Номер фонду 493
Назва фонду Київський удільний округ Головного управління уділів Міністерства імператорського двору і уділів, м. Київ
Крайні дати 1775–1924
Кількість справ 17892
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри, накази Головного управління уділів та Департаменту уділів.

Справи про продаж, оренду, обмін, розмежування, переоброчку земельних ділянок, лісів; про ремонт та страхування удільних будівель; стягнення боргів з орендарів; фінансова звітність; прибутково-видаткові книги маєтків.

Відомості про проведення лісокультурних та межових робіт; будівництво дорожніх споруд; виявлення правопорушень, скоєних землевласниками; незаконне вирубання лісу; про визначення ділянок, відведених під висадку лісу.

Описи та інвентарні книги 10 Тульчинського, 3 Богуславського, 2 Житнегірського маєтків Подільської губернії; 17 Острозького маєтку Острозького повіту, Миколаївської лісової дачі Волчанського повіту, Завадівської; Хорово-Бродівської, Верхово-Точевиківської лісових дач Волинської губернії; пасовиськ, сінокосів, земельних ділянок; Каталог планів господарчого межування Підлужанського маєтку Рівненського пов. Волинської губ. (1897).

Справи з особового складу службовців та лісової сторожі; списки службовців Округу та Київської удільної контори; селян, які отримали землю; орендарів.

1814–1918 1520
2

Справи про продаж, оренду, переоброчку земельних ділянок, лісів; проведення ревізій; полювання; продаж лісоматеріалів; збитки внаслідок стихійних лих; проведення лісових, польових та межових робіт у маєтках; фінансові звіти; оціночні відомості; торгові листи на продаж лісу; про надання пільг хворим та пораненим учасникам Російсько-японської війни та їхнім родинам (1912).

Справи з особового складу та про діяльність лісової сторожі, донесення на її неправомірні дії; відомості про роботу вільнонайманих службовців у маєтку “Рамонь” (1909–1916).

1885–1916 119
3
І діловодство

Циркуляри Департаменту уділів.

Справи про продаж, оренду, переоброчку, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок, лісів; продаж деревини; прийом у відомство Округу та обкладання оброками земель окремих маєтків; про будівництво, ремонт, продаж та переуступку удільних будівель, їх описання; збитки внаслідок стихійних лих; про проведення лісових, польових та межових робіт, ревізій у маєтках; забезпечення земельними наділами православного духовенства; надання щомісячних відомостей про урожай у маєтках; прибутково-видаткові книги маєтків; фінансові звіти.

Справа про придбання чиновниками ікони у пам’ять про порятунок від смерті імператора Олександра ІІ (1866); придбання нового дзвону для церкви м. Межиріч Волинської губ. замість поверненого римо-католицькому костьолу (1872); про продаж маєтку князя Чарторийського у Волинській губернії (1889).

Справи з особового складу службовців та лісової сторожі, забезпечення грошовою допомогою їхніх вдів та сиріт.

1845–1878 117
4
І, ІІ діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, переоброчку земельних ділянок; проведення лісових робіт; ремонт удільних будівель; річна звітність маєтків; відкриття 14 та 15 удільних округів у маєтках, придбаних Департаментом уділів у князя Чарторийського (1872) та продаж рухомого майна з маєтку князя (1877); про пошук скарбів на землях Округу; про поселення колоністів у Клеванському та Підлужанському маєтках Рівненського пов. Волинської губ.(1879); відкриття школи у с. Підлужне (1877); розробку кам’яного вугілля, торфу компанією Романівських цукрових заводів на орендованих в уділах землях; облаштування водопроводу у Маріїнському палаці.

Справи про створення при Київській удільній конторі посади архітектора та призначення на цю посаду академіка Сичугова (1873); про особовий склад службовців та лісової сторожі; формулярні списки.

1872–1899 61
5
І діловодство

Справи про продаж земельних ділянок, млинів; проведення дорожніх робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; переміщення окружного управління 10-го округу Київської удільної контори з м. Нікополь до м. Катеринослав Таврійської губ.; про огляд та оцінку маєтку генерал-ад’ютанта графа Кутузова у Мелітопольському повіті Таврійської губернії (1876); про відрядження землемірів удільної контори до м. Гатчини для практичного навчання лісівництву; перевезення рослин з оранжереї Підлужанського маєтку Рівненського пов. Волинської губ. до Маріїнського палацу в м. Києві (1873).

Відомості про заходи для покращення діловодства у конторах та окружних управліннях; будівництво приміщення для Київської удільної контори.

Справи про службу та нагородження службовців та лісової сторожі.

1873–1892 59
6
І діловодство

Справи про продаж, оренду, розверстання, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок; утворення оброчних статей у маєтку, придбаному Департаментом уділів у графа Браницького; про огляд маєтків, призначених для купівлі Округом; про відкриття у м-ку Богуслав Канівського пов. Київської губ. двокласного народного училища (1886); надання Клеванського замку у Рівненському пов. Волинської губ. під училище для дітей православного духовенства (1876); про сплату податків.

Справи з особового складу службовців Округу.

1874–1886 62
7
І діловодство

Справи про продаж, оренду, обмін земельних ділянок, садків; про забезпечення земельними наділами православного духовенства; пожежі у маєтках; виділення селянам с. Грузьки Житомирського пов. Волинської губ. землі під будівництво народного училища (1891).

Справи з особового складу службовців; формулярні списки.

1875–1888 59
8
І діловодство

Справи про оренду, розверстання, обмін земельних ділянок; обмін селянських садків; будівництво та ремонт удільних будівель; віддачу в оренду землі для будівництва Клеванського вокзалу Києво-Брестської залізниці; про забезпечення креслярні Київської удільної контори землемірними приладами та креслярськими матеріалами.

