Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 720
Назва фонду Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, м. Київ
Крайні дати 1916–1919
Кількість справ 971
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Постанови Тимчасового уряду; накази, циркуляри, розпорядження начальника штабу Верховного головнокомандувача, Головного комітету Всеросійського земського і міського союзів, Південно-Західного комітету ВЗС, Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного і Румунського фронтів, управління начальників інженерів при арміях.

Протоколи і журнали засідань Управління інженерно-будівельних дружин, Південно-Західного комітету ВЗС і начальників дружин; положення про Управління інженерно-будівельних дружин і інженерно-будівельні дружини. Рапорти, технічні звіти, акти та доповіді про роботу інженерно-будівельних дружин; договори про наймання китайців, корейців на роботу, забезпечення їх матеріальними засобами, харчуванням, інвентарем, виплату жалування, страйки та повернення їх на батьківщину; про умови праці, епідемічні захворювання, встановлення 8-годинного робочого дня. Списки та особові справи службовців Управління і дружин.

Справи про ліквідацію установ Управління, передачу справ в архів.

1916–1919 927
2

Накази, постанови по Управлінню; статути комітетів; протоколи, резолюції, звіти, виписки з протоколів засідань фронтових з’їздів робітників і службовців інженерно-будівельних дружин “Земгор”; конференції представників виконавчих комітетів дружин; загальних зборів співробітників відділу формування робочого складу.

Списки, посвідчення робітників і службовців Центрального виконавчого комітету та виконавчих комітетів дружин.

1917–1918 44