logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 736
Назва фонду Канцелярія київського, чернігівського і новгород-сіверського генерал-губернатора, м. Київ
Крайні дати 1781–1796
Кількість справ 1215
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату, розпорядження Канцелярії київського, чернігівського і новгород-сіверського генерал-губернатора про визначення кордонів генерал-губернаторства; про надання топографічної карти і опису Чернігівського намісництва; про збір податків; надання посад чиновникам і козацькій старшині; про упорядкування архіву Другої Малоросійської колегії та ін.; відомості казенних палат про прибутки і видатки; рапорти городничих і земських справників про ціни на продовольство і збіжжя; документи про надання коштів на утримання Київської прикордонної комісії; описи гербів окремих міст Чернігівського намісництва; чолобитна купців Грецького ніжинського братства про підтвердження їхніх привілеїв (1784 р., копія) тощо.

Справи про переселення в Катеринославську і Таврійську губернії селян Чернігівської губернії; про припинення російсько-турецької війни 1787–1791 рр. і відновлення зовнішньої торгівлі з Османською імперією; про збір відомостей щодо збройних сил Османської імперії; про підготовку до приїзду в Україну російської імператриці Катерини ІІ; про переформування козацьких полків Гетьманської України в карабінерні; про гайдамаків, зокрема, гайдамацького ватажка С. Гаркушу; про закріпачення козаків і розшук кріпаків-втікачів тощо.

Справи про майнові та побутові суперечки; про крадіжки майна і вбивства окремих осіб. Документи про суперечку за ґрунти між генерал-майором П. С. Милорадовичем і поміщиками Григорієм Фрідрікевичем і Настасією Полуботко-Лашкевич.

Справи про промисли і торгівлю, зокрема, про існування цегляних, вапняних, селітряних і порохових мануфактур; про надання на відкуп горілчаної торгівлі; про перепланування міст, згідно з імператорським указом від 1785 року; про спорудження приміщень присутственних місць в Київській і Новгород-Сіверській; про будівництво інвалідного будинку для немічних офіцерів; про відбудову церков у Чернігові і Глухові; про складання планів секуляризованих у 1786–1787 рр. монастирських ґрунтів в Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському намісництвах; про старообрядницькі слобідські церкви у Новгород-Сіверському намісництві; про появу епідемічних захворювань; про падіж худоби в Переяславському, Пирятинському і Хорольському повітах.

Послужні списки козацької старшини, офіцерів карабінерних полків, чиновників, повітових лікарів. Документи про хворобу і поховання генерал-фельдмаршала П. О. Рум’янцева-Задунайського.

Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів.

1781–1796 1215