Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 717
Назва фонду Південно-Західний обласний комітет допомоги хворим та пораненим воїнам при Всеросійському земському союзі, м. Київ
Крайні дати 1914–1918
Кількість справ 937
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази Комітету, начальників Штабу Південно-Західного фронту і Київського військового округу; положення про заснування Обласного комітету допомоги хворим та пораненим, евакуацію поранених; правила роботи військово-лікарняних установ, надання відстрочки призову до армії їх співробітникам; протоколи нарад і зборів членів Комітету, начальників окремих установ і уповноважених, загальних зборів співробітників і солдат шпиталів, солдатських комітетів і Центрального солдатського комітету Південно-Західного фронту.

Запити, кошториси про діяльність Комітету та його відділів, звіти лікарів, відомості про переміщення хворих та поранених; справи про діяльність передових загонів госпіталів, санітарних потягів, листування про заборону військовим брати участь у єврейських погромах.

Формулярні списки, посвідчення службовців Комітету та його окремих частин; особові справи службовців; списки поранених, прийнятих на лікування у шпиталі; заяви службовців шпиталів на видачу утримання.

1914–1918 489
2

Справи про прийом, переміщення, відрядження, нагородження службовців Комітету, видачу жалування та надання відстрочок від призову до армії; відомості про кількість солдат і службовців в установах Комітету.

1915–1916 13
3

Накази, циркуляри звіти Комітету, начальника Київського військового округу, головноуповноваженого Російського Товариства Червоного Хреста, начальника санітарної частини армії щодо забезпечення роботи Комітету, санітарного потягу №95, І-го Київського шпиталю, 3-го та 4-го евакуаційних лазаретів.

Протоколи засідань персоналу І-го Київського шпиталю; списки журналів, дозволених для читання хворим та пораненим; фінансові звіти, кошториси, відомості про видачу заробітної плати службовцям та медичним працівникам військово-санітарних потягів, евакуаційних лазаретів.

Відомості про особовий склад евакуаційних пунктів, лазаретів, санітарних потягів; посвідчення та списки службовців шпиталів; історії хвороб пацієнтів.

1914–1918 435