Номер фонду 503
Назва фонду Управитель 10-го Тульчинського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії
Крайні дати 1844–1918
Кількість справ 1030
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Справи про продаж, оренду, перемежування, переоброчку, обмін, відчуження земельних ділянок, лісів, будівель; прорізку лісосік; дозвіл приватним особам на будівництво у м-ку Тульчин; відкриття покладів корисних копалин (1900); про оренду шинків; прохання селян про надання їм права на чиншове володіння землею, що знаходиться у їх користуванні; відомості про організацію сільських банків; проведення 9-го народного перепису та складання ревізьких казок у Тульчинському та Ольхуватському маєтках (1855).

Відомості про діяльність, прибутки і видатки сільських запасних магазинів; накладання штрафів за порубку лісів та порушення прав землеволодіння; продаж рухомого майна з маєтку графа М. Потоцького; звіти громадських кас Тульчинського та Ольхуватського маєтків; інвентарний опис Тульчинського маєтку; журнали запису купчих кріпостей; про чиншовий збір з приватних земель; циркуляри Київського удільного округу; стягнення з селян оброків; фінансову звітність.

1844–1915 939
2

Справи про продаж, оренду, перемежування, переоброчку, обмін, відчуження земельних ділянок; невиконання орендаторами оброчних статей; незаконне полювання, вирубку лісів, випас худоби в лісових дачах; облаштування свічних заводів, парових млинів, броварень, медоваріння на чиншових землях; відновлення меж земельних ділянок; оціночні відомості лісових дач; загальний опис Тульчинської лісової дачі; плани селянських левад; річні звіти, ревізії маєтку.

Списки селян-чиншовиків сіл Кинашів та Нестерівка Брацлавського повіту; ревізькі казки сіл Гута, Крищинці, Холодівка Брацлавського повіту (1858); купчі кріпості на земельні ділянки; скарги селян і міщан на зловживання поміщиків, завдані збитки.

1852–1918 91