Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 649
Назва фонду 4-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
Крайні дати 1916–1918
Кількість справ 68
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри, постанови, розпорядження начальника штабу верховного головнокомандувача, головного начальника постачань армій Південно-Західного, Західного та Північного фронтів, Мінського військового округу, начальника інженерів Особливої та Восьмої армій, Комітету ВЗС Південно-Західного фронту, Управління інженерно-будівельних дружин. Положення про робочий відділ інженерно-будівельної дружини; Правила розрахунків і видачи документів звільненим робітникам.

Протоколи засідань Першого з’їзду начальників інженерно-будівельних дружин, нарад завідуючих рахунково-контрольними відділами та старших бухгалтерів фронтових комітетів, загальних зборів робітників дружини про затвердження статуту дружинних комітетів, про страйк робітників-китайців. Журнали засідань Управління інженерно-будівельних дружин.

Особові справи службовців, списки робітників.

1916–1918 55
2

Накази, листування з ротними комітетами; інструкція ревізорам інженерно-будівельних дружин; тимчасове положення про Виконавчий комітет дружин “Земгора”.

Протоколи конференцій, засідань виконавчих і штабних комітетів дружини, депутатів, Ради робочих делегатів та загальних зборів робітників і службовців; заяви робітників до виконавчого комітету дружини.

1917–1918 13