпуск будівельних матеріалів та дров; дозволи на полювання в казенних лісах; лісові пожежі; встановлення цін на ліс; заготівлю лікарських рослин.

Відомості про призначення на посади, переміщення по службі, нагородження, преміювання та штрафування, зловживання службовим становищем; списки робітників Лучанської економії.

1903–1918 476
16
I діловодство

Циркуляри про створення земельно-ліквідаційних комісій для відновлення порушених прав власників і відшкодування збитків.

Справи з позовами релігійних громад, землевласників та селянських товариств до казни, Управління, Волинського управління державного майна та повітових управлінь за неправомірне відібрання земель, нарахування податків, сплату і повернення судових зборів, повернення заставних грошей за оренду млинів, цегляного заводу у м. Вишгород, дачних ділянок; позови Управління до міщан, селян, селянських товариств за спірні землі, виморочні маєтки, порушення правил купівлі земельних наділів, лісів, переуступку ділянок, невиконання умов оренди; про перевірку всіх операцій, що стосувалися секвестрованого майна.

1879–1919 248
18

Циркуляри Міністерства землеробства і державного майна про боротьбу з фальсифікацією насінного фонду, організацію сільськогосподарських виставок, розвиток сільськогосподарської промисловості, лісокультурні роботи, розсилання посадкового матеріалу, землевпорядні роботи; про майно іноземних підданих; звіти ліквідаторів маєтків.

Листування з Департаментом землеробства і сільської промисловості про прибутки від оренди маєтків, земельних наділів; зміну і ліквідацію оброчних статей; з Подільською контрольною палатою про борги та недоїмки на казначейських рахунках; з Лісовим департаментом про надання дозволів на полювання в казенних лісах; збір відомостей про стан тваринництва, облаштування пасік.

Справи про зарахування до казни сіл, виморочного майна, прибутків від оренди майна; звільнення від податків за продаж майна; викуп земельних наділів у казни; надання землі малоземельним селянам; відведення земельних наділів під будівництво шкіл, училищ, лікарень, поштових контор, парків; організацію сільськогосподарських шкіл і училищ; діяльність жіночих шкіл сільського господарства і домоведення.

Відомості про землі, що відійшли під будівництво казенних доріг; люстрацію маєтків; заготівлю провіанту, сіна і фуражу для діючих армій; оренду млинів, цегляного заводу у м. Вишгород; прибутки з оброчних статей, встановлення їх загальних розмірів та ліквідацію; сплату земського збору; переселення на виділені землі татар з Віленської губернії; заборону продажу казенної землі німецьким колоністам.

Особові справи працівників Управління; заяви про зарахування на посади; переміщення по службі; характеристики службовців; списки претендентів на посади вчителів сільськогосподарських шкіл; звільнення вчителів зі служби і учнів з навчальних закладів.

1883–1917 344
19

Циркуляри про заборону чинам лісової сторожі одночасно обіймати громадські та державні посади; порядок віддачі в оренду землі, правила відпуску лісу, проведення лісокультурних робіт, заготівлю лісу і посадкового матеріалу, підготовку річних звітів; забезпечення лісової сторожі зброєю; господарські річні плани.

Справи про відведення земель колоніям землеробів, церковним причтам, монастирям; для організації залізничного сполучення; облаштування лісових дач, кладовищ; повернення відібраних під час люстрації земель; облаштування пасік в казенних лісах, лісопильного заводу, шовкових дерев, фруктових садів; про збір грибів і ягід.

Відомості про відновлення меж земельних ділянок, лісових дач; продаж земельних ділянок; відпуск лісових матеріалів для будівництва і обігріву будинків; залучення військових команд для відстрілу хижих звірів; появу в лісах шкідників; лісові пожежі; про виставку садівництва і рослинництва у м. Харків у 1900 р.

Особові справи, справи про зарахування, переміщення, заохочення, звільнення службовців Управління, лісової сторожі, кондукторів; про збільшення штату лісової сторожі, помічників лісничих; призначення виплат дітям чинів Управління.

1883–1904 635
20

Циркуляри Міністерства землеробства і державного майна про внесення змін до статутів лісових шкіл; про захист інтересів казни від претензій приватних осіб; організацію медичної допомоги службовцям лісництв.

Справи про ревізію фінансової діяльності лісничих; надсилання до Управління кошторису на прибутки і витрати по Лісовому департаменту; про закладені у Дворянському земельному банку землі; сплачені селянами штрафи за порушення Лісового статуту; звіти по оброчним статтям; про напади селян на лісову сторожу; виділення земельних наділів селянам; про надсилання списків чиновників Управління до Канцелярії імператора; виступ директора Департаменту землеробства про стан сільського господарства в Росії; про вибори до Державної Думи; поділ лісництв Київської і Подільської губерній; звітні відомості лісництв.

Відомості про витрати на лісокультурні роботи, заготівлю лісу, утримання лісових шкіл, дослідних станцій; звіти про діяльність Управління; збір пожертв на будівництво пам’ятника генерал-ад’ютанту М. Д. Скобелєву.

Особові справи, формулярні списки, справи про зарахування, переміщення, заохочення, нагородження, видачу паспортів, неправомірне використання службового становища, звільнення службовців Управління, лісової сторожі, кондукторів; про збільшення штату лісової сторожі, помічників лісничих; призначення виплат дітям службовців Управління, чиновникам, лісовій сторожі; зарахування на вакантні посади осіб, постраждалих на війні з Японією.

1904–1919 874
21
4 діловодство

Циркуляри про обмін земель; складання насіннєвого фонду, віддачу на утримання оброчних статей; надання звітів; притягнення до відповідальності порушників Лісового статуту.

