Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 657
Назва фонду 6-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
Крайні дати 1916–1918
Кількість справ 191
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри начальника штабу верховного головнокомандувача Головного комітету ВСЗ, Південно-Західного комітету ВЗС, Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, управлінь начальників інженерів при арміях і начальників дружин.

Протоколи нарад начальників дружин, засідань Управління інженерно-будівельних дружин, представників громадських товариств, Ради робітничих депутатів, загальних зборів робітників загонів дружини, виконавчого комітету робітників і службовців дружини. Положення про ощадно-позичкову касу дружини. Технічні звіти, рапорти, акти, кошториси по ремонту і будівництву окопів, мостів, шляхів.

Відомості про запровадження 8-годинного робочого дня; страйки робітників; оплату праці. Листівки та звернення Тимчасового уряду.

Особові справи, картки, списки співробітників дружини.

1916–1918 191