Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 533
Назва фонду Київський військовий губернатор, м. Київ
Крайні дати 1796–1832
Кількість справ 6518
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази, повідомлення Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, київського військового генерал-губернатора; донесення, відомості і рапорти повітових та міських поліцейських органів.

Листування з різними міністерствами та відомствами про політично-економічний та кримінальний стан Київської, Мінської, Волинської губерній; встановлення контролю під час розподілу міських доходів; видачу подорожніх; порушення під час рекрутських наборів; втечі селян, рекрутів, арештантів; розгляд скарг селян поліцейськими, економами, військовими чинами; про видачу паспортів; про асигнування грошей на будівництво в м. Києві будинку інвалідів, на ремонт імператорського саду; пожежу на Подолі у м. Києві в 1811 р.

Справи про ціни на продукти харчування в Київській, Волинській, Харківській, Орловській губерніях; посилення в м. Києві військової команди та утворення міліції (1806-1812 рр.), укріплення Київської фортеці; розквартирування та переміщення військ, забезпечення їх фуражем та провіантом, транспортом; ремонт мостів, шосейних доріг, бруківок.

Справи про підпорядкування Мінської губ. київському військовому губернатору (1801 р.); про висилку Мінським головним судом екстрактів справ, що розглядалися повітовими земськими судами; призначення київського військового губернатора О. П. Тормасова командиром Молдавського корпусу; вибори до дворянських зібрань.

Відомості про перемогу російських військ над французькими при Прейсиш-Ейлау (1807 р.); призначення на посаду київського військового губернатора М. І. Голеніщева-Кутузова (1806 р.), М. А. Милорадовича (1810 р.). Рапорти (копії) генерала Багратіона. Є автографи М. І. Кутузова, М. А. Милорадовича, М. Б. Барклая-де-Толлі.

Алфавіт справ за 1805–1830 рр.

1798–1812 1863

Укази Сенату. Листування з Малоросійським губернським правлінням, Київським головним судом, повітовими казначействами та земськими повітовими судами щодо вирішених справ; про виділення землі для будівництва будинків у Києві; про стягнення заборгованості зі сплати мита; про переміщення та нагородження чиновників.

Справи про розгляд скарг селян та мешканців Київської губ. на захват поміщиками сінокосів, обтяження повинностями, жорстоке поводження; скарги поміщиків на бездіяльність повітових судів; звернення мешканців Київської губ. з різних питань; відомості про колодників, що тримаються під вартою.

Звіти про стан міст та повітів Київської та Малоросійської губерній; встановлення верстових стовпів у Київській губ.; відкриття в Київській губ. поштових станцій та їх діяльність; контрактових ярмарків у Києві; про ремонт та будівництво казенних будинків; вивіз пшениці за кордон та виявлення на полях сарани.

Відомості цін на провіант та фураж в Малоросійській губ.

Реєстр вхідних та вихідних документів.

1796–1799 131
2
Поліцейська частина і частини перекладача і журналіста

Маніфести імператора, Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, зокрема, про застосування вогнепальної зброї для придушення селянських виступів, рапорти військового губернатора та генерал-губернатора; листування з Київським цивільним губернатором, Київським дворянським депутатським зібранням; рапорти земських судів та слідчих комісій.

Справи про вступ на посаду губернатора генерал-лейтенанта П. Ф. Желтухіна; статистичні відомості про кількість населення та населених пунктів, землі, підприємств, учбових закладів в Київській губ. Формулярні списки чиновників Київської губ.; відомості про призначення переміщення, звільнення з посад та нагородження чиновників “Знаком отличия беспорочной службы”. Алфавіт справ поліцейської частини за 1831–1832 рр.; звіти земських судів і міської поліції про події, що сталися у Київській та інших губерніях.

Справи про захоплення поміщицького хліба, вбивства поміщиків та підпали маєтків; причини підвищення цін на сільськогосподарські продукти в м. Умані; заходи для припинення падіжу худоби в Київському пов.; пожежу в м. Києві 9 серпня 1827 р. та її наслідки; допомогу потерпілим від пожежі; епідемії та боротьбу з ними; епідемію холери в 1830 р.; скарги селян на поміщиків, управляючих маєтками на жорстоке поводження, підвищення панщини та обтяження іншими повинностями; захват їх земель; порушення правил під час рекрутських наборів; про виступи євреїв м. Старокостянтинова Подільської губ. проти указу про рекрутський набір.

