Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 719
Назва фонду Управління головноуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при арміях Південно-Західного фронту та підвідомчих йому фронтових і тилових установ на території України. Об’єднаний архівний фонд
Крайні дати 1914–1919
Кількість справ 7629
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази і циркуляри Головного управління Російського Товариства Червоного Хреста (РТЧХ), завідуючих медичною та продовольчою частинами та Центральної колегії для управління справами РТЧХ при Раді народних комісарів; проект угоди між Комітетом українського Червоного Хреста при уряді гетьмана Скоропадського та діючими в Україні фронтовими і тиловими установами РТЧХ про спільну діяльність; положення про роботу госпіталів, евакуацію службовців, забезпечення продовольством медичних установ, забезпечення приміщеннями установ РТЧХ; відомості про вибір делегатів на першу Загальноросійську конференцію працівників РТЧХ у Петрограді (1917 р.), на з’їзд працівників Червоного Хреста, що був скликаний Українською Центральною Радою (1917–1918 рр.); журнали засідань Головного управління РТЧХ.

Картографічні і схематичні документи щодо розміщення установ РТЧХ на залізничних станціях, дислокації установ Червоного Хреста; карти Київського військового округу, німецького і австро-угорського прикордонних районів; схема Південно-Західного фронту (1914–1917 рр.); справи про порушення австро-німецькими військами недоторканості установ РТЧХ; про діяльність місцевих установ Червоного хреста, їх матеріальне забезпечення; про евакуацію установ РТЧХ з м. Києва; списки лікувальних закладів, прийнятих під прапор Червоного Хреста; фінансове і матеріальне забезпечення відділень РТЧХ.

Справи про комплектування госпіталів, лікарень і лазаретів, списки персоналу; справи про надання медичному персоналу відпусток, просування по службі, виплату і підвищення жалування; списки, посвідчення і характеристики службовців Управління; про відкриття в містах Києві, Гайсині та ін. Курсів медсестер (1914–1916 рр.); алфавітні списки медсестер та санітарів; справи про звільнення медсестер до резерву за порушення “Правил сестер милосердия”; медичні свідоцтва про стан здоров’я медсестер; про лікування офіцерів, лікарів, сестер та службовців РТЧХ, забезпечення покалічених військових протезами; про представлення до нагород медичного персоналу; списки особового складу рухомих лазаретів.

1914–1919 2095
2
т. 1 особовий склад

Листування з Управлінням головноуповноваженого і лікувальними установами РТЧХ про призначення, звільнення, переміщення працівників; списки сестер милосердя, їх облікові картки, розрахункові книжки; особові справи службовців РТЧХ.

1914–1918 2156
2
т. 2 алфавітний покажчик

Алфавітний покажчик особового складу.

5

Циркуляри, накази і розпорядження головноуповноваженого, особливоуповноважених РТЧХ, Головного начальника постачань армії Південно-Західного фронту; виписки з наказів Головнокомандуючого арміями Південно-Західного фронту; відомості про роботу медичних загонів, санітарних поїздів та пароплавів, кінних, в’ючних та автомобільних засобів, тилових і фронтових госпіталів та лазаретів.

Справи про постачання загонам продовольства, медикаментів, фуражу, дров; акти огляду санітарних поїздів, описи їх майна, справи про розформування медичних загонів та описи їх майна; про діяльність місцевих фуражних складів; інвентарні і касові книги загонів і санітарних пунктів; відомості про фінансове забезпечення загонів; листування з комендантом зі збору і відправлення теплих речей до діючої армії; про організацію збору серед населення м. Києва пожертв на користь поранених.

Списки санітарів і солдат, приставлених на службу в поїзди, протоколи зібрань працівників поїздів; списки хворих і поранених; історії хвороб; списки службовців РТЧХ, лікарів, санітарів, медсестер; списки службовців, які отримали нагороди; особові справи та посвідчення санітарів і медсестер; відомості на виплату заробітної плати медичному персоналу.

1914–1918 3378