Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 667
Назва фонду 7-ма інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів
Крайні дати 1916–1918
Кількість справ 61
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, Головного комітету ВСЗ.

Протоколи Першого з’їзду начальників інженерно-будівельних дружин, загальних зборів робітників і службовців дружини, Центрального виконавчого комітету дружини, засідань дисциплінарного суду.

Журнали засідань Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту Головного начальника постачань армій Південно-Західного фронту; листування з начальником інженерів VІІІ армії про розподіл робітників у дружині, з фінансових, господарських та продовольчих питань.

Доповідь про діяльність інженерно-будівельного відділу; договір з підрядником з Китайської республіки про наймання робітників для окопних робіт на Південно-Західному фронті.

Правила лікарського огляду працівників дружини; інструкції для лікарів, ревізорів, завідуючих обозів, відділів; відомості про виплату робітникам допомоги за каліцтво.

Особові справи, списки службовців дружини; списки робітників-китайців.

1916–1918 61