Відомості про проїзд через м. Київ принца та принцеси Пьємонтських та про приготування Маріїнського палацу для їхнього перебування (1877); про перевірку церковних земель, що були незаконно включені до Округу (1882); річні звіти маєтків Округу, відомості про сплату ними податків.

Справи з особового складу службовців та лісової сторожі; формулярні списки; нагородження чиновників.

1876–1890 27
9
І діловодство

Справи про обмін, продаж, розверстання земельних ділянок; повернення власникам садків; проведення межових робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; про оренду родовища вапняку у Верхово-Точевиківській дачі Острозького пов. Волинської губ.; про дозвіл селянам [с. Троянівки] Волинської губ. відкрити ярмарок (1878); надання садиби “Швейцари” та будинку в м. Клевань Рівненського пов. Волинської губ. парафіяльному училищу (1880); про ревізію окружних управлінь Київською удільною конторою (1877); фінансові звіти маєтків.

Справи про призначення, переміщення і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1877–1891 54
10
І діловодство

Відомості про обмін, продаж земельних ділянок; надання селянам землі під випаси худоби, кладовища; проведення лісових робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; ревізію окружних управлінь Київською удільною конторою; фінансові звіти маєтків.

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1878–1890 55
11
І діловодство

Справи про оренду, межування земельних ділянок; надання селянам землі під випаси худоби; побудову та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; про ревізію окружних управлінь Київською удільною конторою; порушення прав землеволодіння; пожертвування жителькою с. Росава Київської губ. будинку для єврейської школи (1881); фінансові звіти маєтків округу.

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1879–1903 56
12
І діловодство

Справи про обмін, оренду, розверстання земельних ділянок, продаж садиб; надання селянам землі під випас худоби; проведення дорожніх робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; облаштування у м. Острог Волинської губ. пожежної управи; фінансові звіти маєтків і сплату податків.

Справи про впровадження посади помічника окружного наглядача в Острозькому маєтку; про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1880–1912 66
13
І діловодство

Справи про обмін земельних ділянок; надання селянам землі під випас худоби; проведення лісокультурних робіт; будівництво та ремонт удільних та приватних будівель; річні звіти маєтків; відомості про сплату податків; надання дозволу на відкриття ярмарку у с. Вінцентівка Васильківського пов. Київської губ.

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1881–1892 56
14
І діловодство

Справи про обмін земельних ділянок, лісів; надання землі під випас худоби; проведення лісокультурних робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; ревізію лісового господарства у Київському удільному маєтку; надання приміщення та земельної ділянки у Сомівському маєтку Володимир-Волинського пов. Волинської губ. під народне училище; річні звіти маєтків.

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1882–1890 56
15
І діловодство

Справи про обмін, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок; надання землі під випас худоби; проведення дорожніх робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; ревізію маєтків та лісових доріг; річні звіти маєтків; відомості про сплату податків.

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців та лісової сторожі.

1883–1889 39
16
І діловодство

Справи про обмін, оренду, розверстання, придбання нових земельних ділянок, лісів; надання селянам землі під випас худоби; проведення лісокультурних, дорожніх робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; річні звіти маєтків; відомості про сплату податків; ревізію маєтків; заготівлю дров для Романівського цукрового заводу; надання земельної ділянки в м. Острог Волинської губ. на потреби повітового казначейства (1885).

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі.

1884–1900 62
17
І діловодство

Справи про обмін, оренду, відчуження земельних ділянок, лісів під будівництво залізниці; про надання селянам землі під випас худоби; про проведення лісових, дорожніх робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; річні звіти маєтків; відомості про сплату податків; про ревізію лісового господарства (1886).

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1885–1891 49
18
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок, лісів; надання селянам землі під випас худоби; проведення лісокультурних робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; річна звітність маєтків; відомості про сплату ними податків.

Відомості про виділення грошей для будівництва телеграфної лінії від м. Голованевськ до станції Голта Балтського пов. Подільської губ. (1886); надання селянському товариству с. Чорнобай Золотоніського пов. Полтавської губ. землі під будівництво приміщення училища (1888).

Справи про призначення, переміщення, нагородження і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1886–1897 49
19
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, земельних ділянок, садиб; надання селянам землі під випас худоби, проведення лісових, межових робіт; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; сплату податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі.

1887–1903 83
20
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, земельних ділянок, лісів, садків; надання селянам землі під випас худоби; проведення лісових, межових робіт; про пожежі у маєтках; будівництво та ремонт удільних будівель; забезпечення земельними наділами православного духовенства; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; утримання народних училищ коштом Округу; про приїзд до Києва членів імператорської родини; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі.

1888–1899 123
21
І діловодство

Справи про продаж, оренду, обмін, переоброчку земельних ділянок, лісів; продаж та утримання садиб; надання селянам землі під випас худоби; проведення лісових, межових робіт; про пожежі у маєтках; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель, народних училищ; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів.

Справа про утримання та ремонт Маріїнського палацу в м. Києві (1890); утримання та ремонт будівлі Київської удільної контори (1890); річна звітність маєтків; відомості про сплату зборів і податків; надання списків учасників емеритальної каси.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі.

1889–1893 84
22
І діловодство

Справи про продаж, оренду, обмін, переоброчку земельних ділянок, лісів; про проведення лісокультурних робіт; надання селянам землі під випас худоби; про пожежі у маєтках; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; надання списків учасників емеритальної каси; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; утримання і ремонт Маріїнського палацу; надання допомоги на закінчення будівництва кам’яної церкви у сл. Миколаївка І Херсонського пов. і губ.; про дозвіл на будівництво водогону та церкви у с. Вапнярка; про утримання народних училищ.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, зловживання по службі і звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1890–1904 91
23
І діловодство

Справи про продаж, переоброчку земельних ділянок, лісів; проведення дорожніх, лісових та межових робіт; пожежі у маєтках; будівництво, ремонт, страхування та продаж удільних будівель; порушення прав земельної власності; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків; утримання та ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; приїзд до Києва сербського короля Олександра (1891).

