Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 722
Назва фонду Управління гідротехнічних робіт при арміях Південно-Західного фронту (ГІДРОЮЗ)
Крайні дати 1914–1919
Кількість справ 6961
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Накази, циркуляри, розпорядження, інструкції начальника Управління, штабу головнокомандуючого, начальника робіт щодо організації роботи ГІДРОЮЗу та ГІДРОЛІСу; схеми адміністративного поділу гідротехнічних установ Південно-Західного і Румунського фронтів; положення про постачання робітників для Управління і гідротехнічних загонів; документи ліквідаційного відділу.

Протоколи засідань ради Управління, будівельно-технічної частини, санітарно-технічної ради Південно-Західного фронту, Комітету допомоги постраждалим від воєнних дій; Київської, Полтавської і Подільської санітарно-виконавчих комісій, Тимчасової ревізійної комісії на Галичині та Буковині; з’їздів інженерів і техніків; загальних зборів службовців, робітників і солдатів.

Звіти, довідки, проекти, кошториси діяльності Управління та лісозаготівельних заводах; справи про відрядження фахівців на фронти для проведення гідротехнічних робіт; про умови праці та побуту робітників і військовополонених; листування з Російським Товариством Червоного Хреста, начальником штабу Київського військового округу, начальником лісового відділу; відомості про промислові підприємства, шкіряні заводи Галичини; про будівництво смоляного заводу в Дарниці.

Справи про гідрогеологічні обстеження і розвідки на Галичині, у Волинській, Київській і Чернігівській губерніях, в районі рік Дністер і Прут; облаштування водопостачання і каналізації в тилу, водопостачання армії; відбудову зруйнованих населених пунктів; осушення заболочених районів Полісся; організацію захисту від весняної повені Кременчука і посаду Крюкова; плани укріплення берегів рік, улаштування дамб, креслення і звіти про спорудження мостів, переправ, гребель і дамб на річках; протипожежні заходи в Києві, Тирасполі, Бендерах, Конотопі та ін., про розробки торфу в Волинської губ., нафтові і мідні родовища; схема розташування заводів ГІДРОЮЗу; плани, креслення і кошториси на устаткування лісозаводів та їх експлуатацію. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

Особові справи службовців ГІДРОЮЗу та Лісозаготівельного відділення (ГІДРОЛІС).

1914–1917 5925
2

Накази, циркуляри, інструкції начальника Управління; Положення про гідротехнічну організацію і управління начальників гідротехнічних робіт при арміях фронтів; документи ліквідаційного відділу.

Справи про утворення каси допомоги постраждалим від воєнних дій; заснування Будівельно-технічного управління Південно-Західного фронту; схеми адміністративного поділу гідротехнічних установ Південно-Західного і Румунського фронтів; протоколи засідань ради Управління, санітарно-технічної ради Південно-Західного фронту, Комітету допомоги постраждалим від воєнних дій, делегатів Виконавчих комітетів, загальних зборів службовців, робітників і солдатів ГІДРОЮЗу.

Справи про відрядження фахівців на фронт для проведення гідротехнічних робіт; умови праці і побуту робітників і військовополонених, задіяних в гідротехнічних загонах; відомості про ціни на робочу силу і будівельні матеріали; про водопостачання і улаштування каналізації в тилу і для потреб армії; плани укріплення берегів рік і улаштування дамб, креслення і звіти про будівництво мостів, переправ, гребель і дамб на ріках Стир, Горинь, Ствича, Случ; кошториси на ремонт ґрунтових шляхів; схема розташування заводів ГІДРОЮЗу; плани і кошториси на устаткування і експлуатацію лісозаводів; креслення ангарів у м. Коломия; листування про вивезення майна державних установ, відшкодування особам збитків, що були спричинені гідротехнічними роботами; документи з фінансових питань Управління.

Особові справи, атестати, метричні свідоцтва, посвідчення службовців, списки робітників загонів.

1914–1918 881
3

Накази, циркуляри, розпорядження начальника штабу верховного головнокомандувача, Управління гідротехнічних робіт армій Південно-Західного фронту; Положення про гідротехнічну організацію і управління начальників гідротехнічних робіт при арміях фронтів; схеми адміністративного поділу гідротехнічних установ Південно-Західного і Румунського фронтів.

Звіти про діяльність Управління, гідротехнічних загонів; відомості про ціни на робочу силу і будівельні матеріали; протоколи засідань з’їздів інженерів і техніків гідротехнічних загонів і партій делегатів Виконавчих комітетів ГІДРОЮЗу.

Справи про гідрогеологічні розвідки в Галичині; креслення, списки збудованих і відремонтованих криниць у Волинської, Київської губерніях; план розташування колодязів і річок на маршруті Ушомир-Городниця; гідротехнічні роботи в заболочених районах Полісся; технічний опис гідротехнічних споруд на Карпилово-Руднянській і Крахнівській системах осушувальних каналів; про будівництво мостів, переправ, перемичок, гребель і дамб на річках Уборть, Перга, Стир, Ірпінь; типові проекти лісозаводів, ангарів; креслення дирижаблів, глибоководних насосів, водонагрівної системи, проект протигазового облаштування окопів, перемичок на торф’яних болотах, дезінфекційних камер, котлів, хлібопекарських печей, польових лазень і пралень.

Особові справи, списки службовців Управління; списки особового складу військово-зобов’язаних співробітників ГІДРОЮЗу та тих, кому надано відстрочки від призову до армії; списки інженерів-гідротехніків, майстрів, шоферів та конюхів гідротехнічних загонів.

1914–1919 155