Справи про самовільну рубку лісу, захоплення казенних земель селянами; огляд і відновлення кордонів лісових дач; проведення лісокультурних робіт; збір і розсилку насіння дерев; лісові пожежі; відпуск лісоматеріалів; порушення військовими чинами правил полювання у казенних лісах; надання земельних ділянок лісовій сторожі; скарги селян на дії чиновників Управління, лісництв.

Відомості про проведені лісокультурні роботи; облаштування і діяльність розплідників і лісових шкіл у Київській і Подільській губерніях; ревізії лісових дач; побиття, образи та вбивства службовців лісництв.

Справи про неправомірні дії службовців Управління, лісової сторожі.

1883–1903 271
22

Справи про діяльність і утримання сільськогосподарських і лісових шкіл; підготовку експонатів для міжнародної виставки в Парижі у 1900 р.

Відомості про сплату земського збору за казенні ліси і землі; кошториси на утримання службовців Управління, лісничого, лісової сторожі; виділення коштів на будівництво будинків для лісничих і лісової сторожі; про прибутки Міністерства землеробства і державного майна по повітовим казначействам.

Справи особового характеру, іменні відомості про зарахування, переміщення, підвищення, виплату утримання, грошове заохочення чиновників Управління, лісової сторожі; утримання дітей службовців.

1883–1903 181
23
гідротехнічний відділ

Циркуляри Головного управління землеробства і державного майна про реорганізацію відомства, складання плану землевпорядних робіт, запобігання революційній пропаганді, заборону революційної діяльності серед посадовців; про видачу кредитів на діяльність гідротехнічного відділу.

Справи про гідрологічні та гідротехнічні досліди для регулювання течії рр. Тясминь та Ірпінь, осушення Ірдинських боліт, земель сс. Рожівка, Пухівка, Рожни, Сваром’я, Старосілля, Хотянівка, Осещина, Зазим’є Остерського пов. Чернігівської губ.; плани проведення меліоративних робіт; про влаштування водопостачання і каналізації в ізоляційно-пропускному пункті для військовополонених при ст. Дарниця.

Списки поденних робітників на бурінні свердловин в Уманському повіті та ремонті осушувальних каналів Ірдинського лісництва.

1906–1922 20
24

Документи ревізій казенних дач, лісництв; господарські описи дач, лісництв, земельних ділянок.

Відомості про облік лісів, лісокультурні роботи, плани ведення лісового господарства; звіти Управління; прибутки з казенних оброчних статей.

1883–1907 123
27

Звіти лісництв про діяльність; оціночні відомості лісам; плани лісів та лісогосподарські звіти; продаж і відпуск лісоматеріалів для потреб монастирів, шкіл, церков, будівництва будинків, для потреб армії; відомості про прибутки лісництв; кошториси і описи господарських планів лісництв; люстрації казенних маєтків Васильківського повіту та м. Києва.

Справи про забезпечення земельними наділами селянам; виділення селянам нових земельних ділянок замість тих, що відійшли на потреби армії; повернення селянам і сільським товариствам раніше відібраних земель; виділення землі для будівництва шкіл, церков, облаштування кладовищ; продаж виморочного майна; віддачу в оренду земель, дач і лісів; звіти збирачів ощадних кас; відведення земельних ділянок Київському фортечному інженерному управлінню та Київському політехнічному інституту.

Справи про службу особового складу Управління та працівників лісництв; заяви міщан м. Василькова Київської губ. про зарахування їх до стану селян.

1893–1919 721
30

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Головного управління землеустрою і землеробства про правила продажу лісу населенню, заборону полювання в казенних лісах; Управління лісничим Київської і Подільської губерній про порушення Лісового статуту, проекти продажу казенного майна; правила облаштування пасік в казенних лісових дачах; інструкція з заготівлі продовольства для армії; описи оброчних статей; люстраційні акти; документи ліквідаційного відділу.

Справи про утримання недоїмок з конфіскованих маєтків; управління виморочним майном і віддачу його у користування; оренду казенних млинів, лісових дач, угідь; продаж маєтків; перехід майна на користь казни; описи конфіскованого майна; повірочні описи маєтків; накладення секвестру на маєтки; звіти кредитно-ощадних кас.

Відомості про прибутки і видатки лісництв, кількість проданого лісу, порушення Лісового статуту; проведення робіт по укріпленню ярів; список німців-колоністів, які здавали землю в оренду; на оплату робіт службовців Управління та працівників лісництв.

Справи про організацію сільськогосподарської виставки в м. Умані у 1910 р.; Всеросійської сільськогосподарської виставки в м. Києві у 1913 р.; звіти про діяльність лісових дач; будівництво церков, училищ; господарські плани, описи лісових дач.

Особові справи, формулярні списки службовців Управління і лісництв; накази про призначення, переміщення, підвищення у чинах по корпусу лісничих; іменні списки військовозобов’язаних службовців Управління; атестаційні списки призначених на посади лісової сторожі, лісових ревізорів, помічників лісничих, таксаторів; посвідчення про звільнення від військової повинності.

1873–1920 454
34
плани і карти

Карти і плани повітів, сіл і присілків, лісів, лісових дач, церковних земель, викупних земель, присадибних ділянок, спірних і конфіскованих земель, оброчних статей; єврейських колоній при сл. Млини та Червонянської колонії; конфіскованих маєтків; лісництв; губерній з зазначенням селянських наділів та земель, виділених працівникам лісництв; корабельних гаїв; каталог карт і планів Київської губернії.

1777–1918 1707