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1891–1996 82
24
І діловодство

Справи про продаж, обмін, переоброчку земельних ділянок, лісів; продаж, побудову, ремонт, утримання та страхування удільних будівель; проведення дорожніх, лісокультурних та межових робіт, влаштування криниць; про пожежі у маєтках; надання приватним особам дозволу на полювання; порушення прав земельної власності; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Відомості про видачу грошових сум Великій княгині Олександрі Петрівні на потреби Києво-Покровського жіночого монастиря та навчання дітей з незаможних родин; про відчуження у власність селянського товариства с. Житні гори Васильківського пов. Київської губ. землі для побудови церковно-парафіяльного училища; про призначення ротмістра І. М. Комісарова-Костромського попечителем народного училища в с. Соснова Київської губ.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1892–1896 107
25
І діловодство

Справи про продаж, обмін, переоброчку земельних ділянок, лісів; страхування удільних маєтків; продаж, будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення дорожніх, лісокультурних та межових робіт; про пожежі у маєтках; виробництво печаток для Київського удільного округу та підвідомчих йому управлінь; забезпечення довідковою літературою; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1893–1905 112
26
І діловодство

Справи про продаж, обмін, переоброчку земельних ділянок, лісів; надання селянам землі під випас худоби; продаж, будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення дорожніх, лісокультурних та межових робіт; про пожежі у маєтках; надання дозволів на полювання в удільних землях; про порушення прав земельної власності; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Відомості про видачу грошових сум Великій княгині Олександрі Петрівні на потреби Києво-Покровського жіночого монастиря та навчання дітей з незаможних родин; надання селянам с. Цукой Брацлавського пов. Подільської губ. землі під будівництво церковно-парафіяльної школи; про виключення з інвентарю Маріїнського палацу в м. Києві речей, не принадних для використання.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; формулярні списки.

1894–1902 121
27
І діловодство

Справи про продаж, обмін земельних ділянок, лісів; облаштування рибних ставків, гребель; надання селянам землі під випас худоби; страхування удільних маєтків; будівництво, ремонт, страхування та описання удільних будівель; проведення дорожніх, лісокультурних та межових робіт; про збитки в наслідок стихійних лих та нападів шкідників; проведення ревізії господарства у лісових дачах; порушення прав земельної власності; забезпечення земельними наділами православного духовенства; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Відомості про видачу грошових сум Великій княгині Олександрі Петрівні на потреби Києво-Покровського жіночого монастиря та навчання дітей з незаможних родин; про ремонт та утримання Маріїнського палацу в м. Києві, закриття оранжереї, яка діяла при палаці (1895); виключення з інвентарю палацу речей, непридатних для використання; про надання єврейському товариству м-ка Боярка Звенигородського пов. Київської губ. удільної землі для побудови молитовного дому (1898); ремонт народного училища в м-ку Красилів Подільської губ.; приготування експонатів для Всеросійської виставки у Нижньому Новгороді (1896).

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; надання лісовим наглядачам та сторожі планів для об’їздів та обходів; про участь чиновників у пенсійних касах, надання пенсій їх удовам; навчання дітей службовців казенним коштом; забезпечення чиновників та їх родин паспортами.

1895–1902 112
28
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду земельних ділянок, лісів; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; будівництво залізниці на території маєтків; проведення ревізії господарства лісових дач; надання приватним особам права полювання на удільних землях; порушення прав земельної власності; забезпечення земельними наділами православного духовенства; річна звітність маєтків та відомості про сплату податків.

Відомості про приїзд до м. Києва осіб царської сім’ї; про утримання Маріїнського палацу в м. Києві, влаштування у ньому електричного освітлення (1896), виключення з інвентарю палацу речей, непридатних для використання, та придбання нових.

Особові справи службовців удільної контори та лісової сторожі; участь чиновників у пенсійних касах, надання пенсій їхнім удовам; про видачу службовцям Управління срібних та бронзових медалей на пам’ять про 100-річчя від дня народження імператора Миколи І.

1896–1905, 1910 101
29
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; будівництво залізниці на території маєтків; проведення ревізії господарства лісових дач; надання приватним особам права полювання на удільних землях; порушення прав земельної власності; забезпечення земельними наділами православного духовенства; річна звітність маєтків та відомості про сплату податків.

Відомості про святкування 100-річчя заснування уділів; про щорічні виплати на утримання хору у храмі св. Олександра Невського у м. Києві; переведення 8 Катеринославського маєтку з м. Катеринослава до м. Олександрівськ.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу службовців, межових чиновників та лісової сторожі; навчання дітей чиновників казенним коштом; надання пенсій їхнім удовам.

1897–1905 90
30
І діловодство

Справи про продаж, оренду, відчуження під будівництво залізниці та розверстання земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; проведення ревізії господарства лісових дач; порушення прав земельної власності; забезпечення земельними наділами православного духовенства; річна звітність маєтків та відомості про сплату податків.

Відомості про ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; надання землі у с. Ольшаниця Кременецького пов. Волинської губ. та с. Кошаро-Олександрівка Балтського пов. Подільської губ. під будівництво церковно-парафіяльних шкіл (1899–1900); відкриття телеграфу в с. Рокитне Волинської губ.; про видобуток “дикого” каменю у Рокитнянській дачі (1902); розцінки на земельні ділянки у Київській, Подільській і Волинській губ.; про зернові та овочеві культури, що вирощувалися у маєтках.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, грошові заохочення, відпустки, звільнення особового складу, формулярні списки чиновників Округу.