Справи про відправку військ для придушення польського повстання 1831 р.; посилення цензури; грошову компенсацію за службу в діючій армії під час російсько-турецької війні; відкриття в Київському пов. шпиталів; відправку бездомних сиріт-хлопчиків до батальйону кантоністів; заборону постригу в монахи особам греко-уніатських сповідання. Відомості про надання російським та іноземним підданим внутрішніх квитків на перебування у Києві та проїзд по внутрішнім губерніям Росії, видачу паспортів для виїзду за кордон.

Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

1827–1832 1247
3
Господарська і казначейська частини

Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ,; листування з канцелярією цивільного губернатора Київської губ.

Справи про упорядкування Києва та містечок губернії: планування “Двірцевой площі”, будівництво шкіряного заводу, мостів, каналів, ремонт мостів, криниць, доріг, бруківок, встановлення стовпів з ліхтарями та відомості про асигнування на ці роботи; звіти про проведені роботи; про віддачу на відкуп поштових станцій, питних закладів. Відомості про винаймання приватних будинків для присутственних місць; про суми на утримання чиновників.

Справи про упорядкування волостей, згідно указу від 7 серпня 1797 р.; про будівництво церков, вилучення контрабандних товарів, прибутки та видатки в містах Київської губ.; відомості про наявні суми в повітових казначействах; стягнення боргів з адміністрації Києво-Межигірської фаянсової фабрики.

Справи про сплату податків на утримання військ, розквартирування та переміщення військ, забезпечення їх фуражем та провіантом, обмундируванням, кіньми; виділення місць для розташування військовополонених турок та поляків; надання маєтку в Радомишльському пов. під шпиталь; збільшення штату поліції. Скарги мешканців Київської губ. на обтяження повинностями, несвоєчасну виплату грошей за постій військових частин; стягнення недоплат; порушення під час рекрутських наборів.

Алфавіт справ господарської частини за 1827 р.

1827–1832 1135
4
Секретна частина

Листування з шефом корпусу жандармів О. Х. Бенкендорфом, Київською губернською у справах учасників польського повстання 1830–1831 рр. комісією, головнокомандувачем 1-ю армією Сакеном, цивільними губернаторами Західного краю; повідомлення Міністерства внутрішніх справ про заборону генерал-губернаторам і військовим губернаторам затверджувати статути та правила діяльності будь-яких товариств без погодження з міністерством. Справи про секретну перевірку діяльності київського та харківського цивільних губернаторів.

Справи про польське повстання та заходи по його придушенню; формування загонів караульної стражі; створення слідчих комісій у справах учасників польського повстання 1830–1831 рр.; відомості про учасників польського повстання 1830–1831 рр.; рапорти земських справників і городничих про встановлення негласного нагляду поліції за учасниками повстання; збір відомостей про сім’ї часників повстання; відомості про конфісковане в учасників повстання майно.

Відомості про існування масонської ложі в Київській та Подільській губ.; збір відомостей про всі римо-католицькі та греко-уніатські монастирі Київської губ.; заходи уряду для попередження слухів про звільнення селян від кріпацтва; про розкольників в Київській губ.; проведення київських контрактів; постачання київського варення і сухофруктів в імператорський палац.

Журнали вхідної та вихідної кореспонденції. Діловодний опис справ секретної частини за 1827–1830 рр.

1827–1832 246
5
Військова, судна і військово-судна частини

Укази Сенату; листування з Київським духовним правлінням, повітовими земськими судами, цивільними губернаторами; накази по армії.

Справи про надання командуючому 1-ю армію Сакену, київському військовому губернатору, подільському і волинському тимчасовому військовому губернатору надзвичайних повноважень під час польського повстання 1830–1831 рр. та передачу учасників повстання до військового суду; вислання за кордон іноземців, які приймали участь в повстанні; списки учасників повстання.

Справи про призначення, переміщення, нагородження, звільнення чинів суду, канцелярії київського військового губернатора, особові справи.

Справи по особовому складу військових частин, підлеглих військовому губернатору; про набір і відправку рекрутів; рапорти про стан справ у Київському гарнізоні та Києво-Печерській фортеці; про ведення служби, розташування військових частин та про кількість поранених і хворих серед військових чинів та полонених турок; розгляд скарг полонених; списки підсудних військових чинів. Відомості про переміщення військовополонених поляків до м. Житомир; будівництво нових укріплень в містах; заготівлю провіанту.

Справи про передачу Київського батальйону військових кантоністів у розпорядження київського військового губернатора та забезпечення кантоністів житлом, обмундируванням, провіантом; переміщення, нагородження, звільнення, смерть кантоністів; зарахування до числа кантоністів дітей нижніх військових чинів; звіти київського військового госпіталя.

Розгляд скарг селян на збільшення поміщиками панщини, побиття, відбирання майна. Прохання селян про звільнення від кріпацької залежності та розділ маєтків між спадкоємцями.

1827–1832 1896