Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 640
Назва фонду 12-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів, м. Катеринослав
Крайні дати 1916–1918
Кількість справ 207
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри, інструкції Головного комітету Всеросійського земського і міського союзів, Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, начальників інженерів при арміях і начальників дружин.

Протоколи Першого з’їзду начальників інженерно-будівельних дружин, засідань управління дружини, Центрального виконавчого комітету дружини, загальних зборів робітників і службовців дружини, нарад завідуючих рахунково-контрольними відділами і бухгалтерів фронтових комітетів.

Журнали засідань Управління інженерно-будівельних дружин про вибори кандидатів до Установчих зборів; списки робітників і службовців дружини, найманих робітників-китайців; про укладання договору з робітниками-китайцями.

Справи про виплату заробітної плати робітникам, пільг за каліцтво; ціни на одяг і харчування для робітників; про крадіжки медикаментів і харчів; розформування дружини.

1916–1918 204
2

Протоколи засідань виконавчого комітету дружини, загальних зборів робочих і службовців.

1917–1918 3