1898–1911 177
31
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та управління округу.

Справи про продаж, оренду, відчуження під будівництво залізниці та розверстання земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; проведення ревізії господарства лісових дач; асигнування грошей на збирання коконів непарного шовкопряду у Кожанівській та Бірзульській дачах; про пожежі у маєтках та запобігання їм; надання приватним особам права полювання на удільних землях; видачу паспортів на проживання в удільних маєтках.

Відомості про затвердження премії імені князя Л. Д. В’яземського у вищих навчальних закладах (1903); про відкриття у м-ку Ставище Київської губ. поштово-телеграфної станції; асигнування грошей на утримання архіву Округу; відкриття народного училища у с. Бірзула Ананіївського пов. Херсонської губ. (1905); про утримання народних училищ казенним коштом; влаштування електричного освітлення Маріїнського палацу в м. Києві (1904); про оцінку земель у Київській, Подільській і Волинській губ; віддачу маєтків в рахунок сплати земських зборів та поземельного податку.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, відпустки, звільнення особового складу службовців Округу, лісової сторожі.

1890–1908 180
32
І діловодство

Справи про обмін земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних приміщень; проведення дорожніх робіт; чистку та поновлення ставків та гребель; про пожежі у маєтках; боротьбу зі шкідниками; видачу паспортів на проживання в удільних маєтках; сплату маєтками податків; кошториси на відпуск лісу.

Відомості про будівництво церкви св. Іакова у с. Коханівка Ананіївського пов. Херсонської губ.; церковно-парафіяльної школи при церкві Пресвятої Богородиці с. Кобилівка Брацлавського пов. Подільської губ.; про приїзд до м. Києва великої княгині Анастасії Михайлівни.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, відпустки, звільнення особового складу службовців та лісової сторожі; навчання дітей чиновників казенним коштом; надання пенсій їхнім удовам; видачу обмундирування лісовій сторожі.

1900–1911 143
33
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів.

Справи про обмін, оренду, продаж земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво, ремонт, страхування, утримання удільних будівель; проведення дорожніх робіт; облаштування колодязів; про пожежі у маєтках; боротьбу зі шкідниками; урожай та збір насіння в лісових дачах; дозвіл на полювання в лісових дачах; про ревізію удільних маєтків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з інших округів; річна звітність маєтків; відомості про сплату податків.

Відомості про створення 18 Коханівського удільного маєтку; виділення коштів на будівництво сільської школи у с. Крищинці Брацлавського пов. Подільської губ. (1904); пільгове постачання деревини для будівництва приміщень сільських громад.

Справи з особового складу та формулярні списки службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання їхніх дітей казенним коштом; надання пенсій удовам.

1901–1911 160
34
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів.

Справи про продаж, обмін, оренду, переоброчку земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення польових, лісокультурних та дорожніх робіт; про пожежі у маєтках та запобігання їм; боротьбу зі шкідниками; надання права полювання та рибної ловлі; про ревізію удільних маєтків та сплату податків.

Відомості про ремонт Маріїнського палацу в м. Києві, влаштування біля палацу складу вин, що постачалися з удільних маєтків; безкоштовне надання селянам с. Коханівка Вінницького пов. Подільської губ., м-ка Боярка Звенигородського пов. Київської губ. та селища Кошаро-Олександрівка Балтського пов. Подільської губ. землі під будівництво шкіл (1902, 1903, 1907).

Справи з особового складу та формулярні списки службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання їхніх дітей казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; надання пенсій їхнім удовам; про забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1902–1914 163
35
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів.

Справи про продаж, обмін земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; облаштування колодязів; проведення лісокультурних та дорожніх робіт, будівництво залізниці; про пожежі у маєтках та запобігання їм; боротьбу зі шкідниками; урожай та збір насіння в лісових дачах; надання права полювання в удільних маєтках; про поновлення права власності на землю поміщиків, чиї маєтки були помилково відчужені на користь уділів; про ревізію удільних маєтків та сплату податків.

Відомості про постачальників та підрядників; про утримання народних училищ; про надання мешканцям м-ка Рокитне Васильківського пов. Київської губ. ділянки землі під училище (1911).

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; з’ясування їхньої політичної благонадійності; навчання дітей чиновників казенним коштом; надання пенсій удовам; участь чиновників у пенсійних касах та касах взаємної допомоги; про забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1903–1912 171
36
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів.

Справи про продаж, обмін, відчуження земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення лісокультурних та дорожніх робіт, будівництво залізниці; ревізію удільних маєтків; видачу паспортів для проживання у маєтках; звіти про господарську діяльність маєтків; відомості про сплату ними недоїмок, земських зборів, податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Відомості про приїзд до м. Києва великої княгині Меліси Миколаївни; про утримання народних училищ; надання селянам сіл Кобилівки Брацлавського пов. та Краснопілля Балтського пов. Подільської губ. допомоги у будівництві шкіл (1905).

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; призов на дійсну військову службу; навчання дітей службовців казенним коштом.

1904–1912 174
37
І діловодство

Циркуляри київського, подільського і волинського генерал-губернатора, Управління округу; таємне листування.

Справи про продаж, оренду, відчуження земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; надання селянам землі під випас худоби; про пожежі у маєтках; проведення лісокультурних та польових робіт; ревізію удільних маєтків; видачу паспортів для проживання у маєтках; сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Відомості про вибори до Державної Думи (1912); про надання селянам сіл Рокитне Васильківського пов., Карапиші, Ісайки, Миронівка Канівського пов. Київської губ. земельних ділянок під будівництво шкіл та училищ.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; призов на дійсну військову службу; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах.

