logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 763
Назва фонду Канцелярія малоросійського генерал-губернатора П. О. Румянцева-Задунайського, м. Глухів, м-ко Козелець, м. Київ
Крайні дати 1764–1781
Кількість справ 749
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Указ і маніфест Катерини ІІ, укази Сенату, Військової та Медичної колегій. Доповідь П. О. Рум’янцева Сенатові про надання козацькій старшині російських чинів та рангових маєтностей (1775 р.), проект щодо реорганізації козацьких полків і сотень (1778 р.). Доповідна записка П. О. Рум’янцева-Задунайського імператриці Катерині ІІ від 5 червня 1784 р. про зміни в українських козацьких полках. Інструкція Сенату про управління Слобідською Україною (1765 р.). Ордери П. О. Рум’янцева місцевим органам влади. Документи про організацію і проведення Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр.

Справи про надання козацькій старшині та російським чиновникам чинів, посад, нагород, виплата їм жалування, надання відпусток і відставок; про затвердження старшині рангових маєтностей, надання нових, передання їх у приватну старшинську власність; про надання старшині російських чинів, прийняття її синів на російську військову службу; надання старшині російського дворянства; про навчання дітей козацької старшини у кадетському корпусі тощо.

Відомості про особовий склад козацьких полків, про Генеральну військову і полкову артилерію, Шосткинський пороховий завод; про службові та військові наряди старшини і козаків та звільнення від них; про компанійські полки, надвірну компанійську корогву, фузилерну роту; про участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр.; про утримання і обслуговування російської армії.

Справи про зловживання російських офіцерів, солдатів і чиновників, козацької старшини і магістратських посадовців; про переобтяження підданих державними поборами і повинностями; про заборону вільних переходів підданих; про закріпачення козаків старшиною; про шукання козацтва; про повстання: у селах Кулаги і Суботовичі, Юр’ївці, Кліщинцях, Турбаях; про гайдамацький рух та участь запорожців у ньому тощо.

Відомості про врожаї та ціни на продовольство і фураж; про текстильні фабрики, виробництво цегли, млинарство, тютюнництво, винокуріння; про торгівлю, збирання мита та податків; про конфлікти і суперечки за землю і спадщину; про стягнення боргів; про діяльність Генеральної скарбової канцелярії та Генеральної лічильної комісії тощо.

Справи про освіту козацьких дітей; про навчання військового канцеляриста Максима Мосцепанова архітектурній справі; про будівництво церков у м. Глухові та м. Полтаві; про діяльність архітектора А. В. Квасова; про розкольників, сербів, циган, греків; про Києво-Печерську лавру; про Києво-Вознесенський Фролівський, Чернігівський Іллінський, Чернігівський кафедральний, Глухівський Петропавлівський, Лубенський Мгарський, Харлампіївський Гамаліївський, Батуринський Крупицький, Новгород-Сіверський Спаський, Переяславський та ін. монастирі.

Документи щодо управління Слобідською Україною, складені під час передавання губернатором О. О. Щербиніним управління Слобідсько-Українською губернією генерал-майорові Д. А. Норову (1775 р.). Географічний і статистико-економічний опис Слобідсько-Української губернії (1778 р.); про встановлення кордонів Харківського та Воронезького намісництв. Звіти про управління та економічний стан Слобідсько-Української губернії, про утворення, управління та економічний стан Харківського намісництва. Рапорти і донесення Слобідсько-Української губернської канцелярії про виступ селян м. Пени та сіл Злодіївка й Угроїди. Опис Курського намісництва (1778 р.).

Журнали і реєстри вхідних і вихідних документів. Ордери і книги записів про надходження грошових сум та видатки.

1764–1781 749