1905–1911 189
38
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, розверстання земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення польових та лісокультурних робіт; будівництво залізниці та мостів; про пожежі у маєтках; боротьбу зі шкідниками; надання права полювання в удільних маєтках; ревізію маєтків; видачу паспортів для проживання на удільних землях; про сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів.

Відомості про надання с. Росава Канівського пов. Київської губ. статусу містечка (1907); призначення завідуючого лікарнею при Миропільському цукровому заводі.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; формулярні списки чиновників Округу; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; виплати компенсацій постраждалим від нещасних випадків.

1906–1914 201
39
І діловодство

Справи про продаж та обмін земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; про пожежі у маєтках та запобігання їм; урожай та збір насіння в лісових дачах; про сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів.

Відомості про ремонт Маріїнського палацу в м. Києві (1912); надання земельних ділянок у м-ку Тульчин Брацлавського пов. Подільської губ. під будівництво школи (1910) та поштового відділення при станції Ольшаниця Кременецького пов. Волинської губ. (1906); про передачу вирішених справ Округу до архіву.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання їхніх дітей казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; про забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1907–1914 157
40
І діловодство

Циркуляри Управління округу.

Справи про продаж, обмін, оренду, розверстання земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення польових та дорожніх робіт; будівництво залізниці; про пожежі у маєтках та запобігання їм; урожай та збір насіння в лісових дачах; надання права полювання та рибної ловлі в удільних маєтках; ревізію маєтків; сплату маєтками податків; видачу паспортів для проживання на удільних землях.

Відомості про ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; надання м-ку Тульчин Брацлавського пов. Подільської губ. статусу безповітового міста (1914).

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1908–1917 257
41
І діловодство

Циркуляри Управління округу.

Справи про продаж, обмін та оренду земельних ділянок, лісів; заготівлю та продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; про пожежі та стихійні лиха у маєтках та запобігання їм; урожай та збір насіння в лісових дачах; ревізію маєтків, перевірку кількості худоби; сплату маєтками земських податків.

Відомості про ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; утримання народних училищ; надання ділянки у м-ку Тульчин Брацлавського пов. Подільської губ. під будівництво двокласного народного училища (1910).

Справи з особового складу службовців та лісової сторожі; участь чиновників у пенсійних касах.

1909–1914 282
42
І діловодство

Справи про продаж, оренду та розверстання земельних ділянок, лісів; продаж млинів; будівництво та ремонт удільних будівель; боротьбу зі шкідниками; надання права полювання в удільних маєтках; ревізію маєтків; видачу паспортів для проживання на удільних землях; забезпечення земельними наділами православного духовенства; про сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Відомості про тимчасове розташування у флігелі Маріїнського палацу в м. Києві Військово-історичного музею; про облаштування артезіанської свердловини у м-ку Богуслав Київської губ.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; забезпечення пенсіями родин померлих чиновників; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1910–1914 317
43
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів; Управління округу.

Справи про продаж, оренду, обмін, розверстання та переуступку земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; будівництво залізниці; про пошкодження лісів в наслідок стихійних лих; надання права полювання в удільних маєтках; ревізію маєтків; перевірку кількості худоби; видачу паспортів для проживання на удільних землях; про складання реєстрів креслень і відомостей про рубку лісів, наявність лісових культур; про сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів.

Відомості про святкування 50-річчя скасування кріпацтва; про відведення земельної ділянки в м. Острог Волинської губ. під влаштування вчительської семінарії; про приєднання Біловезької Пущі до Київського удільного округу; включення в межі м. Острог Волинської губ. передмість “Кідер-Відер”, “Кавказ” та “Красностав”; про приїзд до Києва осіб царської сім’ї.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; формулярні списки; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; забезпечення пенсіями родин померлих чиновників; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1911–1914 291
44
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів; Управління округу.

Справи про продаж, оренду, обмін, страхування та переуступку земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення лісокультурних та польових робіт; будівництво залізниці на землях Округу; про перевірку кількості худоби у маєтках; урожай та збір насіння; ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; влаштування телеграфного зв’язку між маєтками; видачу паспортів для проживання на удільних землях; сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах; забезпечення пенсіями родин померлих чиновників; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1912–1914 318
45
І діловодство

Справи про продаж, оренду, обмін та переуступку земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво та ремонт удільних будівель; проведення лісокультурних, польових та дорожніх робіт; урожай та збір хлібу, насіння лісових культур у маєтках; надання права полювання; про видачу паспортів для проживання на удільних землях; прибутково-видаткові відомості маєтків; відомості про сплату маєтками податків; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Відомості про видобуток каменю у Житнєгірському маєтку Васильківського пов. Київської губ. (1914); ремонт Маріїнського палацу в м. Києві.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; навчання дітей службовців казенним коштом; участь чиновників у пенсійних касах.

1913–1915 308
46
І діловодство

Справи про продаж, обмін, оренду, переоброчку та переуступку земельних ділянок, лісів; продаж деревини; будівництво, ремонт та страхування удільних будівель; проведення лісокультурних і польових робіт; пошкодження лісів в наслідок стихійних лих; про ревізії у маєтках; сплату маєтками земських зборів, поземельного податку; перевірку кількості худоби; видачу паспортів для проживання на удільних землях; складання кошторисів на відпуск лісових матеріалів з маєтків.

Відомості про діяльність Миронівського цукрового заводу у Київській губ.; відведення ділянки для розширення римо-католицького кладовища в м-ку Клевань Рівненського пов. Волинської губ.; ремонт Маріїнського палацу в м. Києві; огляд і придбання Округом маєтків великого князя Олександра Михайловича “Букчі” та “Разділовичі” Мінської губернії.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; формулярні списки; відомості про видачу прогонних, добових та підйомних коштів.

1914 309
47
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, обмін, оренду, розверстання та переуступку земельних ділянок, лісів; урожай та збір хлібу; пошкодження лісів в наслідок стихійних лих; про ревізії у маєтках; перевірку кількості худоби; річну звітність маєтків; сплату ними податків.

Відомості про проведення противіспової вакцинації серед службовців Округу та їх сімей; про умови віддачі в оренду заводів і фермерських господарств; ліквідацію звіринця в маєтку “Рамонь”; про діяльність Миронівського цукрового заводу у Київській губ.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; хвороби та смерть чиновників; виплату пенсій їхнім сиротам та удовам.

1915 297
48
І діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, обмін, оренду, страхування та переуступку земельних ділянок, лісів; про порушення прав земельної власності; пошкодження лісів в наслідок стихійних лих; про надання права рибної ловлі; видачу паспортів для проживання на удільних землях; ревізії маєтків; річну звітність маєтків та сплату ними податків; про ревізію цукрового заводу у с. Тимошівка Уманського пов. Київської губ.; поставки цукрового буряка на Миронівський цукровий завод.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; участь чиновників у пенсійних касах, навчання дітей службовців казенним коштом.

1916 283
49
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, обмін, оренду та переоброчку земельних ділянок, лісів; надання земельних ділянок німецьким колоністам колонії “Мащі” в урочищі Кам’януха Любашівської лісової дачі; ремонт зруйнованих гребель; сплату чиншу євреями м-ка Богуслав Київської губ.; виявлення покладів графіту біля с. Дельфінівка Балтського пов. Подільської губ. (1882).

1874–1885 12
50
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, страхування та переоброчку земельних ділянок, лісів; будівництво, ремонт та продаж удільних будівель; облаштування кінно-поштової станції у с. Миронівка Канівського пов. Київської губ. (1879).

1877–1887 17
51
ІІ діловодство

Циркуляри Департаменту уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду та переоброчку земельних ділянок, лісів; купівлю і оренду Грушківського цукрового заводу (1888); позов Управління уділів до єврейського товариства с. Росава Канівського пов. Київської губ. щодо вилучення десятини землі.

1878–1889 26
52
ІІ діловодство

Справи про продаж, переоброчку земельних ділянок, ставків; зниження оброку та розстрочку недоїмок; влаштування млинів; пожежі у маєтках; будівництво у м-ку Богуслав Київської губ. наплавного мосту через р. Рось (1882); купівлю Острозького маєтку (1881); облаштування колонії в урочищі “Болдин”.

1879–1884 22
53
ІІ діловодство

Справи про продаж та переоброчку земельних ділянок, лісів; пожежі у маєтках; будівництво Острозької прогімназії; проведення дорожніх робіт; ліквідацію Хохітвянського цукрового заводу.

1880–1894 24
54
ІІ діловодство

Справи про продаж, переоброчку та опис маєтків; пожежі у маєтках; про відчуження ділянки землі під будівництво ремонтної майстерні при залізничній станції “Бірзула”.

1881–1993 12
55
ІІ діловодство

Справи про продаж та переоброчку земельних ділянок; пожежі у маєтках; про складання розписів чиншових власників; сплату оброку та недоїмок.

1882–1887 17
56
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду та переоброчку земельних ділянок, лісів; купівлю маєтків у власників; пожежі у маєтках; про порушення прав земельної власності; сплату та розстрочку недоїмок; розквартирування у маєтках офіцерів (1889); про ліквідацію парового млина у с. Бірзула Ананіївського пов. Херсонської губ.

1883–1893 18
57
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду та переоброчку земельних ділянок; пожежі у маєтках; про порушення права земельної власності; про надання Острозькому Кирило-Мефодіївському товариству земельної ділянки у м. Острог Волинської губ. під будівництво жіночого училища графа Д. М. Блудова.

1884–1892 13
58
ІІ діловодство

Циркуляри Департаменту уділів.

Справи про продаж, обмін, оренду, переоброчку та відчуження земельних ділянок, лісів; пожежі у маєтках; ревізію уділів; описання чиншових маєтків; влаштування наплавного посту через р. Рось біля м-ка Богуслав Київської губ. Списки чиншових власників та ін.

1885–1894 43
59
ІІ діловодство

Циркуляри Департаменту уділів.

Справи про продаж, оренду та переоброчку земельних ділянок; викуп, вилучення з використання орендарями та описання чиншових маєтків; продаж корчем; пожежі у маєтках; ревізію уділів; оренду Устянського цукрового заводу.

1886–1896 39
60
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, відчуження та переуступку земельних ділянок; викуп та вилучення з використання орендарями чиншових маєтків; виплату орендарями розстрочок та недоїмок; про страхування удільних будівель; продаж корчем; пожежі у маєтках; ревізію уділів.

1887–1912 100
61
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, відчуження та переуступку земельних ділянок; оренду та страхування удільних будівель; про пожежі у маєтках виплату розстрочок та недоїмок орендарями; віддачу в оренду Романівського цукрового заводу.

1888–1896 93
62
ІІ діловодство

Справи про продаж, переуступку, оренду та подесятинну роздачу земельних ділянок; утримання залізничних колій; ревізію уділів; описання чиншових садиб; виплату розстрочок та недоїмок орендарями.

1889–1903 161
63
ІІ діловодство

Справи про продаж, відчуження та переуступку земельних ділянок; виключення з оброчного розпису проданої землі; викуп та вилучення з використання орендарями чиншових садиб; страхування удільних будівель; ревізію уділів; виплату розстрочок та недоїмок орендарями.

1890–1898 124
64
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, розверстання та приєднання до уділів земельних ділянок; описання, викуп та вилучення з використання орендарями чиншових садиб; про пожежі у маєтках; огляд та оцінку маєтків; виплату розстрочок та недоїмок орендарями; надання землі жителям м-ка Богуслав земельної ділянки під будівництво церковно-парафіяльного училища.

1891–1912 155
65
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду та приєднання до уділів земельних ділянок; будівництво удільних будівель; пожежі у маєтках; огляд та оцінку маєтків; виплату розстрочок та недоїмок орендарями.

1892–1904 139
66
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж та оренду земельних ділянок; про пожежі у маєтках; ревізію маєтків, перевірку кількості худоби в них; описання чиншових садиб; виплату розстрочок та недоїмок орендарями.

1893–1904 117
67
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду та переуступку земельних ділянок; вилучення земельних ділянок з використання орендарями; ревізію маєтків; страхування удільних будівель; дозвіл на відкриття ярмарку у с. Бірзула Ананіївського пов. Херсонської губ. (1895).

1894–1907 144
68
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду та подесятинну роздачу земельних ділянок; виключення з уділів землі, незаконно зайнятої селянами; відомості про урожай; внесення змін у план м. Острог Волинської губ. (1895-1906).

1895–1907 140
69
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, переуступку, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок; огляд та оцінку маєтків; перебудову та ремонт удільних будівель; описання оброчних статей.

1896–1912 123
70
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, переуступку, відчуження під будівництво залізниці, подесятинну роздачу земельних ділянок; виключення з уділів проданої землі та приєднання придбаної; вилучення земельних ділянок з використання орендарями; про огляд та оцінку маєтків; проведення дорожніх робіт; відомості про пожежі у маєтках; страхування удільних будівель; оренду права рибної ловлі; описання оброчних статей.

1895–1912 141
71
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, переуступку; подесятинну роздачу земельних ділянок; огляд та оцінку маєтків; про пожежі у маєтках; страхування удільних будівель; стягнення та розстрочку недоїмок з орендарів.

1897–1909 149
72
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, переуступку, подесятинну роздачу земельних ділянок; захоплення казенної землі селянами; описання оброчних статей; стягнення та розстрочку недоїмок з орендарів.

1899–1913 185
73
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, переуступку, огляд та оцінку маєтків; проведення дорожніх робіт; забезпечення земельними наділами православного духовенства; описання оброчних статей.

1900–1913 183
74
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, подесятинну роздачу земельних ділянок; приєднання до уділів придбаної землі; вилучення земельних ділянок з використання орендарями; огляд та оцінку маєтків; побудову удільних будівель; описання оброчних статей; надання дозволу Л. П. Симиренку на влаштування промислового фруктового саду на фермі “Удой”, яку він орендував у Київському удільному окрузі.

1901–1912 158
75
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду (зокрема, німцями-колоністами), обмін, переуступку земельних ділянок; утримання удільних будівель; вилучення земельних ділянок з використання орендарями; описання оброчних статей; стягнення та розстрочку недоїмок з орендарів.

1902–1914 156
76
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, переуступку; огляд та оцінку маєтків; описання оброчних статей; стягнення недоїмок з орендарів.

1903–1917 311
77
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про продаж, оренду, переуступку, відчуження під будівництво залізниці земельних ділянок, лісів; ремонт та страхування удільних будівель; про пошкодження лісів внаслідок стихійних лих; огляд та оцінку маєтків; описання оброчних статей; складання кошторисів цукрових заводів округу; надання позик орендарям; повернення застав; стягнення та розстрочку недоїмок.

Відомості з особового складу лісової сторожі.

1905–1912 179
78
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, переуступку земельних ділянок; стягнення та розстрочку недоїмок; надання ділянок землі селянам с. Владиславка Канівського пов. Київської губ. під будівництво церкви та Ананіївському земству під будівництво школи біля станції Бірзула Ананіївського пов. Херсонської губ. (1907).

1906–1914 98
79
ІІ діловодство

Справи про продаж, оренду, переуступку, відчуження під будівництво залізниці та розверстання земельних ділянок; передачу удільних земель селянським банкам; огляд та оцінку маєтків, лісів; продаж деревини; побудову та ремонт удільних будівель; проведення дорожніх та лісокультурних робіт; пожежі у маєтках; перевірку кількості худоби у маєтках; описання оброчних статей; грошові видатки маєтків; повернення застав.

Відомості про призначення, переміщення, звільнення зі служби лісової сторожі.

1907–1914 129
80
ІІ діловодство

Циркуляри Головного управління уділів.

Справи про випадкове побічне використання удільних земель; заготівлю та продаж деревини; проведення польових та лісових робіт; пошкодження лісів внаслідок стихійних лих; будівництво та страхування удільних будівель; про приєднання до уділів придбаних земельних ділянок; передачу землі селянським банкам; надання права полювання на удільних землях; урожай та збір насіння у лісових дачах.

Справи з особового складу чиновників удільної контори та лісової сторожі; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1914–1918 281
81
ІІ діловодство

Справи про випадкове побічне використання удільних земель; заготівлю та продаж деревини; проведення польових, лісокультурних та дорожніх робіт; пошкодження лісів внаслідок стихійних лих; будівництво удільних будівель; про ліквідацію уділів; ремонт Маріїнського палацу в м. Києві.

Справи з особового складу службовців удільної контори та лісової сторожі; забезпечення лісової сторожі відмінними знаками та зброєю.

1917–1918 114
82
ІІ діловодство

Справи про оренду земельних ділянок; заготівлю та продаж деревини; про ліквідацію Округу; конфіскацію майна Маріїнського палацу в м. Києві.

1919–1920 17
84
у частині стряпчого

Розпорядження Міністерства Імператорського двору; документи Переяславської межової контори та Орловської удільної контори за 1841–1868 рр.

Справи про продаж, дарування, передавання у чиншеве володіння, розмежування земельних ділянок, підтвердження прав власності на землю та переправи; порушення прав земельної власності, самовільну вирубку селянами та потраву худобою казенних лісів; забезпечення земельними наділами православного духовенства; самовільне будування місцевими жителями споруд на території маєтків та конфіскацію їх на користь землевласників; про продаж цукрових заводів та торгівлю цукром.

1841–1893 800
85
у частині стряпчого

Справи про продаж та дарування земельних ділянок та ставків; порушення прав земельної власності; про грошове нагородження лісової сторожі; річні звіти маєтків; план с. Хребтіїв Ушицького пов. Подільської губ. (1913); загальні справи маєтку “Рамонь”; про ліквідацію Управління Київського удільного округу (1917); позови різних осіб до Управління округу та навпаки.

Справи з особового складу службовців Округу.

1906–1919 701
86
креслярська частина

Циркуляри, накази Головного управління уділів та Департаменту уділів.

Справи про проведення межових, польових та лісокультурних робіт; порушення прав земельної власності; зміни у складі уділів та поновлення меж удільних земель; складання карт, планів лісових дач, окремих місцевостей; складання інвентарних книг; призначення землемірів та депутатів від удільного відомства на межувальні роботи, забезпечення землемірів та геодезистів необхідним інструментарієм; видачу планів установам і приватним особам; викупні та межувальні записи сіл Київської та Подільської губерній.

1873–1919 465
87
бухгалтерія

Циркуляри, накази Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про утримання Маріїнського палацу в м. Києві; про видачу церкві Олександра Невського у м. Києві коштів на утримання хору (1907); сплату податків; кошториси прибутків і видатків; грошові звіти маєтків; документи Орловської удільної контори (1864-1865).

Справи з особового складу лісової сторожі; нагородження службовців та стягнення з них плати за отримання чинів та нагород, забезпечення їх та їхніх вдів пенсіями; списки чиновників; формулярні списки; адресна книга службовців округу (1893).

1864–1920 800
88
судова частина

Спостережні реєстри про порушення прав земельної власності у маєтках Округу та документи про перевірку спостережних реєстрів.

1901–1917 122
89
з контролю

Списки і розрахункові документи робітників та службовців Округу; прибутково-видаткові книги маєтків Округу.

Списки лісової сторожі.

1872–1919 710
97
І діловодство

Циркуляри, накази Головного управління уділів та Управління округу.

Справи про оренду, продаж, переуступку, випадкове побічне використання земельних ділянок; перевірку орендних контрактів; порушення прав земельної власності; закупівлю техніки для заводів, що знаходилися у маєтках; стягнення та розстрочку оброчної платні; сплату орендних та оціночних зборів.

Справи з особового складу службовців; участь службовців у пенсійних касах; видачу додаткової грошової допомоги родинам чиновників, призваним на фронт, запровадження для них нових окладів.

1917–1919 296
99

Справи про оренду та випадкове побічне використання земельних ділянок; про вирубку та продаж лісу; продаж старих будівель у дачах Округу; проведення лісокультурних робіт.

1918 26
104
Московський удільний округ

Справи про продаж, обмін, відчуження земельних ділянок селянськими поземельними банками; ремонт удільних будівель; проведення дорожніх робіт; порушення прав земельної власності; проведення ревізії маєтків; річні орендні контракти; межові книги маєтків Трубчевського повіту Орловської губернії (1775–1888); стягнення та розстрочку недоїмок; позови різних осіб до уділів Округу та навпаки.

Відомості про утримання та нагородження службовців, їх участь у пенсійних касах, призначення пенсій сиротам та удовам службовців; формулярні списки чиновників.

1775–1800, 1820–1888, 1906–1915 389
105
Московський удільний округ

Циркуляри Сенату та Департаменту уділів; розпорядження Департаменту уділів; Статут про проведення дев’ятого народного перепису (1850); зразки ревізьких сказок та інших документів для обліку населення.

Описання лісових дач; уставні грамоти сіл Орловської губернії; книги запису боргів та обліку оброчних статей; звіти про кількість лісу, призначеного під вирубання; проведення лісокультурних робіт; плани ІХ округу Орловського повіту; межові книги; відомості про виплату пенсій лісовій сторожі; про лісові ділянки маєтку “Рамонь” Воронезького, Землянського та Задонського повітів Воронезької губернії (1910).

1850–1914 111
106
у частині стряпчого

Плани і карти земельних ділянок, млинів, лісів виокремлених для продажу, належних церквам; про порушення прав земельної власності; затвердження купчих кріпостей на чиншові маєтки; позови Управління округу до селян та селянських товариств, міщан; складання кошторису по Миронівському цукровому заводу (1900); книга обліку порушень Лісового статуту по Обухівському лісництву (1900).

1894–1905 754
107
плани і карти

Плани і креслення маєтків, сіл, лісових дач, церковних та удільних земель, ділянок належних селянам та орендарям у Кременецькому, Новоград-Волинському, Острозькому, Ровенському повітах Волинської губернії; Бірюченському, Валуйському, Воронезькому, Задонському повітах Воронезької губернії; Олександрівському та Катеринославському повітах Катеринославської губернії; Васильківському, Звенигородському, Канівському, Таращанському повітах Київської губернії; Курській губернії; Дмитрівському, Кромському, Орловському, Севському повітах Орловської губернії; Балтському, Брацлавському, Вінницькому, Гайсинському, Ольгопільському повітах Подільської губернії; Золотоніському та Костянтиноградському повітах Полтавської губернії; Мелітопольському повіті Таврійської губернії; Вовчанському та Куп’янському повітах Харківської губернії; Ананіївському повіті Херсонської губернії.

1813–1915 1029